Naozaj je soľ taká škodlivá? Nová štúdia tvrdí niečo iné...

V posledných rokoch registrujeme zo všetkých strán informácie o tom, že by sme pri konzumácii soli mali byť opatrní. Je však skutočne takým strašiakom pre náš organizmus? Alebo...? Pozrite si odbornú štúdiu.

Soľ v jedle Zdroj foto: Shutterstock.com

O čom to je: excelentná práca Dr. Jamesa DiNicolatonia, ktorá búra ešte i v súčasnosti zaužívané tradície v pohľade na biologické účinky NaCl – kuchynskej soli na biologický organizmus.

Link obsahuje rozhovor s autorom o už novopublikovanej knihe Salt Fix, v ktorej pre odbornú i laickú verejnosť zhrnul výsledky vedeckých štúdií zaoberajúcimi sa danou problematikou.

Pozitíva: opätovná reanalýza biologických mechanizmov funkcie NaCl v ľudskom organizme, nepotvrdzujúca negatívne účinky soli.

Otázniky: snáď jediným otáznikom by mohlo byť skoré implementovanie do medicínskej praxe.

Súvislosti: NaCl by mohla predstavovať aj "lifehacking" v boji s nadmerným príjmom spracovaných cukrov.

Link: https://robbwolf.com/2017/08/29/episode-371-dr-james-dinicolantonio-the-salt-fix/

Poznámka: Soľ bola démonom neoprávnene, paradoxne môže skôr pomôcť.


Pozrite si tiež:

Viete, ktorá soľ je pre vaše telo najzdravšia?