Môže hypnóza pomôcť alebo predstavuje nebezpečenstvo?

Láka vás vyskúšať hypnózu na vlastnej koži, no máte obavy, že sa počas nej niečo udeje a vy sa už nikdy neprebudíte? Hypnoterapia prebieha zväčša úplne inak, ako si ľudia mnohokrát myslia. Viete ako?
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je hypnóza?

Hypnóza alebo niekedy nazývaná aj hypnoterapia či hypnotická sugescia je tranzu podobný stav so zvýšenou sústredenosťou a koncentráciou. Je to stav zvýšenej pozornosti, zvýšenej sugestibility a živých fantázií. Hypnóza býva zvyčajne navodzovaná terapeutom pomocou jeho verbálnych sugescií a mentálnych obrazov. V stave hypnózy sa klient cíti zvyčajne pokojne a uvoľnene a je viac otvorený sugesciám. Hypnóza pomáha získavať kontrolu nad nežiadúcim správaním alebo pomáha lepšie zvládať úzkosť alebo bolesť. Aj napriek vyššej otvorenosti voči sugescii však platí, že klient nestráca kontrolu nad svojim správaním. Hypnóza bola spopularizovaná a mystifikovaná vďaka výkonom ľudí, ktorí v nej vykonávali rôzne nezvyčajné a absurdné veci. Táto technika však je využívaná ako klinická metóda, ktorá má dokázané liečebné a terapeutické výsledky, predovšetkým pri liečbe bolesti a úzkosti.

Úzkosť v 21. storočí

Ako prebieha hypnóza?

Zvyčajne máme predstavu hypnotizéra ako niekoho s hodinkami mávajúcimi pred očami. Ale hypnotizér nehypnotizuje klienta. Slúži len ako sprievodca či kouč, ktorý pomáha danej osobe dostať sa do hypnózy. Skúsenosť s hypnózou môže byť rôzna od človeka k človeku. Niektorí hovoria o stave pociťovania odosobnenia (detachment) alebo extrémnej relaxácie, zatiaľ čo iní cítia, že ich konanie sa im zdá byť mimo ich vedomej vôle. Iní zostávajú plne vedomí, schopní dokonca plne konverzovať. Experimenty s hypnózou demonštrovali, že hypnóza dokáže silne meniť vnímanie. Po inštrukcii, aby klient necítil bolesť v ramene, bola jeho ruka vložená do ľadovej vody. Klient mimo hypnózy vo vode ruku nedokázal dlhšie udržať, čo však nebol problém pre osobu v hypnóze aj počas niekoľkých minút bez vnímania bolesti. Chybnou predstavou je, že človek v hypnóze spí. Človek je len relaxovaný a je plne vedomý, len v príjemnom stave, kde môže myslieť, hovoriť, dokonca sa aj hýbať. Menej často sa využíva hypnóza pre osobitné účely - ako navodenie nevedomia s cieľom anestézie alebo zvládania akútnej bolesti alebo v krízových situáciách a to vždy len pod vedením trénovaného hypnoterepeuta.

Aký je účel hypnózy?

 • liečba chronických bolestivých stavov alebo je reuma (reumatoidná artritída);
 • liečba a redukcia bolesti počas pôrodu;
 • redukcia symptómov demencie;
 • zlepšenie symptómov ADHD;
 • redukcia nauzey a zvracania u klientov s rakovinou počas chemoterapie;
 • kontrola bolesti počas zubných procedúr;
 • eliminácia a redukcia kožných problémov ako sú psoriáza a bradavice;
 • uvoľnenie od problémov spojených so Syndrómom dráždivého čreva (IBS) a pod.

Hypnóza môže byť použitá tiež na zníženie alebo odstránenie bolesti, prekonanie strachov, fóbií, závislostí a iných problémov. 

Fakty:

 • 15 percent ľudí je silne reaktívna na hypnózu;
 • deti sú veľmi náchylné na hypnózu;
 • asi 10 percent dospelých je ťažko alebo nehypnozovateľných;
 • ľudia s bohatou fantáziou sú náchylnejší na hypnózu.

