Peľ ambrózie a paliny ohrozuje polinotikov

Aj napriek extrémnym horúčavám sa v uplynulých dňoch v ovzduší na celom území Slovenska vyskytovali alergologicky významné koncentrácie peľu. Dominoval najmä peľ pŕhľavy, paliny a tráv z čeľade lipnicovitých.
„**_Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentráci peľu ambrózie a paliny. Kvantitatívne najvýznamnejšiu zložku peľového spektra však tvoril peľ slabšie alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých dosahovali na väčšine územia nanajvýš stredné hodnoty. Najvyššie denné koncentrácie peľu paliny monitorovacia stanica pri RÚVZ v Košiciach, najvyššie denné koncentrácie peľu ambrózie zas monitorovacia stanica pri ÚVZ SR v Bratislave_**“, uviedla k aktuálnej peľovej situácii na Slovensku RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR. V ovzduší sa podľa nej vyskytoval ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíkov i rastlín z čeľade mrkvovitých a astrovitých .

Pre polinotikov (ľudí s alergiou na peľ) nie je moc potešujúce, ženajvýznamnejšími alergénmi pre mesiac august sú palina a ambrózia Dominanciu si udrží peľ bylín s najvýraznejšie zastúpeným peľom pŕhľavy , paliny, ambrózie, tráv z čeľade lipnicovitých a burín, ktoré sú zastúpené najmä štiavom, mrlíkom a skorocelom. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu paliny a ambrózie, ktoré však budú najmä v prvej polovici týždňa výrazne ovplyvňované zrážkovou činnosťou.

Majte svoju alergiu neustále pod kontrolou vďaka mobilnej aplikácii Peľové spravodajstvo ZDARMA!

Peľové spravodajstvo na www.zdravie.sk.