Pravá verzus ľavá hemisféra mozgu

Ľudský mozog sa skladá z dvoch častí – hemisfér. Majú odlišné funkcie aj anatómiu, no navzájom sa dopĺňajú a kontrolujú. Spôsob, akým používate hemisféry, podstatne ovplyvňuje vašu osobnosť a správanie.

Pravá verzus ľavá hemisféra mozgu Zdroj foto: Shutterstock.com

Ľavá hemisféra

Ľavá časť mozgu je dominantnejšia ako pravá. Je zodpovedná za logické, analytické a kritické myslenie, zdôvodňovanie, rečové schopnosti a schopnosť vnímať detaily, má však problém vykresliť celkový obraz. Ľavá hemisféra ovláda tiež vyjadrovaciu verbálnu schopnosť, ľahšie rozpoznáva postupnosti slov a písmen. Okrem toho má na starosti aj číselné operácie, komplexné pohyby a čiastkovú analýzu.

Ak u vás dominuje, máte racionálny prístup, uprednostňujete usporiadanosť a jasné pravidlá. Takisto si veci radi plánujete, pocity držíte pod kontrolou a často pokladáte otázky.

Jej väčšia aktivita sa dá postrehnúť na očiach, ktoré sú takmer ako jednofarebné dúhovky bez škvŕn či výrazných vzorov, alebo na pravom palci, kde je polmesiačik na spodnej časti nechtu užší a vyšší ako na ľavom.

Pravá hemisféra

Pravá časť mozgu je zodpovedná za priestorové vnímanie a rozlišovanie foriem a tvarov. Táto hemisféra je kreatívna, umožňuje spájať časti do celku a identifikovať emócie. Ovláda neverbálnu komunikáciu, pohyb v priestore, emócie, dojmy, intuíciu. Analyzuje priestor a informácie spracúva v celku.

Ak u vás dominuje, máte intuitívny prístup, ste spontánni, viac odpovedáte na otázky, vnímate v obrazoch, vyhľadávate svoje vzory a máte určitý rebríček hodnôt. Negatívnou stránkou je, že sa snažíte vyhýbať zodpovednosti.

Jej väčšiu aktivitu rozoznáte na obrazcoch, ukazujúcich sa v dúhovke - rôzne škvrny, čiarky, vzory pripomínajúce vlákna alebo kvety, alebo na nechte ľavého palca, kde je polmesiačik užší a vyšší.

Hemisféry u detí

U detí sa dominantná hemisféra určuje podľa toho, ktorou nohou vykročia či ako si prekrížia prsty alebo založia ruky. Ak je na vrchu pravá, prevláda ľavá hemisféra, vykročenie ľavou nohou zase značí o prevahe pravej hemisféry.


Prečítajte si tiež:

Neurofeedback terapia - získajte kontrolu nad svojím mozgom

Ako ovplyvniť aktivitu hemisfér?

Zamerajte sa na zvýšenie aktivity nedominantnej časti mozgu nasledujúcimi spôsobmi:

  • stojte na jednej nohe

  • počúvajte jedným uchom

  • pozerajte jedným okom

podpora pravej hemisféry – zamerajte sa na ostatných, kreslite, spievajte, čítajte, snívajte, meditujte, prechádzajte sa

podpora ľavej hemisféry - zamerajte sa na seba, trieďte, kontrolujte, aktívne rozprávajte, pracujte s číslami

Dominancia hemisfér sa môže v priebehu života meniť a niektorí flexibilní jedinci sú dokonca schopní ich „prepínať“.

Synchronizácia hemisfér

Vykonávanie nasledovných činností vedie k zapojeniu oboch hemisfér, čo sa prejaví novými nápadmi, vnímavosťou, bohatými emóciami či zlepšením uvažovania:

  • bubnovanie – oboma rukami, každou v inom rytme

  • používanie nedominantnej ruky – bežné zautomatizované činnosti vykonávajte opačnou rukou

  • zrkadlové kreslenie – oboma rukami naraz skúste kresliť dvoma ceruzkami rovnaké, zrkadlovo obrátené motívy

  • striedavé dýchanie – zapchajte si jednu nosnú dierku, nadýchnete sa ústami a vydýchnete voľnou dierkou, potom si spravte pauzu a vydychujete druhou nosnou dierkou.


Zahrajte si túto hru a otestujte svoje hemisféry:

Bitka medzi ľavou a pravou hemisférou

Zdroj foto: obrazky.vychytane.sk


Prečítajte si aj tento článok:

Neurofeedback terapia - získajte kontrolu nad svojím mozgom