Biopotraviny - oplatí sa ich kupovať?

Biopotraviny sú reakciou na čoraz menej prirodzené potraviny a výrobky z obchodov, ktoré obsahujú náhražky a aditíva (prídavné látky). Aby sa ich oplatilo kupovať, nemali by byť luxusným tovarom.

biopotraviny_druhy Zdroj foto: Shutterstock

Neprirodzenosť výrobkov nahráva bioprodukcii

Neprirodzenosť dnešných základných potravín a bežných potravinárskych výrobkov začína už pri intenzívnych agro - technologických metódach pestovania rastlín či chovu zvierat. Sú spojené s rýchlením, za použitia maximálneho množstva umelých hnojív, liekov, ochranných postrekov – herbicídov, pesticídov a rôznych iných trikov na vizuálne a chuťové zatraktívnenie agroproduktov. Tomu však nezodpovedá vždy ich biologická hodnota.

Takto príliš technologicky získané základné potravinárske suroviny sa potom ďalej spracovávajú do ešte menej prirodzených výrobkov, kde pôvodná základná potravina tvorí často len niekoľko percent a výrobok je navyše plný rôznych aditív. Bohužiaľ to umožňuje súčasná, nie veľmi dobre nastavená potravinárska legislatíva. Ľudia sa už boja konzumovať len takéto výrobky a potraviny zo supermarketov a hľadajú prirodzenejšie zdroje potravín. Tento záujem podporuje produkciu biopotravín.

Bio trend sa dá hodnotiť ako jeden z pozitívnych krokov návratu k pôvodnej, prirodzenejšej výžive. Znižuje riziko vzniku bežných aj nádorových ochorení v tráviacom trakte a v celom organizme. No aj tu treba byť ostražitý, pokiaľ ide o komerčné bio výrobky, lebo mnohí sa snažia zlacňovať výrobu, tak ako im to povoľuje legislatíva a dokonca sa stávajú prípady produkcie falošných bio výrobkov. bio_vyrobky_28-10-2015

Zdroj foto: Shutterstock


Prečítajte si tiež:

Toto si treba všímať pri nákupe biopotravín!

Biopotraviny, bio chovy a bio výrobky

Veľmi vhodná je preto legislatíva zaväzujúca bio výrobcu dodržiavať od počiatku prirodzenejší charakter pestovateľských a chovateľských technológií. Počnúc prostredím a pôdou, jej ošetrovaním bio hnojivami a čo najmenším množstvom nevyhnutných cudzorodých zásahov do produkcie a výroby. Takéto bioprodukty má zmysel kupovať, no za primeranú cenu, lebo samotná technológia pestovania a chovu nezvyšuje cenu natoľko, za akú ju predávajú niektorí výrobcovia. Títo často využívajú vysoký trhový záujem ľudí o bioprodukty, ich nižšiu ponuku na trhu a enormne zvyšujú cenu bio výrobkov. To obmedzuje predaj a samotný rozvoj tejto bioprodukcie.

Obmedzené hranice bio výživy pre zdravie

Zdravie podporuje nielen zdravá výživa, ale aj zdravé prostredie a predovšetkým každodenná zdravá životospráva, životný štýl a denná psychohygiena znižujúca vplyv stresovej záťaže. Samotné biopotraviny vám zdravie nezabezpečia. Ak teda žijete v rušnom, veľkom meste a pracujete nadmieru v stresujúcom prostredí, pri nedostatku pohybu a nedostatku prestávok na jedlo a relax, ponocujete, prípadne beriete lieky, fajčíte, máte nadváhu, prejedáte sa a pod., či máte iné rizikové zlozvyky, tak ani biopotraviny vás nezachránia pred možnými zdravotnými následkami.

Navyše mnohí konzumujú ako biopotraviny iba suché balené výrobky, ktorých sú plné bio obchodíky či bio kútiky, no chýbajú tu čerstvé základné potraviny. Živiť sa bio sušienkami nie je veľmi zdravé ani ekonomické, lebo sú veľmi drahé. Dôležité je preto nakupovať už základné bio suroviny (čiže bio: mäso, mlieko, vajcia, ovocie, zeleninu, obilniny, strukoviny, orechy, byliny, čajoviny a pod.) a sám si z nich pripravovať domácu stravu, vlastné domáce výrobky a kvasené produkty.

