Otestujte sa, či vás neohrozuje Parkinsonova choroba

Tím lekárov a odborníkov z Neurologickej kliniky 1. LF UK a VFN, ktorý sa venuje neurodegeneratívnym ochoreniam vytvoril internetovú aplikáciu na motíve dotazníku, pomocou ktorej môžete zistiť, či nie ste ohrození Parkinsonovou chorobou.

Aký máte spánok? Hovoríte zo sna, kričíte, nadávate či inak divoko prežívate svoje sny? V posledných rokoch vedci zistili, „že existujú vzácnejšie poruchy spánku, ktoré môžu byť predzvesťou závažného ochorenia nervovej sústavy. Patrí medzi ne nepokoj v jednej z fáz spánku, tzv. porucha správania v REM spánku,“ hovorí prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA, zástupca prednostu Neurologickej kliniky a Centra klinických neurovied 1. LF UK a VFN v Prahe.

Človek trpiaci poruchou správania v REM spánku, ktorá sa označuje skratkou RBD (z anglického rapid eye movement sleep behavior disorder) sa v spánku pohybuje a správa podľa práve prebiehajúceho sna. „Nejde o kuriozitu, ale o možnú predzvesť závažnej choroby. Nejde iba o to, že jedinec s RBD sa pri prežívaní snov môže zraniť alebo ublížiť svojmu spolunoclažníkovi, keď sa mu napr. zdajú sny, v ktorých bojuje s nepriateľom. Horšie je, že osoby postihnuté RBD sú vo vyššej miere ohrozené rozvojom Parkinsonovej choroby a ďalších tzv. neurodegenerativních ochorení,“ vysvetlil prof. Šonka.

Ak sa aj vy chcete otestovať a zistiť či netrpíte poruchou správania v REM spánku a možným následným ohrozením Parkinsonovou chorobou, internetovú aplikáciu nájdete TU. Ak bude podozrenie oprávnené, lekári ponúkajú ďalšie vyšetrenia k overeniu diagnózy.


Prečítajte si tiež: