Staroba nie je choroba

Napriek aktívnemu prístupu k životu nemôžeme poprieť fakt, že staroba je normálna vývinová fáza, ku ktorej patria určité fyzické, psychické a osobnostné prejavy, ktoré treba jednoducho akceptovať.

Starí ľudia Zdroj foto: Shutterstock.com

Fyzické a fyziologické zmeny

Proces starnutia je vo veľkej miere ovplyvnený genetickou dispozíciou, ale tiež vonkajšími vplyvmi, najmä životným prostredím, životným štýlom a spôsobom stravovania. Aj preto telesné zmeny nepostihujú každého človeka rovnako. Niekto má viac sily, dobre počuje aj vidí, iný môže mať výrazné problémy.

Ľudia, ktorí celý život pracovali, aktívne sa zapájali do spoločenského života, sa zrazu cítia bezmocní, ubúdajú im sily. To neznamená, že sa majú všetkého vzdať. Stačí situáciu prehodnotiť, z niečoho upustiť. Súčasne treba pripustiť, že existujú aj iné užitočné činnosti, ktoré nevyžadujú fyzickú výkonnosť. Kondíciu si však treba udržiavať, ako sa najdlhšie dá. Denná 30-minútová rozcvička tomu výrazne napomáha.


Prečítajte si tiež:

Ako prežiť aktívnu a šťastnú starobu?

Strata sluchu

Je zrejmé, že strata sluchu, hoci je sprievodným znakom staroby, izoluje seniorov od okolia a zväčšuje pocit samoty. Zhoršuje sa sluchová ostrosť, najmä pre vysoké tóny – zvonček, telefón. Ak sa starecká hluchota pridružila k veku, netreba váhať a radšej vyhľadať lekára. Starší ľudia horšie rozumejú reči, najmä, ak hovorí viacej ľudí naraz, ale to je už iný problém - nesúvisí s kvalitou sluchu, ale treba na to myslieť. 

Strata zraku

Sprievodným znakom vyššieho veku býva často sivý zákal, ktorý sa prejavuje hmlistým, žltkastým videním, zdvojeným videním, zvýšenou citlivosťou na svetlo. Je veľmi zlé, ak sa svetlo začne meniť na šero a tmu a z dôverne známeho priestoru sa stáva bludisko. Návšteva lekára je nevyhnutná - ak nepomôžu kvapky, prichádza na rad operačná liečba.

Psychologické zmeny

V súvislosti so  psychickými zmenami vo vyššom veku môžeme hovoriť o niekoľkých momentoch. Zmeny podmienené biologicky môžeme považovať za normálne. Ide o celkové spomalenie, všetko trvá o niečo dlhšie, prichádzajú problémy s pamäťou. Potom sú to zmeny, ktoré mohol vyvolať priebeh nejakej choroby a nakoniec zmeny v dôsledku sociálnych faktorov - zaťaženie ekonomickými, politickými vplyvmi, ale aj stresom. Prejavujú sa problémy v komunikácii, neistota vo vzťahu k iným ľuďom, opatrnosť a nerozhodnosť. Na starobu treba myslieť už v mladosti, „predplatiť“ si starostlivosť. Znamená to - po celý život sa starať sa o svoje zdravie. Ďalej si treba šetriť na obdobie, keď zostáva jediným príjmom dôchodok - byť  finančne zabezpečený a relatívne nezávislý.

Osobnostné zmeny

Osobnostné zmeny sú ovplyvnené životnými skúsenosťami a schopnosťou adaptácie na novú situáciu, ktoré vyžaduje zmena role – odchod na dôchodok, ovdovenie, strata blízkych a priateľov. Tí šťastnejší sa vyrovnávajú so vzniknutými situáciami racionálnejšie a aktívnejšie. Naopak, nešťastní sú tí, ktorí podľahnú pasivite, závislosti na iných ľuďoch a nevedia prijímať správne rozhodnutia. Pozitívne myslenie a zdravá dôvera v ľudí má nesmierny význam. Ak to nestačí a ani pomoc rodiny, potom môže pomôcť špecialista – klinický psychológ.

Múdro starnúť znamená zreorganizovať si spôsob života a reálne zhodnotiť danú situáciu. Odporúča sa na to myslieť včas, už krátko po päťdesiatke, možno i skôr. Čím je človek starší, tým ťažšie sa prispôsobuje zmenám. Možno práve tu je na mieste pripomenúť známe slovenské príslovie: „Čo sa v mladosti naučíš, v starobe akoby si našiel.“


Prečítajte si aj tento článok:

Ako prežiť aktívnu a šťastnú starobu?