Začína sa hlásiť o slovo prvý peľ paliny

Peľová situácia je dosť zložitá, trápi nás agresívny peľ tráv, burín ale už aj paliny.
V uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska peľ pŕhľavy a tráv z čeľade lipnicovitých. Ako ukázali analýzy peľu zo zberačov v RÚVZ Banská Bystrica, Bratislava, Trnava, Nitra, Žilina i Košice, peľ drevín bol zastúpený už len veľmi nízkymi koncentráciami peľu ihličnanov, gaštanu a lipy. Peľ pŕhľavy a skorocelu však tvoril významnú zložku peľového spektra. **_„Poklesli denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých, ktoré dosahovali na väčšine územia nanajvýš stredné hodnoty denných koncentrácií. Pribudol ale už prvý peľ paliny, ktorá sa stane na pár týždňov spolu s trávami najvýznamnejším peľovým alergénom. V ovzduší sa vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíkov , mrkvovitých a astrovitých rastlín . Našťastie utrpenie alergikov aspoň mierne znížili lokálne zrážky, ktoré prispievali k poklesu denných koncentrácií peľu v ovzduší_**“, konštatovala k peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Ani prognóza na tieto a nasledujúce dni nie je potešujúca. Dominanciu si udrží peľ bylín s najvýraznejšie zastúpeným peľom pŕhľavy, tráv z čeľade lipnicovitých a burín. Pribudne peľ ďalšieho letného alergénu – paliny. Teplé počasie a lokálne zrážky prispievajú k nárastu denných koncentrácií spór húb (plesní), hlavne druhov Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium, Helminthosporium. Denné hladiny peľu a spór v ovzduší budú lokálne ovplyvňované búrkovou činnosťou.

Majte svoju alergiu neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Peľové spravodajstvo ZDARMA!

Peľové spravodajstvo na www.zdravie.sk.