Začína oficiálne tohtoročné peľové spravodajstvo, peľu je však už hojne

Tohtoročný peľový monitoring ešte len začína oficiálne s informáciami o výskyte množstva a druhu peľu v ovzduší, no nad Slovenskom je ho už až – až.
Podľa RNDr. Janky Lafférsovej z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, **teplá zima tento rok opäť dávala predpoklad na skorý začiatok kvitnutia liesky a jelše**. _„Bohatá snehová nádielka od konca januára spolu so silnými nočnými mrazmi trochu pribrzdila nástup peľovej sezóny prvých jarných drevín a tiež aj naše možnosti nainštalovať na strechy monitorovacie zariadenia – peľové lapače. Tohoročný peľový monitoring začala preto monitorovacia stanica ÚVZ SR v Bratislave od 19.februára tohto roku, RÚVZ v Banskej Bystrici od 20.februára a RÚVZ v Trnave od 23.februára. Ostatné stanice začali podľa svojich prevádzkových možností od 1.marca, takže od 10. týždňa budeme mať ucelené spravodajstvo zo všetkých monitorovacích staníc, ktoré pracujú pod gesciou verejného zdravotníctva“_, konštatovala RNDr.Lafférsová. Dodala, že teplé počasie vo februári aj napriek silnejším nočným mrazom prispelo ku kvitnutiu liesky najmä v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska, čo potvrdzujú aj prvé údaje z monitorovacej stanice v Bratislave.

Zatiaľ čo v Bratislave, Nitre, Trnave a Košiciach lieska už väčšinou prešla vrchol svojho kvitnutia a naplno tam kvitne jelša, na strednom a severnom Slovensku sa peľová sezóna liesky rozbehla až v uplynulom týždni a jelša s kvitnutím len začína. V uplynulom týždni teda na celom území Slovenska dominoval peľ jelše, liesky a drevín z čeľadí cyprusovitých a tisovitých drevín. Pribudol peľ brestu. Monitorovacie stanice v Bratislave a Trnave v závere týždňa zachytili vysoké koncentrácie peľu jelše a peľ liesky tam už dosiahol len stredné hodnoty. Najvyššie koncentrácie peľu liesky v uplynulom týždni namerala dňa 1.3marca 2015 monitorovacia stanica Banská Bystrica – až 930 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, pričom z tohto dňa hlásila aj najvyššie denné koncentrácie peľu jelše a to 185 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Peľ jelše dosahoval vysoké koncentrácie na väčšine územia Slovenska s najvyššími dennými koncentráciami v Bratislave a v Trnave. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa v ovzduší vyskytoval skôr v nižších hladinách. Peľ ostatných druhov drevín nedosahoval alergologicky významné koncentrácie. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Predpoveď na tieto a nasledujúce dni charakterizuje slabnutie peľovej sezóny liesky na väčšine územia SR. Vyššie denné hladiny jej peľu môžeme očakávať najmä na strednom, severnom a časti východného Slovenska, pričom veľký podiel bude mať transportovaný peľ z vyšších horských polôh. Peľ jelše bude dosahovať najvyššie hladiny tiež v v týchto oblastiach. Zvýšia sa denné koncentrácie najmä peľu ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité a brestu, pribudne prvý peľ topoľov a vŕb. Pokles denných hladín bude výrazne ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.