Osteoporóza - tichý zlodej kostí

Osteoporóza je závažné chronické ochorenie, ktoré môžeme pre jej vysoký výskyt zaradiť medzi tzv. civilizačné ochorenia so závažným zdravotným, ale aj sociálno-ekonomickým dopadom.

Pri tejto diagnóze dochádza k úbytku kostnej hmoty. V dôsledku toho je kosť menej pevná, je krehkejšia, ľahšie sa zlomí. Zlomeniny vznikajú už pri miernom pôsobení sily – pri malom úraze, kde by sa zdravá kosť nezlomila. Osteoporóza postihuje všetky kosti avšak zlomeniny sa objavujú najčastejšie na troch miestach – predlaktie, krček stehennej kosti a na stavcoch chrbtice.

Ochorenie postihuje obe pohlavia, avšak viacej ženy. U nich totiž významnú úlohu zohrávajú ženské hormóny – estrogény. Tie zabraňujú odbúravaniu kostnej hmoty. Keď však ich hladina v období menopauzy („prechodu“) v tele ženy klesá dochádza aj k poklesu kostnej hmoty. Pre ženu je preto dôležité, s akou kostnou hmotou príde do tohto obdobia. A tiež, ako skoro u konkrétnej ženy nastane menopauza. Odhaduje sa, že 50-ročná žena má až 40%-né riziko, že dostane osteoporotickú zlomeninu. U rovnako starých mužov je riziko zlomeniny len 13%.


Prečítajte si tiež:

Liečba osteoporózy - znížte riziko vzniku zlomeniny

Je osteoporóza dedičná?


Samozrejme na poklese kostnej hustoty sa okrem zníženia hladín estrogénov podieľajú aj iné faktory. Môžeme ich rozdeliť do troch základných skupín – rizikové faktory neovplyvniteľné (genetická predispozícia t.j. výskyt osteoporotických zlomenín v rodine, prekonaná zlomenina bez úrazového mechanizmu, štíhla telesná konštitúcia, vek, ženské pohlavie), rizikové faktory ovplyvniteľné (nedostatok fyzickej aktivity, nedostatočný prívod vápnika v potrave, porucha jeho vstrebávania v tráviacom trakte, jeho zvýšené vylučovanie v obličkách, fajčenie, konzum alkoholu vo väčšom množstve) a ochorenia vedúce k tzv. sekundárnej osteoporóze (nedostatok pohlavných hormónov a rastového hormónu, ochorenia štítnej žľazy alebo prištítnych teliesok, nadmerné vylučovanie hormónu prolaktín, poruchy trávenia, ochorenie obličiek, inaktivita, chronické zápalové ochorenia, nádorové ochorenia, užívanie niektorých liekov, najmä glukokortikoidov).

štádiá osteoporózy

štádiá osteoporózy | Zdroj: Shutterstock.com

Celosvetovo utrpí 1 z 3 žien a 1 z 5 mužov vo veku nad 50 rokov osteoporotickú zlomeninu. V priemere 20 až 25% žien starších ako 50 rokov má jednu či viac zlomenín chrbtice. Každých 30 sekúnd si niekto v Európskej únii zlomí kosť v súvislosti s poznanou či nepoznanou osteoporózou.

Osteoporóza je nebezpečná tým, že jednak znižuje kvalitu života (po zlomenine) ale aj skracuje život. Zlomeniny, najmä krčka stehennej kosti, vedú totiž k zvýšenej úmrtnosti najmä vo vyššom veku – pacientky sú pripútané na lôžko, vzniknú im preležaniny, môže sa ich stav komplikovať pľúcnou embóliou, či zápalom pľúc. Do prvého roku po zlomenine krčka stehennej kosti 20 až 30 percent starších pacientov zomrie. Asi 30% pacientov po zlomenine je trvale imobilných, 40% je schopných pohybu len s asistenciou a až 80 % je odkázaných na pomoc druhej osoby. Podľa epidemiologických údajov je u žien celoživotné riziko, že zomrú na následok zlomeniny krčka stehennej kosti spôsobenej osteoporózou rovnaké ako riziko, že umrú na rakovinu prsníka. Dokonca riziko, že zomrú pre zlomené krehké kosti, je 4-násobne vyššie ako riziko, že umrú na rakovinu maternice.

Pri osteoporóze je veľký problém v tom, že kým sa u človeka neobjaví zlomenina, človek o chorobe nemusí vedieť. Preto ju voláme ako „tichý vykrádač kostí“. Kým nedôjde k zlomenine, býva toto ochorenie dlho „nemé“. A ak sa na to nemyslí, ak pacient nie je preventívne vyšetrovaný, ani nevie o tom, že má osteoporózu. Základným vyšetrením je denzitometria. Je schopná odhaliť ochorenie ešte pred tým, ako dôjde k zlomenine. Hoci pracuje na rtg princípe, netreba sa ho obávať. Ide o bezbolestné vyšetrenie a na rozdiel od bežného rtg snímkovania je dávka ožiarenia zanedbateľná. Meria sa hustota kostí v miestach najčastejších zlomenín, t.j. driekové stavce a horný koniec stehennej kosti. Na Slovensku je denzitometria veľmi dobre dostupnou vyšetrovacou metodikou, máme dostatok denzitometrov v porovnaní s niektorými inými krajinami EÚ. Vyšetrenie je hradené zo zdravotného poistenia. Priemerná čakacia doba na vyšetrenie je podľa štatistík asi 18 dní.

Prevenciou osteoporózy je vhodné sa začať zaoberať nielen u pacientov s prítomnými rizikovými faktormi osteoporózy, ale aj u zdravých žien po menopauze. V rámci preventívnych opatrení je dôležitý fyzicky aktívny životný štýl, udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti, primerané vystavovanie sa slnečnému žiareniu, ale aj dostatočný príjem vápnika a vitamínu D v potrave.


Autor odborného článku:

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP je prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Bratislave zároveň predseda Spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS a tiež hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia.

Wendys

Na řídnutí kostí funguje přípravek Vasa:
www.ridnutikosti.cz

Dochází k zpětné kalcifikaci až na 80% (což je mimochodem fyziologické maximum, které lékaři v praxi téměř neznají). Bohužel se to na stránkách neuvádí, možná ani nesmějí.

Pan profesor, autor článku, ať se klidně ozve, rád ho seznámím se lékaři, kteří s osteoporózou umí úspěšně bojovat.

Vasa je levné a účinné řešení, ale je toho mnohem víc, co se dá s řídnutím kostí dělat. Navíc osteoporóza není jediným problémem takto nemocných lidí, většinou mají další problémy, které souvisí s hospodařením vápníku v těle a chce to řešit vše najednou.

Wendys

mjanik

akupunktúra-treba preliečiť obličky,to oni sú zodpovedné za ukladanie vápniku v kostiach a aj za jeho udržanie v ních