Najdôležitejšie informácie o hygienickej starostlivosti pri opatrovaní chorého

Hygiena je individuálnou, ale nevyhnutnou záležitosťou každého človeka. Možno stačí malé obmedzenie pohybu počas choroby a uvedomíme, si aká je okrem zdravotnej starostlivosti prepotrebná hygienická starostlivosť. A čo potom znamená osobná hygiena pre človeka, ktorý je pripútaný na posteľ 24 hodín?

Hygiena pri opatrovaní chorého Zdroj foto: Shutterstock.com

Správne vykonaná a pravidelná hygienická starostlivosť sa určite odzrkadľuje na psychickom a fyzickom zdraví opatrovaného človeka. Zvyšuje jeho komfort, eliminuje zápach a zároveň je dôležitým preventívnym opatrením pred vznikom infekcie a preležanín.

Čo patrí k potrebnej hygienickej starostlivosti?

Spadá sem starostlivosť o kožu, vlasy, nechty, zuby, ústa, nos, uši a oblasť genitálií. Záleží od situácie, ktoré úkony chorý zvládne sám, a ktoré treba za neho urobiť, resp. mu pomôcť. Ak je chorý aspoň čiastočne mobilný, zapojíme ho do vykonávania hygienickej starostlivosti. Zvýšime tým jeho aktivitu, dôstojnosť a určite sa bude cítiť komfortnejšie. Zavedieme režim: spánok v pyžame, denná aktivita a odpočinok v dennom oblečení.


Prečítajte si tiež:

Opatrujem doma blízkeho - ako mu prispôsobiť prostredie?

Hygienická starostlivosť pozostáva z rannej a večernej toalety, vrátane úpravy postele. Posteľ prestielame ležiacemu dvakrát denne, ráno a večer.

Ako predchádzať dekubitom

Dekubity alebo preležaninyrany, defekty kože a podkožných štruktúr. Najčastejšie vznikajú u ľudí pripútaných na posteľ. Desia sa ich nemocničné oddelenia, ale veľký rešpekt majú pred ich vznikom aj rodinní príslušníci, ktorí opatrujú svojho príbuzného v domácom prostredí. Dekubity vznikajú najmä na miestach s malou vrstvou tuku a svalových tkanín a tlakom vonkajšieho prostredia na kosť.

Najrizikovejšie sú:

 • krížová (sakrálna) oblasť

 • päty, členky a vonkajšie hrany chodidla

 • oblasť bedier (trochanterov)

 • kolená

Najdôležitejšia je prevencia

Až v 95% môžeme vzniku preležanín zabrániť! Najdôležitejšou prevenciou je správne polohovanie. Rizikových pacientov je nutné polohovať každé dve hodiny – chrbát – pravý bok – ľavý bok. Pri polohovaní je potrebné sledovať, aby nedochádzalo k zvýšenému zaťaženiu piet pri ležaní na chrbte a k zvýšenej záťaží členkov a vnútorných strán kolien pri ležaní na boku.

Nevyhnutné je aj použitie antidekubitných matracov a rôznych podložiek. A samozrejme redukcia vlhkosti, ktorú zabezpečuje správna hygienická starostlivosť.

K celkovému zlepšeniu stavu chorého prispieva aj podávanie vhodných nutričných doplnkov, najmä ak chorý neprijíma dostatok potravy.

Ak dekubity vznikli aj napriek zvýšenej starostlivosti, ich ošetrovanie patrí do rúk zdravotníckych pracovníkov. Liečbu určuje lekár a ošetrovateľskú starostlivosť vykonávajú zdravotné sestry. Liečba dekubitov je namáhavá, vyžaduje veľa času a trpezlivosti. Výsledky, žiaľ, často nie sú úmerné námahe a vynaloženým prostriedkom.

Ako predchádzať preležaninám?

 • Aktivovať chorého v nadväznosti na jeho zdravotné obmedzenie.

 • Denne kontrolovať stav kože a sliznice.

 • Vykonávať hygienickú starostlivosť podľa potrieb chorého.

 • Minimalizovať vlhkosť, najmä u chorých s nadmerným potením a pri inkontinencii.

 • Dodržiavať harmonogram polohovania.

 • Používať statické matrace (vzduchové alebo dynamické - tlakové s prúdiacim vzduchom).

 • Sledovať príjem potravín, najmä bielkovín a vitamínov.

Zlepšenie zdravotného stavu, okrem láskavého prístupu a poskytovania hygienickej starostlivosti, podporia preventívne pomôcky, ktoré sú pre chorého menej nepríjemné - eliminujú vznik potenciálnej bolesti a finančne sú menej nákladné ako liečenie už vzniknutých dekubitov.


Prečítajte si aj tento článok:

Opatrujem doma blízkeho - ako mu prispôsobiť prostredie?