Prečo sú dnešní muži zoženštení a nevedia prebrať úlohu vodcu?

Je citlivý, romantik a pokúša sa naozaj urobiť pre ňu všetko, čo jej vidí na očiach, ale keď je tu problém, zdá sa, že je nevšímavý. Keď je potrebné sa rozhodnúť, povie: je to na tebe...

Stredná a staršia generácia často hovorí, že za ich čias boli muži úplne iní. Ak by sme sa pozreli pozorne na chlapcov alebo moderných mladých mužov sú skutočne iní – od účesov, cez oblečenia až po správanie. Tieto veľké zmeny sú v tom, že súčasní chlapci a mladí muži sú zšentilí.


Pozrite si tiež:

Manuál pre mužov: Po tomto ženy túžia najviac!


Muži a ich jemná časť osobnosti

Pop kultúra nás viedla veriť tomu, že muži s touto stránkou sú ženám veľmi blízki a vedia najlepšie zapôsobiť na opačné pohlavie. Počas posledných desaťročí prebehla široko-rozšírená feminizácia (zoženštenie) spoločnosti. Názor na tento trend je buď ohrozenie národnej bezpečnosti, iní to vnímajú ako skutočnosť, keď sa muži stávajú neatraktívni pre ženy. Ukázalo sa, že ženy chcú silných a rozhodných mužov. Tento proces zoženštenia mužov je definovaný aj ako zoslaboštenie mužov.

Ale feministický vplyv, ako aj pokus byť „milý chlapec“ však nemusí byť ten najlepší spôsob, ako si získať ženu. Muži sú na jednej strane presvedčení, že toto je to, čo ženy chcú. Na druhej strane sú ženy, ktoré sú už "prejedené" mužov, ktorí nie sú schopní byť viac vodcovskí a rozhodní. Majú predstavu a potrebu silného, skutočného muža v tradičnom zmysle, vodcovského, riešiaceho problémy a nepýtajúceho sa ženy – čo by sme mali robiť?

Prečo sa stali muži takí zoženštení?

Faktorov je viacero. Otázkou je, ako prebieha výchova? Je to modelová úloha, kde sa chlapec učí svojej role chlapca a muža cez pozorovanie, sledovanie otca alebo starších chlapcov. Ale v dnešnej dobe veľká časť chlapcov vyrastá bez otcov – buď v rozvedených rodinách alebo sa im nevenujú, pretože dlhé hodiny pracujú. Väčšinu času deti trávia v škole a ich učiteľmi/kami sú najmä ženy. Sledujú TV, kde sú muži zobrazovaní ako neschopní, nekompetentní šašovia.

Ako naučiť chlapca byť mužom?

Výchova chlapcov na mužov nie je jednoduchá a akási spontánna skutočnosť. Po týchto vplyvoch na chlapcov zrazu niekto príde a povie mu: „Tvojou úlohou je byť vodca, líder a musíš byť silný“, na čo odpovedia: „ale nikto ma to nenaučil“. Nikto ich to nenaučil. Čiže otázka nie je len to, prečo sú muži zoženštení, ale kto ich má naučiť byť skutočným mužom? Praktickou otázkou je, ako vychovávať chlapcov na mužov – ako sa to robí? Je správne a vhodné naučiť chlapcov byť citliví, rozvíjať svoje ženské stránky? V prípade učenia mužov byť žensky citliví a pod. dochádza k akejsi konfúzií mužských a ženských princípov, stráca sa sila a príťažlivosť jednotlivého princípu ako takého, upadá a stráca vplyv. Ochudobnený mužský princíp (to mužské) je potom niečo "nemastné a neslané."

Muž má byť citlivý ako muž, nie ako žena

Zovšadiaľ však stále prichádzajú požiadavky, aby boli chlapci vychovávaní k väčšej femnínnosti (ženskosti, citlivosti). Nie je na tom nič zlé a nevhodné. Dôležité je ale naučiť chlapcov byť citliví ako muži, nie ako ženy. Muž má byť muž a citlivý ako muž, rovnako ako žena má byť citlivá ako žena. Nikto nechce muža, ktorý stále plače a vraví, ako sa ho niekto dotkol. Je zaujímavé, že ženy na jednej strane chcú muža, ktorý je schopný vyjadriť svoje city, ale na druhej strane ako keby to vlastne ani nechceli.

Chcú muža, ktorý je silný, ktorý sa postaví, keď vznikne problém a rieši ho. Nie je slabý, nie je slaboch, je silný. To je ten starý obraz a predstava muža. Neznamená to, že ženy chcú nejakého tvrdého kontrolujúceho tyrana, ale nechcú ani niekoho, kto sa nevie rozhodovať alebo necháva všetky rozhodnutia na svoju polovičku.

Muž ako vodca a ochranca rodiny

Muži  si myslia, že stačí byť milý a nekontrolujúci a neuvedomujú si, že tým sa vyhýbajú zodpovednosti a úlohe istého vodcovstva. Muži sa boja, že budú obvinení z toho, že sú kontrolujúci, preto im stačí, že sú milí a nechávajú všetko na ženách. Ale je tu jeden rozdiel – byť kontrolujúci a byť vodca. Ten, kto chce kontrolovať ,sa necíti bezpečne a všetko chce mať podľa seba. Ale vodca má na zreteli dobro jeho vzťahu a celej rodiny. Voľakedy boli muži hlavou rodiny – dnes to už tak nie je, ale ženy to chcú. Alebo chcú pri sebe muža, ktorý, hoci oni samé môžu byť šéfkami v práci, je aspoň taký silný ako sú oni. Pretože žena sa chce cítiť mužom chránená. Istým problémom v tejto oblasti je to, že muži chcú ženy urobiť šťastnými.

Situácia sa dnes ukazuje, že byť a naučiť sa byť skutočným mužom je dosť ťažké. Takže – ako my, muži, dnes dokážeme zmeniť seba, ako sa budeme učiť byť mužmi a ako budeme rásť ako muži?


POZOR, muži: Po tomto ženy túžia najviac!