Desatoro pozitívneho prístupu

Zdravie si začíname vážiť, až keď ho strácame alebo stratíme. Dovtedy ho považujeme za samozrejmosť. Celostná medicína a holistický prístup dekódoval dávno poznanie, že čím je duša, myseľ čistejšia a veselšia, tým skôr aj v tele prebýva zdravie.

K hľadaniu rovnováhy medzi telom i dušou nabáda aj základná idea olympijských hier, ktorá nás v duchu odkazu antického Grécka povzbudzuje ku tzv. kalokagathii – t.j. súladu medzi psychickou (duševnou) i fyzickou krásou. Preto stojí za to akýkoľvek proces osobného myslenia i sebazdokonaľovania smerovať do optimistického prístupu a aktívnej polohy v osvojení si a rozvoja pozitívneho myslenia i pozitívneho konania.

Pohodová nálada je efektom pozitívneho myslenia

To v praxi znamená osvojiť si zásady a východiská a dôsledne vychádzať z princípov k podpore pozitívneho myslenia. Akcent k schopnosti je v otázke uhla pohľadu a mentálneho postoja. Veď aj ten najzložitejší problém sa rieši jednoduchým rozkladom k naplneniu troch základných: môcť, vedieť a chcieť riešiť problém.

Pohoda v človeku je produktom pozitívneho myslenia. Čistá myseľ, dobrá nálada, pokoj, spokojnosť a prosperita sú všetko stavy ktoré prispievajú k spokojnosti človeka. K nim môžeme priradiť aj schopnosť dívať sa na všetky životné problémy a prekážky osudu z toho lepšieho konca. To znamená nie, čo je na tom zlé a prečo je to problém. Ale naopak – čo je na tom dobré a ako sa ten problém dá čo najskôr vyriešiť a premeniť na úžitok a prínos pre človeka. A to je hlavný princíp pozitívneho myslenia. Jedna vec je pozitívne myslenie (ľahšia časť), ale druhá vec je pozitívne konanie (ťažšia časť) v bežnom živote.


Prečítajte si tiež:

Ľudia dnes majú problém byť šťastní: prečo je tomu tak?

Ako začať – desatoro pozitívneho prerodu

Niektorí ľudia uprednostňujú činy pred slovami. Hoci najlepšou kombináciou sú slová i činy, aby však nehrozilo riziko, že ide len o prázdne slová, načrtnime v predstihu aj stručný minirecept.

Desatoro pozitívneho prerodu môže mať aj takúto podobu postupnosti a graduality prvých krokov k tomu, aby človek túžiaci po zmene svojho života podľahol čaru, kúzlu, zvodom, výsledkom i úspechu pozitívneho myslenia i konania:

1. Rozhodnutie o zmene: je nutné vyhrať so sebou vnútorný boj a jasne, nahlas si povedať, že chceme zmeniť svoj život. Nikto to za nás neurobí, hoci mnohí nám pritom môžu pomôcť i poradiť.

2. Sumarizácia informácií: druhým krokom, keď naozaj vieme, že chceme nastúpiť na dráhu pozitívneho myslenia i konania, je zber dostupných informácií o pozitívnom myslení i konaní (internetové vyhľadávače, knihy, časopisy, DVD-nahrávky, audiovizuálne nahrávky, televízne programy, relácie v rádiu...)

3. Stratégia a plán: zostaviť si jednoduchú stratégiu na ceste k cieľu v niekoľkých bodoch, ktoré neskôr možno rozpracovať do podrobnejšieho plánu a časového harmonogramu, čo, kde, ako a dokedy. Je potrebné si určiť jasné a merateľné ciele na týždeň, mesiac a rok. Postupovať je vhodné podľa hesla, že niekedy menej býva viac.

4. Prvé kroky: dobrá realizácia stratégie alebo plánu by mala mať úplne jasno v prvých piatich po sebe nasledujúcich krokoch (A,B,C,D,E alebo za prvé, za druhé, za tretie, za štvrté a za piate). Ide o určitý pentagram, lebo človek má päť zmyslov a aj päť prstov na ruke. Oboje nevyhnutne k životu potrebuje a používa.

5. Príručný kompas: k podpore vášho prerodu v prospech pozitívneho náboženstva je vhodné začať si zbierať prvé pracovné pomôcky a sústavné mementá a „pripomínače“ vášho veľkého rozhodnutia (amulety, talizmany, ikony, biblie o pozitívnom myslení). Je dobré nosiť ich neustále pri sebe (napríklad v peňaženke, v dokladoch, vo vrecku, v kabelke, v pracovnej taške, v palubnej doske auta...), aby Vám čo najviac pripomínali, že chcete pozitívne myslieť i konať.

6. Zostavenie vlastnej modlitby: základom dobrého náboženstva nie je len viera, ale aj efektívna modlitba. Pretoodporúčame zostaviť si čo najskôr jednoduchú, ale len vašu vlastnú verziu zdôvodnenia, prečo stojí za to pozitívne myslieť. Nech má aspoň desať riadkov a môže byť veršovaná (poézia, básnička) alebo neveršovaná (próza). Môže mať i charakter pesničky alebo osobnej hymny. Minimálne však básničky alebo modlitbičky. Cieľom je, aby dotovala vašu vieru denne a podporovala vás.

7. Webové stránky: denne alebo týždenne odporúčame päť minút venovať na internete kliknutiu na webovské stránky o pozitívnom myslení. Minimálne na dostupné slovenské školy pozitívneho myslenia.

8. Sebamotivácia a sebarozvoj: denne si do podvedomia a hlavy nahrávať drobné odkazy, zamyslenia, presvedčenia, zdôvodnenia, dôkazy, fakty, argumenty i novinky na vašej úžasnej ceste za pozitívnymi zmenami. Zhromažďovať a uvedomovať si váš osobný pokrok v prerode k pozitívnemu mysleniu i konaniu.

9. Univerzita života: uvedomiť si, že treba aktualizovať sústavne a celoživotne naše poznanie a vzdelávanie, lebo informácií je prebytok a rýchle zostarnú. Stať sa pravidelným konzumentom učebníc k pozitívnemu mysleniu a z oblasti motivačnej literatúry alebo členom spolku (klubu, občianskeho združenia, školy...) ľudí pozitívne mysliacich. Alebo si vyhľadávať takých priateľov a známych. Či aktívne a iniciatívne vo vlastnej réžii takýto spolok alebo klub alebo pobočku už existujúcich spolkov v rámci svojho mesta alebo obce založiť.

10. Pretavenie do životnej filozofie: po zvládnutí teórie, v dennej praxi kultivovať, zdokonaľovať, vylepšovať a precizovať vlastné pozitívne konanie. Pozitívne myslenie nestačí, ak jedného dňa nemá prerásť v samozrejmosť (automatickosť) pozitívneho konania. Kto zvládne mesiaca a roky teórie i praxe, mal by svoje myslenie úplne pretaviť do dokonalej transformácie, harmónie a symbiózy zmysluplnosti a stotožnenia sa so životnou filozofiou v štýle „pozitívne myslieť sa naozaj trvale oplatí!“


Prečítajte si aj tento článok:

Ľudia dnes majú problém byť šťastní: prečo je tomu tak?