Ako nás zmení to, ak začneme pomáhať iným?

Veľa z nás je stále nespokojných. Nie pozitívne a konštrukčne (výzva – hnací motor nespokojnosti k novej múze a tvorivosti), ale negatívne a deštruktívne (depresia, otupenie, strácanie zmyslu do života a pracovného elánu). Je to tak u zamestnaných (závislých) občanov i slobodne sa realizujúcich (nezávislých) podnikateľov.

Najmä v biznise - v časoch súčasnej globálnej krízy aj na Slovensku, je stále veľa nespokojných, napriek tomu, že sa im podnikateľsky i ľudsky, t.j. v práci i v osobnom živote darí celkom slušne, minimálne materiálne. Ako sa dá uvedená nespokojnosť rýchlo a primerane vyliečiť?

Kreatívne svrbenie alebo rozmaznanosť

Ak je nespokojnosť len výrazom tvorivého nepokoja a motorom i kľúčom ku kreativite a tvorbe ďalšej pridanej hodnoty, tak je to v poriadku. Ak je však nespokojnosť atribútom a prejavom nevďačnosti z titulu nedostatku pokory a racionálnej sebareflexie, tak pripomeňme:

  • vďačný treba byť aj za menej, nielen za maximum,

  • poďakovať treba univerzu za všetko, čo sa podarilo,

  • spokojnosť je stav relatívny a nedá sa ani vážiť na tony, ani merať v metroch,

  • spokojnosť sa nedá kúpiť za žiadne peniaze sveta,

  • kto nedokáže mať radosť z maličkostí, nedokážu ho potešiť trvalo ani miliardy

Nevhodný folklór a nesprávny kolorit

Mnohí podnikatelia, ktorí dnes šomrú a prejavujú nespokojnosť, tak robia niekedy aj iracionálne z rôznych dôvodov. Napríklad v dôsledku netrpezlivosti, rozmaznanosti, rozhýčkanosti a z dôvodu nedostatku prejavu primeraného rozumu. Ich nespokojnosť nie je objektívnym zrkadlom a nemá vážne dôvody. Často sa nesie v znamení kvázi problémov vysoko nadštandardného charakteru ( Napríklad: Prečo som doteraz nezarobil viac, Prečo mám „len“ 5-izbový dom a dve dovolenky ročne, prečo si ma ľudia viac nevážia, aj keď som bohatý, prečo to nevie oceniť manželka a rodina...)

Keby tým istým podnikateľom bol niekto pred 5 alebo 10 rokmi, keď začínali, bol vtedy povedal, ako sa dnes budú mať, tak by to neuverili a považovali za vrchol blaha, prosperity, spokojnosti a šťastia. A keď sa im to nakoniec podarilo a po rokoch to prišlo, tak si to teraz nevedia ani vážiť, ani užiť a ani s tým správne hospodáriť a tešiť sa z vlastných úspechov.


Prečítajte si tiež:

Skúste zmeniť pohľad na život: takto sa to dá

Medicína zvaná charita

Hoci sa to zdá niekomu nenormálne, naozaj to aj takto v prípadoch mnohých mužov a žien v biznise funguje. Dá sa to napraviť a vyliečiť? Áno, dá – veľmi rýchlo a veľa spôsobmi. Jeden z osvedčených a komplexne užitočných sa volá vedieť sa podeliť s tým, čo človek dokázal aj s ostatnými – menej úspešnými. Ako najlepšie? Asi kombinovane dvoma spôsobmi:

  1. Niečo vždy darovať a obetovať na charitu

  2. Nedarovať lacno ľuďom rybu, ale radšej ich naučiť ryby chytať (nie vyzradiť konkurencii vlastný úspech v biznise, ale skôr nasmerovať nerozhodných a nešťastných ľudí k zmysluplnej činnosti – ktorá ich dokáže uživiť).

Medicínou dostupnou pre všetkých ľudí je napríklad sebarozvoj a lepšie sebariadenie (automanažment) a vďačnosť, úsmev, prevaha cností nad hriechmi...

Filantropizmus a altruizmus pozná menšina

Nie vždy je potrebné využívať cudzie slová, ak má na to rodný jazyk synonymum. Ale moderný podnikateľ i biznismen, by nemal poznať len také slová ako sú peniaze, zisk, firma, auto, zamestnanci, obrat, dane. Ale mal by rozumieť napríklad aj pojmu filantrop a filantropizmus, altruista a altruizmus, sponzor, donor, mecenáš, tútor, pomocník, ochranca.

Filantropizmus – znamená prejav starostlivosti o dobro ľudí a pomoc anonymnému ľudstvu alebo konkrétnemu človeku. Filantropi sú tí, ktorí často a nezištne pomáhajú tým, ktorí sú slabší a často nie z vlastnej viny menej úspešní a chudobní. Filantropi sa nájdu medzi miliardármi, ale aj medzi veľmi skromne a jednoducho žijúcimi ľuďmi.

Altruizmus – je pojem z latinčiny, kedy „alter“ znamená „iný, druhý“. Je to mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v ochote obetovať pre dobro iných aj osobné pohodlie, záľuby, statky, peniaze a čas. Tento termín zaviedol vo Francúzsku zakladateľ pozitivizmu Auguste Comte.

Zhrnutie

Ak sa nepodnikajúci občan i podnikateľ hľadá a nevie byť spokojný sám so sebou, liečiť sa to dá všelijako. Primitívne (drevorubačská metóda) i sofistikovane. Najskôr si treba upratať v hlave, v hodnotách a prioritách. Toto za v nevyrieši žiadny poradca, len vy sám (sama).

Primitívnou radou je, napríklad, ísť na cintorín a spočítať hroby detí, ktoré nemali nikdy v živote šancu stať sa dospelými a „mať tak aj naše starosti“. Lebo zomreli predčasne a nedožili sa dospelosti.

Sofistikovanou radou je, napríklad, začať aktívne pomáhať iným viac ako doteraz. A naučiť sa tešiť z poďakovania iných, ešte viac však z vnútornej spokojnosti, že som pomôcť nemusel (a), ale som pomohol (a). Medzi jednoduché, ale hodnotovo najvyššie spôsoby patrí aktívnejšia pomoc iným – zadarmo. Podnikateľ za to nedostane možno nič viac, okrem slov poďakovania a zisku dobrého pocitu. A možno ešte horšie – nepríde žiadne uznanie a obdarovaný bude nevďačný a lakomo nespokojný skúšať nárokovať si ešte viac.

Najviac, najlepšie a najrýchlejšie, bohužiaľ, sa darí urobiť si v tomto smere jasno a začať viac pomáhať iným tým, ktorí v živote niečo ťažké utrpeli, zažili obrovskú stratu alebo sami prekonali skoro smrteľný chorobu, osudovú nehodu alebo inú vážnu životnú krízu. Tí sa rýchlo zorientovali, keď si uvedomili, že už nemuseli medzi nami byť. A viac začali uctievať DOBRO, ctiť, vážiť i rozdávať POMOC iným.

Ale solidarita do modernej demokracie i vyspelej spoločnosti patrí. A pomáhať človeku v núdzi treba. Nikdy nevieme, kedy akúkoľvek pomoc bude potrebovať hocikto z nás.


Prečítajte si aj tento článok:

Skúste zmeniť pohľad na život: takto sa to dá