Viete, aká je ideálna výška dieťaťa?

Nedostatok rastového hormónu sa zväčša prejaví už v útlom detstve, preto je veľmi dôležité všímať si, ako sa vaše dieťa vyvíja. Pravdaže, treba brať do úvahy vždy aj genetické predispozície, no sú isté výškové a hmotnostné priemery, ktoré by malo každé dieťa dosahovať.
V detstve, najmä v puberte si zdravý organizmus prirodzene vytvára viac rastového hormónu, pretože na rast sa ho spotrebováva väčšie množstvo. U detí s nedostatkom rastového hormónu je potrebné ho substituovať (nahrádzať), inak sa rast dieťaťa spomalí alebo až zastaví. Včasné začatie liečby rastovým hormónom umožní dosiahnuť výšku porovnateľnú so zdravými jedincami.

Čo spôsobuje nedostatok rastového hormónu?

Nedostatok rastového hormónu môže byť buď vrodený alebo získaný (úraz hlavy, onkologické ochorenie...). Okrem spomalenia, resp. zastavenia rastu prináša tento hendikep neskôr aj ďalšie problémy, ako napríklad obmedzený výkon v práci, v športe, ale i pri bežných činnostiach, pridať sa môžu i psychické problémy. Okrem toho nedostatok rastového hormónu sa u neliečených detí prejaví v nedostatočne vyvinutých tkanivách, svaloch a kostiach. Takéto dieťa sa prejavuje menšou silou, v dospelosti môže mať zvýšenú lámavosť kostí a v staršom veku mu hrozí riziko osteoporózy.

Ľahší vs. ťažší stupeň poškodenia

Veľa detí má ľahší stupeň nedostatku rastového hormónu, čo často býva podceňované. Rast sa pri zanedbaní podávania umelého rastového hormónu môže postupne spomaliť a jedinec dosiahne v dospelosti len podpriemernú výšku.

U detí s ťažkou formou nedostatku rastového hormónu sa rast prudko spomalí až zastaví, alebo od narodenia stagnuje. Tu sú následky závažnejšie. K zníženej výške sa pripoja metabolické poškodenia, tie sa však viditeľnejšie prejavia až v dospelosti. Spomalenie či zástava rastu závisí tiež od obdobia vzniku ochorenia.

Aká je tá správna výška?

Chlapci okolo 5 rokov by mali mať asi 120 centimetrov a 10-roční by sa mali pohybovať okolo 140 cm. U dievčat je to približne o 3- 5 cm menej. Ak sa výška dieťaťa v stanovenom veku nachádza pod povolenou odchýlkou, je potrebné kontaktovať detskú endokrinologickú ambulanciu.

Predpokladaná výška pre chlapcov a dievčatá sa dá vypočítať pomocou jednoduchého vzorca:

Predpokladaná výška pre chlapca = (výška matky + 13 + výška otca) / 2

Predpokladaná výška pre dievča = (výška matky + (výška otca – 13) ) / 2

Liečba nedostatku rastového hormónu u detí

Liečba nedostatku rastového hormónu u detí je jednoduchá. Od roku 1985 je dostupný ľudský rastový hormón (hGH) alebo somatropín. Je to cielený spôsob dodávania vlastného prirodzeného ľudského rastového hormónu, ktorý je nevyhnutný na zdravý rast kostí a svalov. Podáva sa dennými injekciami pod kožu. Rast dieťaťa sa najprv výrazne zvýši a potom sa ustáli a pokračuje približne rovnakým prírastkom na výške každý rok. Dávka sa prepočítava podľa hmotnosti dieťaťa, a tak sa prirodzene počas liečby zvyšuje.

Liečba býva dlhodobejšia a závisí od závažnosti nedostatku rastového hormónu. Jej cieľom je úprava rastu a trvá do uzavretia takzvaných rastových štrbín (ukončenia rastu dieťaťa).

Na Slovensku už máme k dispozícii rozpustený rastový hormón priamo v náplni, ktorá sa po vložení do pera môže hneď použiť bez zložitého rozpúšťania a manipulácie. Táto špeciálna technológia vďaka forme aplikačného pera uľahčí samotné podávanie, vďaka čomu to zvládnu aj malé deti.

Avšak aj naďalej sa pokračuje vo výskume a vývoji nových možností liečby rastovým hormónom. Cieľom je zabezpečiť plnohodnotný život porovnateľný so zdravými jedincami.

Čítajte viac:

Keď hormóny pomáhajú rásť

Textová Inzercia

Preukázaná účinnosť: 100 hodín nonstop hydratácie

Objavte účinky bunkovej vody z kosmatcovníka, ktorá dlhodobo aktivuje mechanizmy hydratácie pokožky.

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.