Kinezioterapia

Ide o vedecky podložené cvičebné metódy, slúžiace na zvýšenie fyzickej kondície, teda sily, vytrvalosti a ohybnosti pacienta. Začala sa využívať počas druhej svetovej vojny - pomáhala vojakom uzdraviť ich zranenia a rýchlejšie sa vrátiť ku svojim jednotkám.

KinezioterapiaZdroj foto: Shutterstock.com

Kinezioterapia je vždy cielená na tú časť tela, ktorá je nejakým spôsobom poškodená či nefunkčná. Dôležité sú pri nej dva faktory, cielenie liečebného pohybu a jeho dávkovanie.


Prečítajte si aj:

Dornova metóda

Na čo je kinezioterapia dobrá?

Dlhodobá nehybnosť, vyskytujúca sa zväčša u pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu, spôsobuje trvalé zmeny na vnútorných orgánoch. Ovplyvnená je takisto funkcia centrálneho nervového systému (CNS), kontrolujúceho pohyb. Práve kinezioterapia ho udržiava na určitej úrovni alebo môže jeho činnosť dokonca zlepšovať. Jej hlavnou úlohou je teda obnova nervovosvalovej činnosti.

Má tri hlavné zamerania - pozitívne ovplyvňuje vnútorný systém ako trávenie či dýchanie, má priaznivý účinok na funkciu pohybových aparátov a zlepšuje celkový stav organizmu.

Konkrétne slúži napríklad na zabránenie deformácii chrbtice a invalidizmu, odstránenie svalovej dysbalancie, zlepšenie dychovej funkcie, korekcia držania tela, predlžovanie skrátených svalov či neurologické problémy.

Pomáha takisto pri rôznych typoch ochorení, patria sem respiračné problémy, ischemická choroba srdca, porucha periférnej cirkulácie, diabetes, reuma, artritída, sklerodermia, osteoartróza a podobne.

Ako vyzerá?

Pri kinezioterapii sa využívajú rôzne pomôcky ako rebriny, medicimbaly, tyče a ďalšie.

Precvičuje sa aktívne alebo pasívne. Aktívne znamená, že pacient cvičí samostatne za kvalifikovaného dohľadu a pri pasívnom nevyvíja nijaké úsilie, pohyb zaňho vykonáva odborník alebo špeciálny stroj či mechanizmus. Medzi pasívne formy kinezioterapie patrí napríklad aj masáž a masážna sprcha.

Pre lepšiu predstavu, ako napríklad môže kinezioterapia vyzerať, si pozrite krátku video ukážku:


Prečítajte si aj tento článok:

Dornova metóda