Aké problémy plynú z dennodenného používania mobilných telefónov?

Predstavujú mobilné telefóny riziko? Máme sa báť? Čo na to hovoria vedci a ich štúdie?

Aké zdravotné riziká vyplývajú z pravidelného používania mobilných telefónov? Pokiaľ i vy patríte medzi tých, ktorí si z času na čas kladú túto otázku, tak vedzte, že nie ste sami. Posledné desaťročie zamestnáva nielen lekárov, ale aj vedcov otázka nakoľko sú mobilné telefóny škodlivé. Nateraz platí, že všetko zostáva len v rovine hypotéz, teórii a špekulácii a zrejme až nasledujúce desaťročie prinesie odpovede na tie najdôležitejšie otázky.

Vedci sa nateraz zhodujú v tom, že riziko pre zdravie je úmerne tomu, ako veľmi človek svoj mobilný telefón využíva pre telefonovanie. Kľúčovým pojmom je rádiofrekvenčná energia. Tú tvorí neionizujúce elektromagnetické žiarenie, ktoré absorbuje tkanivo v blízkosti telefónu, teda najčastejšie ucha pri telefonovaní. To, koľko žiarenia tkanivo absorbuje závisí od množstva faktorov.

Sú to napríklad vzdialenosť, ktorú človek od mobilu pri telefonovaní, vzdialenosť od telefónnej veže, ale ovplyvňuje to typ a technológia mobilného telefónu. Hoci to ukážu až ďalšie štúdie a výskumy, zdá sa, že užívatelia, ktorí využívajú telefóny pre iné činnosti, než telefonovanie – teda písanie, čítanie správ alebo ako mobilné kasíno – majú nižšiu pravdepodobnosť toho, že sa u nich prejavia následky používania telefónov.

V roku 2011 IARC klasifikovala rádiofrekvenčné elektromagnetické polia (akúsi radiáciu vychádzajúcu z telefónov) za „možne karcinogénne pre ľudí“. IARC vyslovila obavy, že by používanie telefónov mohlo viesť ku vzniku mozgových nádorov. Tento ich predpoklad však nepotvrdila štúdia z Dánska realizovaná na vzorke 358-tisíc ľudí, ktorá neodhalila súvis medzi dlhodobými používateľmi telefónov a nárastom či vznikom mozgových nádorov medzi nimi.

To, na čo však vedci prišli je, že mobilné telefóny nepriaznivo vplývajú na mozgovú aktivitu, reakčný čas alebo spánok. Mobilné telefóny taktiež ovplyvňujú fungovanie niektorých zdravotníckych pomôcok ako sú kardiostimulátory alebo defibrilátori a môžu mať negatívny efekt i na fungovanie elektronických prístrojov v lietadlách. To je aj dôvodom, prečo niektoré aerolinky striktne obmedzujú používanie telefónov počas letu.

A čo neprekvapí asi nikoho je to, že používanie mobilného telefónu počas šoférovania významným spôsobom zvyšuje riziko havárie. Tí, ktorí ho využívajú majú až 4-násobne väčšiu šancu, že spôsobia dopravnú nehodu. A je jedno či má vodič telefón pri uchu alebo využíva na telefonovanie handsfree. I preto v mnohých krajinách sú vodiči pokutovaní za telefonovanie počas jazdy.

To, aké problémy a riziká plynú z každodenného a dlhodobého používania telefónov, ukážu až ďalšie výskumy a štúdie. Nateraz je isté azda len to, že mobilné telefóny nám po zdravotnej stránke určite neprospievajú. Akú veľkú daň však platíme?