Najlepšie bioprodukty môžu byť z vlastnej záhradky a chovu

Najhodnotnejšie biopotraviny môžeme získať na vlastných záhradkách či z prebytkov malých rodinných farmárskych dvorov a chovov. Veľkoproducent je vždy nútený používať aj postupy, ktoré mu síce legislatíva povoľuje, ale ktoré by sme tam nechceli mať vôbec. Je odkázaný na dobré výnosy a preto nemôže redukovať úplne napr. povolené chemické ošetrenie úrody a určité povolené aditíva do výrobkov ani u bioproduktov. bio_chov_30-10-2015

Zdroj foto: Shutterstock

No domáca produkcia, či produkcia prebytkov z rodinných dvorov a fariem môže byť úplne bez neprirodzených zásahov. To je pravá bioprodukcia aj keď výnos môže byť nižší či za určitých okolností nepriazne počasia a vplyvom škodcov a parazitov sa nedosiahne výnos. Dôležitá je však aj vlastná činnosť a práca na pestovaní a chove, ktorá robí prirodzeným aj spôsob života pestovateľa a tak sa kumuluje osoh z prirodzenej aktivity a zdravých produktov.

Ešte lepšie bioprodukty sú z prírody

Aspoň na Slovensku je to tak. Patríme k hornatým krajinám s relatívne nižším znečistením a hory a lesy významne redukujú určité znečistenie, ktoré produkujú niektoré priemyselné a poľnohospodárske veľkopodniky. Lesné plody, huby, byliny a lovná zver a ryby sú zdrojom čistých biopotravín pričom ich získanie je podobne ako v záhradkách a na farmách spojené so zdravým prostredím, pohybom a spôsobom života.

Takáto kombinácia prírodných bioproduktov s prírodným životným štýlom je viac než len konzumácia balených bio sušienok v stresujúcom mestskom prostredí. Na vidieku môže byť každý bližšie k bio výžive a k bio štýlu života, no už ani to nie je celkom pravda, lebo zástupy ľudí z vidieka tiahnu na nákupy do blízkych supermarketov a ovocno-zeleninové záhradky a chovy zvierat sa často menia iba na okrasné záhrady. Paradoxne mnohí ľudia z mesta si kupujú vidiecke usadlosti a unikajú tu k zdravšiemu životnému štýlu a pestovaniu vlastného ovocia a zeleniny či dokonca k chovu úžitkových zvierat.

Na Slovensku je pôvodný bio štýl

Na Slovensku netreba bio štýl zavádzať, pretože vidiecka tradícia, záhradkárstvo, chovateľstvo, včelárenie, rybárčenie, poľovníctvo, hubárčenie, zber lesných plodov, bylín a podobne sa tu zachovali ako pôvodný životný štýl prevažnej väčšiny obyvateľstva. ryba_hriby_28-10-2015

Zdroj: Shutterstock

Napr. slovenské medy víťazia pravidelne vo svetových súťažiach kvality. To svedčí aj o kvalite prostredia. V podstate výraz BIO znamená čo najviac sa priblížiť vo výžive, pohybe aj v životnom štýle pôvodnému prirodzenému a prírodnému spôsobu života a výžive.

Ak ste však človek žijúci v stresujúcom meste, bez možnosti čokoľvek pestovať či chovať, ste odkázaní na kupovanie biopotravín. No pre zdravie takto žijúceho a zarábajúceho človeka sa to oplatí. Okrem toho má aj možnosti dohodnúť sa s vidiečanmi v okolitých obciach sezónne na odbere časti ich rastlinných aj živočíšnych prebytkov, alebo pravidelne navštevovať trhy s ovocím, zeleninou a inými domácimi produktmi) ktorých je našťastie na Slovensku dostatok v každom meste či mestečku a ich ceny sú v sezóne často lacnejšie, než ceny v obchode u výrobkov s takouto vysokou kvalitou. Takéto biopotraviny od pestovateľov a chovateľov, ktorých aj roky poznáme sa určite oplatí kupovať.


Prečítajte si tiež tento článok:

Nakupujete biopotraviny? Toto by ste si mali všímať!