Negatívna autosugescia: Zbavte sa negatívneho programovania svojej mysle

Istá sebakritika je zdravá. Pomáha nám byť v kontakte s realitou a núti nás byť lepšími. Je však rozdiel medzi menšou sebakritikou, ktorá nás motivuje k pozitívnej zmene a zhadzovaním či útokmi na seba samých – teda negatívnou autosugesciou.

Negatívna autosugescia Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je negatívna autosugescia?

Autosugescia môže mať pozitívne alebo negatívne zameranie je definovaná aj ako autohypnóza (hypnotizovanie samého seba) – zvyk či návyk hovoriť o sebe negatívne. Negatívna autosugescia nevzniká počas jednej noci. Potrebuje neustále zalievanie a to robíme častým opakovaním. Aj stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Opakom a snahou vyriešiť autosugesciu je vlastne dehyponotizácia (čiže odstránenie negatívnej sugescie).


Prečítajte si aj tento článok:

Psychická imunita – ako sa psychicky otužovať

Všetci sa každodenne „hypnotizujeme“ rôznymi autosugesciami. Na základe istých skúseností, situácií a toho, ako k nám iní hovorili či hovoria, si utvárame obraz o sebe a na jeho základe k sebe vnútri prehovárame – hypnotizujeme sa.

Hypnóza (alebo v tomto prípade autohypnóza) ako taká je neutrálny jav. Sugesciou (hovorením k sebe, presviedčaním sa) si vytvárame akýsi program, programuje svoju myseľ a podľa nej žijeme a fungujeme. Dávame jej pokyny, ako sa vnímať. Opakovaním, že sme neschopní, že nedokážeme to a to, si vytvárame akýsi návyk, ktorý sa po čase spúšťa sám, podvedome, aj bez našej pomoci- určuje sa tak, či žijeme vo svojom vnútri nebo alebo peklo.

Ako sa jej zbaviť?

Sugescie negatívneho charakteru nám v ničom nepomáhajú. Náš postoj môže byť skeptický – má to vôbec nejaký význam? Samozrejme, má. To, čo k sebe a akým spôsobom má na nás veľký vplyv. Rovnako, ako keď hovoríme k druhým – aj to má veľký vplyv na nich – na ich myšlienky a emócie.

Pri autosugescii hovoríme o vnútornom dialógu (nás s nami samotnými) v našej mysli. Vplyv tohto dialógu má však trvalý charakter, je zákernejší a pretrvávajúci. Napríklad ľudia v depresii a úzkosti sú známi tým, že sú akoby v bludnom kruhu negatívneho prihovárania sa k sebe – to následne kŕmi ich negatívne myšlienky (napríklad „nikto ma nemá rád, nie som na nič“ a podobne). Negatívna autosugescia potom vytvára takzvané negatívne automatické myšlienky. Je to spomínaný program v mysli, ktorý spúšťame tým, akým spôsobom k sebe hovoríme.

Ako sa zbaviť negatívnej autosugescie? Dôležité je pochopiť jej mechanizmus. Dostať sa z jej zovretia obnáša dostať sa z negatívneho návyku a vyžaduje si nasledovné:

1. Uvedomiť si prítomnosť negatívnej autosugescie.

Čím viac sme si vedomí našich negatívnych myšlienok (o sebe) a spoznávame ich poškodzujúci vplyv, tým viac nás to môže motivovať k ich zastaveniu. Jedným z cvičení na sebauvedomenie negatívneho hovorenia k sebe je povedať si myšlienky nahlas – vypočuť si obsah toho, čo o sebe hovoríme. Predstavte si, že to hovoríte niekomu inému, použite formu „Ty“. Naozaj by ste takto s niekým hovorili? Ako by asi reagoval na obsah vašich slov??

Druhým krokom je, že sa po vypočutí svojich myšlienok spýtate sami seba: „Čo som sa z toho naučil?“ Často dokonca môžete zistiť, že k sebe prechovávate nenávisť. Prvý krok je najdôležitejší a veľmi pomáha pri narušovaní negatívnej autosugescie. Dokáže úplne alebo čiastočne odstrániť jej vplyv.

2. Vyhubenie negatívnej autosugescie.

Existujú aj ďalšie kroky pri odstraňovaní negatívnej autosugescie. Sú to opatrenia, ktoré môžete použiť pri boji s negatívnymi myšlienkami a transformovať ich do niečoho pozitívnejšieho.

  • Humor: pomôckou je uvedomenie si toho, akú silu má spôsob, ktorým sú veci povedané. Pozitívna poznámka vyjadrená sarkasticky môže byť ničivejšia ako akákoľvek kritika podaná s taktom a citom. Takto funguje aj humor na negatívnu autosugesciu – oslabuje negatívny vnútorný dialóg. Kritizujúcemu hlasu v sebe môžete dať doslova zvláštny hlas, predstaviť si, že to vraví nejaká trápna postavička. Cieľom je celú vec (dialóg v sebe) zosmiešniť. Negatívna autosugescia je iracionálna časť našej mysle a vystupuje ako morálna autorita. Cieľom je nechať vyznieť negatívne myšlienky hlúpo a absurdne – akými aj sú. Ak ich necháte tak, dávate im nad vami moc.

  • Rozhovor s negatívnymi myšlienkami: mnohé tieto myšlienky sú v našom vnútri ponechané ako reálne a platné bez ich spochybnenia. Ako bolo povedané, predstavujú danú autoritu. Ak ich začneme analyzovať, zistíme, že sú buď úplne alebo čiastočne falošné. Veľmi typické pri týchto myšlienkach je, že ich zovšeobecníme na všetko s nami spojené: napr.:“Nikdy neurobím nič poriadne“. Je to absurdná myšlienka, nakoľko v reálnom svete málokedy alebo vôbec neplatí „Nikdy“. Negatívne myšlienky treba vyzvať do komunikácie, všímať si ich zveličovanie a zovšeobecňovanie. Vnútorný dialóg s nami samými často býva veľmi agresívny a depresívny. Použite takú istú citlivosť, akú používate v rozhovore s inými.

  • Zastavenie myšlienok: je to najjednoduchší prístup. Ak v sebe postrehnete negatívnu myšlienku, povedzte si vnútorne „nahlas“ STOP alebo si predstavte červenú na semafore. Môže to znieť až smiešne jednoducho, cieľom je však využiť to v praxi a brať to smrteľne vážne. STOP.

  • Nahradenie negatívnych myšlienok: ak chcete nahradiť negatívne auto sugestívne myšlienky, mali by ste ich najprv oslabiť formami, ktoré boli uvedené vyššie. Potom ich nahraďte protikladmi – sústreďte sa na tie pozitívne a realistickejšie.


Prečítajte si aj tento článok:

Psychická imunita – ako sa psychicky otužovať