Chráňte si život – poznajte svoj cholesterol

Cholesterol sa považuje za hlavný rizikový faktor pri vzniku srdcových ochorení. Udržať jeho správnu hladinu pomáha zdravý životný štýl a vyvážená strava. Jeho množstvo v krvi si môžete overiť aj sami.

Cholesterol sa považuje za hlavný rizikový faktor pri vzniku srdcových ochorení. Udržať jeho správnu hladinu pomáha zdravý životný štýl a vyvážená strava. Jeho množstvo v krvi si môžete overiť aj sami.

Hartmann - cholesterol Zdroj foto: Hartmann

Cholesterol je steroidná látka, ktorá spolu s tukmi a olejmi patrí do skupiny lipidov. Je nevyhnutnou zložkou všetkých buniek nášho tela a má osobitnú úlohu pri tvorbe mozgových buniek, niektorých hormónov a vitamínu D. Väčšinou si ho organizmus vyrába sám v pečeni, časť potom prijímame v strave. Pre organizmus je nepostrádateľný, ale na druhej strane ho nesmieme mať v krvi nadbytok. Príliš vysoká koncentrácia v krvi nesie pre organizmus zdravotné riziká, predovšetkým onemocnenie srdca a môže viesť k infarktu.

Odporúčaná hladina celkového cholesterolu (cholesterolemia) v krvi je do 5,00 mmol / l (milimolov na liter). Hladina od 5,01 do 6,5 mmol / l sa označuje ako zvýšená. Ľudia s touto hladinou cholesterolu by si mali viac všímať svoj jedálniček a upraviť svoj životný štýl. Nad 6,5 mmol / l je hladina označovaná ako riziková. Ľuďom s takto vysokým cholesterolom hrozí väčšie riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, preto by mali byť v starostlivosti lekára.

Hartmann - cholesterol Zdroj foto: Hartmann

V prípade zvýšenej hodnoty je dôležité poznať nielen svoj celkový cholesterol, ale aj hladinu HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou) a LDL cholesterolu (lipoproteíny s nízkou hustotou) v krvi. LDL cholesterol, často označovaný aj ako “zlý” cholesterol, roznáša po tele tuk. Jeho zvýšená hladina (nad 3 mmol /l) spôsobuje usadzovanie nadbytočného cholesterolu v cievnych stenách a zužuje priestor pre prietok krvi. Tieto zmeny spätne vedú k tomu, že krv sa viac zráža. Pri vytvorení zrazeniny (trombus) a zablokovaní zúženej tepny (trombózy) môže dôjsť k srdcovému infarktu alebo mozgovej mŕtvici. LDL sa prirodzene vytvára v organizme a jeho množstvo ovplyvňuje aj výživa.

HDL cholesterol, označovaný ako „dobrý“, má naopak ochrannú funkciu, pretože krv zbavuje nadbytočného cholesterolu (odvádza ho späť do pečene, kde sa metabolizuje). Vysoká hladina HDL cholesterolu znamená, že v tepnách sa tuk ukladá s menšou pravdepodobnosťou. Vysoký pomer HDL:LDL, t. j. vysoká hladina HDL cholesterolu v pomere k LDL cholesterolu, chráni človeka pred ochorením srdca. Telesná aktivita a zdravé stravovanie pomáhajú zvyšovať hladinu HDL cholesterolu.

Hartmann - cholesterol Zdroj foto: Hartmann

Pri zvýšenej hladine cholesterolu je treba upraviť životosprávu a dodržiavaním zásad zdravého životného štýlu sa snažiť o jej zníženie. Denne by sme mali v strave prijať max. 300 mg cholesterolu, v prípade, že máme zvýšenú hladinu cholesterolu potom maximálne 200 mg denne. Ešte dôležitejšie je ale zamerať sa na zloženie tukov, pretože nevhodné tuky ovplyvňujú hladinu LDL cholesterolu v krvi.

Hladinu cholesterolu v krvi je dnes možné overiť prakticky kedykoľvek . Špeciálny test na zistenie zvýšenej hladiny cholesterolu v domácich podmienkach potrebuje len kvapku krvi z prsta. Tá sa kvapne na testovací prúžok a po troch minútach sa jeho farba porovná s farebnou stupnicou, ktorá označuje jednotlivé hladiny cholesterolu. Test je v bežnej distribúcií lekární.