Hypnotizovateľnosť

Niektorí ľudia naozaj nemôžu byť hypnotizovaní. Dôvod je ten, že daný človek nie je schopný sústrediť svoju pozornosť a kvôli nízkej úrovne intelektu (alebo IQ) alebo kvôli poškodeniu mozgu. Zvyčajne však je takmer každý schopný byť hypnotizovaný, pretože je to prirodzený, normálny stav, do ktorého každý človek vstupuje aj počas dňa – počas prebúdzania a počas zaspávania. Tiež sa dostávame do hypnotických stavov, keď sme úplne pohltení filmom alebo nejakým televíznym programom. Inteligentní ľudia - teda s vyššou inteligenciou - sú schopní vyššej koncentrácie, predstavivosti a kreativity - a preto sú zvyčajne najlepšie hypnotizovateľní.

Strata kontroly v hypnóze

Existuje tzv. princíp „skrytého pozorovateľa“ - znamená to, že v klientovi je časť osobnosti, ktorá kontroluje hypnotický proces a ktorá ho ochraňuje proti tomu, aby odpovedal spôsobom, ktorý porušuje jeho etické a morálne štandardy. V skutočnosti, počas hypnózy, je klient relaxovaný a sústredený – a schopný vybrať si či chce vstať a odkráčať- kedykoľvek. Hypnotizér alebo hypnoterapeut je len sprievodca. Nemôže nás donútiť urobiť nič proti našej vôli. V skutočnosti, počas hypnotického sedenia, si je klient plne vedomý všetkého, čo sa deje. Ak teda napríklad nechce klient, aby ho ďalej hypnotizér viedol, môže ho odmietnuť. Hypnóza tiež nenúti klienta vravieť úplnú pravdu a odhaľovať osobné tajomstvá, ak nechce on sám, ale dáva klientovi väčšiu možnosť prístupu k nevedomým zdrojom, takže môže rovnako tak byť schopný hovoriť v hypnóze aj oveľa kreatívnejšie lži. Klient je v úplnej kontrole toho, čo chce zjaviť a čo nie.

Vnímanie počas hypnózy

Klient si môže pamätať slová terapeuta alebo nie. Každý zaživa hypnózu odlišne. Pre niekoho je to stav, kde je sústredený na slová hypnoterapeuta a počúva veľmi pozorne, pre iných to môže byť ako denné snenie - jeho pozornosť môže oddialiť a túlať sa od jednej myšlienky k druhej. A niekedy nemusí vôbec venovať vedomú pozornosť tomu, čo hypnoterapeut hovorí. Každý spôsob je v poriadku nie je viac alebo menej efektívny než ten druhý. Je to otázka klientovho osobného štýlu.

Dĺžka  prebudenie z hypnózy

Nikto nezostal natrvalo alebo neuviazol v tranze. Hypnóza je prirodzene sa vyskytujúci stav, do ktorého vstupujeme počas dňa a zároveň z neho vystupujeme. Neboli zaznamenané žiadne nebezpečenstvá ohľadom hypnózy, ak je vedená trénovaným hypnoterapauetom. Ak hypnotizér zlyhá v prebúdzaní klienta, ten sa prebudí sám. Klient môže prirodzene vojsť do spánku a prejsť do plného vedomia počas pár minút. Kedykoľvek sa chcete dostať z hypnózy, jednoducho otvoríte oči a ste plne pri vedomí. Pri sebahypnóze pred spaním prejdete do stavu delta – zaspíte.

POZOR! Ak sa rozhodnete podstúpiť hypnózu, je dôležité využívať služby len trénovaných hypnoterapeutov, ktorí rešpektujú etické princípy.

Nezabudnite si prečítať: Úzkosť v 21. storočí

Použitá literatúra:

 • What is hypnosis and How does hypnotherapy work? In Hypnosis.me.uk. [online]. Dostupné na internete:http://www.hypnosis.me.uk/pages/whatis.html.
 • Hypnosis Today - Looking Beyond the Media Portrayal. In Apa.org. [online]. Dostupné na internete: http://www.apa.org/topics/hypnosis/media.aspx
 • CHERRY, K.: What Is Hypnosis? In Psychology.about.com. [online]. Dostupné na internete: http://psychology.about.com/od/statesofconsciousness/a/hypnosis.htm