Lucidné snenie

Čo v sne prežívame sa deje nám, ale nemáme pocit, že by sme sen priamo ovplyvňovali - je to ako film, ktorý pozeráme, ale nezasahujeme doň. Pri lucidnom snení toto neplatí - môžeme ho ovládať, ako sami chceme.

Snívajúci muž Zdroj foto: Shutterstock.com

Dnes už je všeobecne známe, že ľudské vnútro má vedomú a nevedomú stránku. Vedomím sa chápe bežné denné fungovanie, v nevedomí sme napríklad v spánku, pri anestéze, pri použití drog či alkoholu. Spánok a snívanie patrí do oblasti nevedomia.

Lucidné snenie je akási updatovaná verzia sna. Je to schopnosť vstúpiť doň a pohybovať sa v ňom, ako keď si v kine nasadíme 3D okuliare. Môžeme vstúpiť do hry a ovplyvňovať ju. V lucidnom sne nemusíme mať kontrolu nad tým, čo zažívame, ale cieľom je ju získať. Označenie lucidné snenie pochádza z latinského lux, lucis – svetlo, v angličtine sú známe aj ako jasné sny (clear dreams). Naše denné vedomie, keď sme si vedomí sami seba, je označené metaforicky ako svetlo - osvetľuje, môžeme vidieť, pamätať si, reagovať a konať.

V lucidnom sne vstupuje naše vedomie do sna (kde sme pasívni a za normálnych okolností nevedomí toho, že snívame) a žije v akomsi matrixe, môžeme v ňom chodiť, všetko zažívať – na kvalitatívne inej, lepšej úrovni.

Lucidné snenie je prebudenie sa v sne: „Aha snívam!“. Nie som v obývačke, v robote, v obchode, ale v snovej krajine a som si toho vedomý”.


Prečítajte si aj:

Viete, čo znamenajú vaše sny?


Pri lucidnom snívaní sme:

 • “prebudení” v sne: sme si vedomí toho, že snívame počas snívania. Na základe toho sa odvíja aj celá naša „aktivita“ v sne;
 • môžeme si tam robiť, čo chceme (skúmať, skúšať, lietať, skákať );
 • v lucidnom alebo vedomom sne môžeme zažiť čokoľvek, byť kýmkoľvek: neplatia tu prekážky ako v realite, je možné sa vybrať na výlet do vesmíru, do stredu zeme, robiť rôzne experimenty, mať sexuálne zážitky s cudzími osobami...
 • v lucidnom sne sa snívajúci snaží mať veci pod kontrolou. To je vlastne výsledok vedomia v sne (vedomie je schopnosť kontroly). Kontrolujeme situáciu, riadime ju, vedieme ju tam, kam chceme;
 • snaha mať lucidné sny je u ľudí zameraná najmä na to, aby mohli robiť veci, ktoré nemôžu v normálnom živote.

Rôzne úrovne lucidného snenia:

 1. „vysoká“ úroveň lucidného sna: sme si vedomí, že všetko sa deje v našej mysli, nič nám nehrozí;
 2. “nižšia” úroveň: vedomie nemusí byť tak silné, aby sme si uvedomili, že osoby v sne sú len snové reprezentácie a nič nám nehrozí.

Ako na to?

Potrebné sú motivácia k lucidnému sneniu a úsilie získať ho. Je síce pravda, že niektorým sa lucidné snívanie prihodí len tak, necielene, alebo sa im podarí ako keby preniesť vedomie z inej fázy spánku. Ale skúsenosti ukázali, že lucidné sny sa prihodia spontánne len veľmi zriedkavo. Takže je to záležitosť snahy - sústredenia sa a prípravy mysle. Prostriedky k dosiahnutiu lucidného snívania: experimentovanie, pozorovanie a vytrvalosť.

Cesty sú dve:

 1. rozpamätávanie sa na sen a pravidelné zaznamenávanie snov - staneme sa tak familiárni so snami a ich obsahmi, čo pomáha rozpoznať, že snívame. Potrebné je sa ihneď po snívaní rozpamätať na sny, zapísať si každý ich detail.

 2. tzv. testovanie reality: jednou z najlepších popisovaných techník je uvedomovanie si rôznych detailov počas dňa, akoby zvýšená pozornosť, počúvanie a vnímanie. Do sna sa táto schopnosť prenesie z bdelého vedomia tak, že pri snívaní si tiež začneme uvedomovať rôzne detaily a veci, ktoré nie sú celkom bežné (rozdiely oproti skutočnosti, napríklad som v izbe a počítač vidím na pravej strane, nie na ľavej ako v skutočnosti). V sne „vidíme“ rozdiely v porovnaní so skutočnosťou - isté nemožné aspekty (lietanie vo vzduchu, stretnutie sa so zosnulými). A práve vtedy si môžeme uvedomiť – aha, snívam! Takže návyk skúmania, pozorovania prostredia sa prenesie aj do snívania – toto naučené „zvýšené“ vedomie je tiež jeden z cieľov lucidného snívania.

Čiže, dennodenné pozorovanie vecí a detailov a ich uvedomovanie si – táto schopnosť sa prenesie do sna a v sne videné rozdiely môžu viesť k uvedomovaniu si - toto je iné, takže snívam!

Aké sú výhody lucidného snenia?

 1. Môžeme skúmať a zažívať rôzne veci, ktoré nie sú možné v bežnom živote.
 2. Lucidné sny tiež pomáhajú k „väčšiemu“ vedomiu – je akoby silnejšie. Lucidné snívanie pomáha ľudom byť viac „osvietení“ - byť viac v prítomnosti, v danom momente aj v bdelom stave, viac vnímať okolie, lepšie sa sústrediť a nedať sa rušiť myšlienkami - či už o minulosti alebo budúcnosti.
 3. Lucidné sny sú dobrodružné. V takýchto snoch môžeme zažívať rôzne dobrodružstvá, fantastické veci či prekonávať rôzne problémy – sú preto aj zaujímavé a zábavné.
 4. Lucidný sen ďalej umožňuje zažívať stavy, pocity a emócie silnejšie, kvalitnejšie, dokonca zažívať stavy ešte úplne nové, neznáme.

Aké sú nevýhody, riziká?

 1. Lucidní „snívači“ väčšinou neuvádzajú žiadne potenciálne riziká, ktoré by so sebou nieslo lucidné snívanie. Takto snívajúci si nemýlia bdelé vedomie a snívanie a následne nerobia v bdelom vedomí rôzne experimenty, ktoré by mohli byť pre nich ohrozujúce (napríklad skočenie z útesu a podobne). Skôr naopak – vedomie, ktoré má vyššiu kvalitu a úroveň, je podporované v oboch stavoch.
 2. Istou nevýhodou predsa len môže byť vedomie v takzvanej nočnej more- je to zážitok a schopnosť byť si vedomí seba aj v nepríjemnom sne - a tieto pocity či zážitky sa môžu prenášať aj do bdelého stavu.

Ľudia praktizujúci lucidné snívanie uvádzajú, že dosiahnuť lucidné snenie je ľahšie akoby sa na prvý pohľad zdalo. Cvičenie robí majstra.


Prečítajte si aj tento článok:

Viete, čo znamenajú vaše sny?