Vo vzduchu stále peľ brezy, ale aj alergizujúcich tráv a repky

Aj v uplynulom týždni dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ drevín. Najsilnejším alergénom tohto obdobia je stále peľ brezy, ktorej peľová sezóna v uplynulom týždni už prešla svojim vrcholom aj na strednom, severnom a východnom Slovensku.
Zdroj foto: Shutterstock.com
Aj keď na celom území Slovenska už mali denné koncentrácie peľu brezy klesajúcu tendenciu, predsa len alergologicky významné koncentrácie zachytili začiatkom týždňa ešte všetky monitorovacie stanice. V uplynulých dňoch tomu tak bolo už len na strednom, severnom a východnom Slovensku napriek ochladeniu a zrážkovej činnosti. „**_Okrem peľu brezy sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ ďalších druhov drevín. Pribudol peľ platanu, pagaštanu, lipy, agátu a ihličnanov drevín z čeľade borovicovitých. Pozvoľna pribúda peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý v teplejších oblastiach dosiahol už stredné denné koncentrácie. Pribudlo aj peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie spór rodu Cladospórium sa oproti predchádzajúcemu týždňu mierne zvýšili. Denné koncentrácie spór ostatných druhov plesní dosahovali len veľmi nízke hladiny_**“, charakterizovala peľovú situáciu RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Dodala, že tieto a nasledujúce dni bude peľ brezy, ako najsilnejší a najvýznamnejší alergén jarného obdobia, dosahovať ešte alergologicky významné hladiny. Kvitnúť začala už aj repka – nakoľko sa jedná o hmyzom opelivú rastlinu, jej peľ sa ťažšie šíri vetrom a monitorovacie stanice ho zachytia len ojedinele. Vyššie koncentrácie peľu repky v ovzduší sa vyskytujú hlavne v blízkosti súvislých porastov – polí. K peľu drevín už pribudol aj ďalší významný alergén- peľ tráv z čeľade lipnicovitých, ktorý v teplejších oblastiach Slovenska už dosiahol alergologicky významné hladiny. Narastať budú aj denné koncentrácie spór húb (plesní). Denné hladiny peľu a spór v ovzduší budú výrazne ovplyvňované zrážkami.

Majte svoju alergiu neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Peľové spravodajstvo ZDARMA!