Prečo vzniká rakovina hrubého čreva a konečníka?

Epidemiologicky najvýznamnejší typ nádorov tráviaceho traktu a jeden z najčastejších je rakovina hrubého čreva a konečníka. Vzniku tohto ochorenia však možno účinne predísť.
**Dôvodov** vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka (kolorektálneho karcinómu KRCA) je **viacero**. Už samotná fyziologická úloha predurčuje tráviaci trakt ako potenciálne rizikový pre mnohé ochorenia, medzi nimi aj nádorové. Rakovinou bývajú viac postihnuté intenzívne sa deliace bunky a tkanivá organizmu.

Okrem vysokej proliferačno - metabolickej aktivity tkanív tráviacej sústavy je príčinou prípadných rizikových zmien (mutácií) v bunkách čreva aj to, že sú vystavené rôznym rizikovým faktorom prostredia, výživy a vplyvom zlej životosprávy, či rôznym ochoreniam, infekciám, parazitózam, virózam, antibiotikám, iným mutagénnym liekom a pod.

Črevný trakt ľudí je často preťažovaný

 • Kvantitou a kvalitou jedla v rámci „kultu jedla“ t.j. neustálym prísunom jedla, gurmánstvom a prejedaním sa bez ohľadu na skutočnú potrebu organizmu. Potrava býva biologicky málo hodnotná alebo kvalitatívne nevhodná. Obezita je štatisticky tretí najrizikovejší faktor pre vznik KRCA.
 • Neprirodzeným charakterom spracovaných potravín a výrobkov s vysokým obsahom a pestrou paletou cudzorodých látok.
 • Dlhodobou absenciou viacerých výživovo dôležitých zložiek potravy pri rôznych diétach a nutričných extrémizmoch, ktorá neumožňuje likvidáciu toxických látok v črevných bunkách a spôsobuje problémy v trávení, črevnej flóre aj vo výžive organizmu.

Výsledkom výživových a tráviacich disproporcií a ochorení, tiež následných zápalov v čreve sú najprv ojedinele poškodené a zmutované bunky čreva, ktoré u zdravého organizmu väčšinou zaniknú. Pri permanentnom riziku, ochoreniach a zvýšenom počte zmenených buniek, niektoré prežívajú, delia sa ďalej a sú nositeľmi rizikových zmien (napr. črevné polypy). V týchto, zatiaľ nezhubných prekanceróznych tkanivách a polypóznych útvaroch dochádza neskôr - napr. vplyvom chronických zápalových procesov, liekov, karcinogénnych zložiek výživy, disproporcií črevnej bakteriálnej flóry, cudzorodých látok a pod. k začatiu procesu karcinogenézy.


Prečítajte si tiež:

Ako zistiť či máme rakovinu?

10 tipov ako sa zdravo stravovať

Ako predchádzať rakovine hrubého čreva?


Začiatok rakoviny nie je zjavný. Až neskôr vznikajú viditeľné prejavy rakoviny hrubého čreva. V tejto fáze je ochorenie už ťažšie liečiteľné. Je potrebné zabezpečovať včasné formy prevencie KRCA - upraviť životosprávu a stravovanie tak, že predchádzame ochoreniu skôr ako by mohlo vzniknúť.

Prevencie vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka

#### Prvostupňová – primárna prevencia:
 • Hygienická kontrola rizikových faktorov vo vode a potravinách.
 • Rozširovanie základných odborných vedomostí a vplyv zdravotne výchovnej osvety v populácii o problematike KRCA.
 • Snažiť sa o zavedenie včasných diétnych a životosprávnych opatrení ešte u zdravých ľudí.
 • Včasné zachytenie a liečbu črevných ochorení a pravidelné preventívne prehliadky osôb s častými tráviacimi a nutričnými problémami.
 • Dôležité je úplné doliečenie rôznych akútnych ochorení, zápalov, infekcií v tráviacom trakte a zvlášť liečenie chronických zápalov.

Druhostupňová – sekundárna prevencia:

 • Včasné zistenie a odstránenie prekanceróznych (displastických) tkanív, rizikových stavov a útvarov (polypov, krvácanie).
 • Včasné zistenie, odstránenie a liečbu už ranných štádií nádorov a neoplastických epitelov.

Treťostupňová – terciárna prevencia:

 • Opatrenia a snahy o zdravotnú rehabilitáciu.
 • Doliečovanie a návrat pacienta po liečbe do normálneho života.
 • Protektívne opatrenia znižujúce druhotné škodlivé následky samotnej cytostatickej, radiačnej a inej liekovej terapie.
 • Iné opatrenia zabraňujúce recidíve (návratu) ochorenia, napr. dennú konzumáciu protirakovinových látok v ovocí a zelenine – tzv. „nutričných desmutagénov“.

Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.