Peľ v ovzduší neustále pribúda – hlavne z liesky a jelše

Teplé počasie ostatných dní prinieslo nárast peľu liesky a jelše v ovzduší najmä na strednom Slovensku, ako aj na severe východného Slovenska. V Bratislave, Nitre a Trnave lieska dokvitá a jelša tiež už prešla vrcholom kvitnutia.
_**„Na strednom Slovensku a severe východného Slovenska sme peľ liesky zachytili vo veľmi vysokých koncentráciách a to hlavne kvôli transportovanému peľu zo zasnežených horských strání. V tejto oblasti výrazne pribudlo aj peľu jelše. V uplynulých dňoch na celom území ešte dominoval okrem peľu spomínaných drevín aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, pribudlo aj peľu brestu, topoľa a vŕb. Najvyššie koncentrácie peľu liesky v uplynulom týždni namerala v uplynulých dňoch monitorovacia stanica Banská Bystrica - 925 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, následne hlásila aj najvyššie denné koncentrácie peľu jelše“**_**,** uviedla RNDr. Janka Lafférsová z Oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Upresnila, že peľ liesky a jelše dosiahol v uplynulých dňoch ešte veľmi vysoké koncentrácie v Košiciach. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité sa vyskytoval v najvyšších koncentráciách v Bratislave a peľ brestu v Trnave. Peľ ostatných druhov drevín nedosahoval alergologicky významné koncentrácie. Spóry húb (plesní) sa ešte nevyskytovali vo veľmi vysokých koncentráciách a boli zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Prognózy na tieto a nasledujúce dni hovoria, že peľová sezóna liesky na väčšine územia už prešla svojim maximom a vyššie denné hladiny jej peľu môžeme očakávať už len na strednom, severnom a časti východného Slovenska. Najväčší podiel na tejto situácii bude mať opäť transportovaný peľ z vyšších horských polôh. Peľ jelše bude dosahovať najvyššie hladiny tiež v týchto oblastiach. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité a brestu, pribudne peľ topoľov a vŕb. Pokles denných hladín peľu bude výrazne ovplyvňovaný lokálnou zrážkovou činnosťou. Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica , ÚVZ SR Bratislava a RÚVZ Košice, Trnava a Žilina.