Láska alebo len poblúznenie?

Ak hovoríme o láske a zaľúbení, obe predstavujú intenzívne emócie, ktoré cítime k druhej osobe. Tieto pocity sa často zamieňajú a pritom sa od seba odlišujú.

Zaľúbenie vs. láska Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je to zaľúbenosti?

Zaľúbenosť je skôr stav akéhosi úplného unesenia silnou a iracionálnou vášňou. Intenzita emócií je veľmi silná. Významným znakom zaľúbenosti je silná potreba byť v blízkosti danej osoby. Zvyčajne sa vyskytuje na začiatku vzťahu, keď v centre pozornosti stojí sexuálna príťažlivosť. Typickými symptómami je jej naliehavosť, intenzita, sexuálna túžba, ­úzkosť, vysoko rizikové voľby, bezproblémové opustenie toho, čo bolo kedysi cenené. Vo vzťahu dominuje vzájomné spojenie s cieľom sexuálneho uspokojenia.

Je to len dočasné

Zaľúbenie je spojenie s pocitmi všetko pohlcujúcej eufórie podobnej rekreačným drogám, zaslepenosťou. Prítomná je schopnosť čokoľvek riskovať. Výsledkom konca môže byť prežívanie prázdnoty plus následky spojené s rôznymi voľbami uskutočnenými pod vplyvom „dočasne zatienenej mysle“. Zaľúbenie je dočasné, nevydrží bez prídavku lásky a fyzickej príťažlivosti. Zaľúbenosť je rýchla ako iskra v suchej tráve a zanecháva pocity prázdnoty. Je dočasná a po istej dobe vyprchá, je skôr iluzórna. Kritika smerom k zaľúbenosti sa centruje na ovládanie osoby chémiou mozgu, nie srdcom, strata racionálneho hodnotenia toho, čo je pravdivé a hodnotné.

Čo je to láska?

Láska môže byť opísaná skôr ako pocit intenzívnej náklonnosti a citu voči druhej osobe. Je to emócia medzi dvoma osobami a preto sa označuje často aj ako „interpersonálna“ láska. Láska môže začať zaľúbenosťou alebo sexuálnou túžbou a postupne sa zmení na lásku. Hlavnými znakmi sú emocionálne pripútanie k druhému, pocity dôvery a náklonnosti. Láska vzniká bez vedomého úsilia. Je vnímaná hodnotnejšie. Typická pre lásku je vernosť, lojalita, dôvera, ochota obetovať sa pre druhých, snaha o vyriešenie sporov, schopnosť hľadať kompromis tak, že buď obaja vo vzťahu vyhrajú alebo aspoň dá jedna strana šancu názoru druhej.

Je to záväzok k tomu druhému

Charakteristické správanie sú úprimné zámery a premýšľanie o pocitoch druhej osoby pred samotným konaním, hlboká náklonnosť, spokojnosť, dôvera. Partneri komunikujú a vyjednávajú. Láska vyžaduje veľa nesebeckosti a slušnú asertivitu. Milujúci je pre druhého najlepší priateľ. V láske vzniká atmosféra bezpečnosti, mieru, pevného partnerstva, ktoré môžu poskytnúť ideálne prostredie pre zvýšenie verí, bezpečie pre deti. Dá sa o značiť aj ako partnerstvo. Láska je postupný proces. Láska sa prehĺbi v priebehu času a môže pokračovať po celý život.


Prečítajte si aj:

Zaľúbený pár Zdroj foto: Shutterstock.com

Dá sa milovať jedného a zaľúbiť sa zároveň do iného?

Samozrejme, dá sa zaľúbiť aj do iného človeka aj v manželstve, ale je to skôr vnímané ako sexuálna túžba. Ironicky by sa dalo povedať, áno, dá sa zaľúbiť, ak neprežívate lásku k partnerovi/ke. Ak sa udeje niečo takéto vo vzťahu lásky k partnerovi a zároveň je tu prítomná zamilovanosť do inej osoby, tak to prináša zvyčajne pocity bolesti a konfliktu pre partnera/ku.

Zamilovať sa preto dá v každom veku a kedykoľvek

Takže je možné, že sa môžeme zaľúbiť, aj keď sme vo vzťahu či v manželstve s iným. Ale nebude to asi fungovať, ak očakávame, že to pôjde bez dotknutia sa ľudí okolo, poprípade aj seba. Ak je však niekto „uviaznutý“ v manželstve či vo vzťahu, môže sa ľahko zaľúbiť alebo hľadať útechu u druhého človeka.

A samozrejme, názory sa na túto otázku rôznia: mať viacero vzťahov je možné, nakoľko sú ľudia, ktorí sú otvorení pre mnohé vzťahy naraz; byť v manželstve a byť zaľúbený/á do niekoho iného je možné, ak je ­manželstvo iba sociálna značka; alebo vo vzťahoch, ktoré sú nastavené ako otvorené a partneri majú viacero partnerov.

Johny Depp sa vyjadril k tejto problematike nasledovne: „Ak by ste skutočne milovali tú prvú osobu, nemohli by ste sa zaľúbiť do druhej.“ Ale, ako sa hovorí, život je často nevyspytateľný... a preto aj taký krásny. Ako zaľúbenie.

Použitá literatúra:

  • EMENER, W. G., LAMBOS, W. A.: Our loving relationship. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2009, 338 s.