Ak je výška a hmotnosť novorodenca podpriemerná, môže ísť o poruchu zvanú SGA

Termín SGA označuje dieťa, ktorého pôrodná hmotnosť alebo dĺžka je menšia, ako je norma pre daný týždeň, čiže je malé na svoj gestačný vek. Nádejou na dosiahnutie normálnej výšky dieťaťa je liečba rastovým hormónom.

matka_dieta_21-11-2015_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to SGA?

Ide o retardáciu vnútromaternicového vývoja (spomalenie rastu dieťaťa v maternici), ktorá postihuje asi 5% detí. Retardácia sa následne prejaví na celkovom fyzickom vývine jedinca. Pri narodení sa meria výška a hmotnosť dieťaťa a porovnáva sa s priemernou pôrodnou hmotnosťou a dĺžkou ostatných novorodencov. Dieťa sa považuje za malé na svoj gestačný vek (vzhľadom na počet týždňov tehotenstva), ak sú jeho namerané hodnoty menšie ako u 95% novorodencov.

Existujú dva typy tohto postihnutia:

1. Symetrický typ – vyskytuje sa asi u 25 % detí, nízka pôrodná hmotnosť i dĺžka.

2. Asymetrický typ – vyskytuje sa asi u 75 % detí, pôrodná hmotnosť je nízka, dĺžka je v norme.


Prečítajte si tiež:

Turnerov syndróm je jednou z najčastejších genetických porúch

Príčiny vzniku

Jednou z možností sú problémy s vývojom už na úrovni plodu alebo placenty. Takisto, ak matka dieťaťa prekoná počas tehotenstva infekciu, chronické ochorenie alebo je v kontakte s toxickými látkami, môže to mať za následok podpriemernú veľkosť dieťaťa. Veľký vplyv má aj výživa, zdravie matky a genetické faktory.

Sú všetky deti narodené predčasne postihnuté retardáciou SGA?

Nie vždy sú predčasne narodené deti postihnuté SGA. Pravdou je, že niektoré deti s SGA sa narodia v riadnom termíne. Rozdiel medzi deťmi s SGA a predčasne narodenými deťmi je v ich vývoji. U detí s SGA vývoj dĺžky alebo hmotnosti nezodpovedá termínu, v ktorom sa narodili, zatiaľ čo predčasne narodené deti tento svoj deficit v priamej úmere dobiehajú.

Znaky detí trpiacich SGA

Okrem podpriemernej výšky či váhy, mávajú takíto jedinci tenšie ramená a nohy, inak vyzerajú zdravo. V neskoršom veku sa často objavujú aj psychické problémy, napríklad ťažkosti s učením. Ak je liečba zanedbaná, v dospelosti nedostatok rastového hormónu môže spôsobiť problémy so spracovaním cukrov a tukov v tele. dieta_ucenie_21-11-2015

Zdroj foto: Shutterstock.com

Diagnostika a liečba

Na zistenie, či dieťa trpí SGA, lekár používa zdravotnú dokumentáciu dieťaťa aj matky a fyzikálne hodnotenie (meranie, váženie). Hraničný vek, kedy by ste mali v prípade problémov určite navštíviť lekára, sú štyri - päť rokov (predškolské obdobie). Ak dieťa i v tomto veku výrazne vývinovo zaostáva za svojimi rovesníkmi, je potrebná liečba rekombinantným (náhradným) rastovým hormónom.

Vďaka tejto liečbe sa u detí s SGA zintenzívni rastová rýchlosť a tým sa zlepšuje konečná výška v dospelosti. Rozpustený rastový hormón sa podáva pomocou aplikačného pera s ihlami, ktoré pacientom zjednodušuje samotnú aplikáciu. Jej cieľom je, aby aj pacienti s poruchami rastového hormónu mohli žiť život porovnateľný so zdravými jedincami.


Prečítajte si aj tento článok:

Turnerov syndróm je jednou z najčastejších genetických porúch

Najčítanejšie články