Onkologické, hematologické či neurologické ochorenia – pomáhajú v boji kmeňové bunky z pupočníkovej krvi?

Krvotvorné kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa využívajú najmä pri liečbe onkologických a hematologických ochorení ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané aj dedičné poruchy imunity či metabolických ochoreniach a iných.

Pupočníková krv je jedným zo zdrojov krvotvorných kmeňových buniek, ktoré sa viac ako 60 rokov využívajú najmä pri liečbe onkologických a hematologických ochorení ako sú leukémie, lymfómy, nádorové ochorenia orgánov, získané či dedičné poruchy krvotvorby, imunity či metabolizmu a iné. V súčasnosti evidujeme vyše 35 000 prípadov takéhoto použitia krvotvorných kmeňových buniek vo svete. Pri väčšine týchto ochorení zlyháva krvotvorba v kostnej dreni. Prestávajú sa v nej tvoriť červené a biele krvinky a krvné doštičky. Jediný spôsob, ako v takejto chvíli zachrániť pacientovi život, je poskytnúť mu zdravé krvotvorné bunky. Pre mnohých pacientov je transplantácia kmeňových buniek jediná možnosť na vyliečenie, ďalší ju podstúpia po zlyhaní bežnej liečby (chemoterapia, hormonálna liečba) alebo pri rýchlom napredovaní ochorenia.

V minulosti sa získavali krvotvorné kmeňové bunky len z kostnej drene pacienta, až posledné 3 desaťročia je možné použiť aj kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, čím sa zvýšia šance pacienta na úspešnú liečbu.

Čím sú kmeňové bunky z pupočníkovej krvi také jedinečné?

Majú mimoriadne schopnosti – dokážu sa premeniť na ďalšie typy buniek, a to najmä na bunky krvi, ale aj na bunky svalov, kostí, chrupaviek, bunky pečene či srdcového svalu. Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi sú veľmi mladé, dobre sa množia, nie sú zaťažené životným štýlom alebo získanými ochoreniami organizmu, z ktorého pochádzajú. Ich zloženie je neopakovateľné a odoberajú sa ihneď po narodení. V súčasnosti je možné odobrať i tkanivo placenty a pupočníka, ktoré obsahuje mezenchymálne kmeňové bunky. Tie dnes predstavujú alternatívnu pre bunkovú terapiu a regeneratívnu medicínu.

Pupočníková krv

Zdroj foto: Cord Blood Center

Úspešné príbehy liečby pupočníkovou krvou na Slovensku

Prvý úspešný príbeh na Slovensku sa datuje z roku 1999. Išlo o Lucku a zároveň prvé slovenské dieťa, ktoré dostalo pupočníkovú krv od svojho súrodenca. Po doplnení dostatočného množstva kmeňových buniek, aj z kostnej drene bračeka, Lucka svoj boj s leukémiou vyhrala. Dnes je z Lucky dospelá mladá slečna a teší sa dobrému zdraviu.

Skúsenosti s liečbou kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi majú aj ďalšie slovenské deti. Andrejko mal len pol roka, keď mu diagnostikovali zhubný nádor na mozgu – neuroblastóm. Vo chvíli, keď chemoterapia nemilosrdne ničila krvotvorbu a ohrozovala Andrejkov život, tu bola účinná pomoc. Stal sa prvým dieťaťom v Európe liečeným pomocou vlastnej pupočníkovej krvi, ktorú mal uskladnenú v Cord Blood Center. Transplantovaná pupočníková krv obnovila poškodené krvinky dieťaťa a lekári mohli použiť dostatočne silnú chemoterapiu, aby nedošlo k obnove zhubného ochorenia. Andrejko tak definitívne svoj veľký boj vyhral. Pri ďalších príbehoch je spoločným menovateľom detská mozgová obrna.

Pupočníková krv

Pupočníková krv / Zdroj foto: Cord Blood Center

Do dnešného dňa bolo na Slovensku transplantovaných päť detí od zhodných súrodeneckých darcov. Cord Blood Center vydala do konca roka 2017 už 74 jednotiek pupočníkovej krvi pacientom z celého sveta. Použitá bola na rôzne ochorenia, ako napríklad na akútnu a chronickú myeloidnú leukémiu, neuroblastóm, Fanconiho anémiu, osteopetrózu, detskú mozgovú obrnu či Non-Hodgkinov lymfóm.

Autizmus aj detská mozgová obrna

Aktuálne prebiehajú vo svete desiatky klinických štúdií, ktoré prinášajú nádej pre pacientov so získanými neurologickými ochoreniami (detská mozgová obrna, traumatické poškodenie mozgu, hypoxicko-ischemická encephalopatia, hydrocephalus, autizmus), s neurodegeneratívnymi ochoreniami (Alzhaimer), s traumatickým poškodením miechy, s vrodenými srdcovými chybami (hypoplastický syndróm ľavej komory), s počiatočným diabetom typu 1, s Crohnovou chorobou alebo reumatoidnou artritídou.

Prvé štúdie s použitím kmeňových buniek z tkanív pri neurologických poruchách sa objavili v roku 2004. V súčasnosti prebieha najmä v USA, Kórei a Číne vyše 130 klinických štúdií zameraných práve na ochorenia s neurologickou povahou.

Možnosti využitia kmeňových buniek získaných pri narodení dieťaťa

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty sa svojimi vlastnosťami navzájom dopĺňajú. Spolu predstavujú unikátny liečebný zdroj pre budúcnosť. Napredujúci medicínsky výskum otvára nové možnosti využitia týchto kmeňových buniek v regeneratívnej medicíne.

kmeňové bunky

Zdroj foto: Cord Blood Center

Pupočníková krv (na obrázku ľudkého tela je jej využitie znázornené červenou farbou):

 1. DMO, Neurologické poškodenia, Traumatické poškodenia mozgu a chrbtice, Autizmus, HIE, Získaná senzoneurálna hluchota u detí, Alzhaimer
 2. Hypoplastický syndróm ľavej komory
 3. Crohnova choroba
 4. Diabetes typ I, II
 5. Regenerácia kostných tkanív a chrupaviek
 6. Reumatologická artritída
 7. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek
 8. Diabetická noha
 9. Malígne a nemalígne ochorenia

Tkanivo pupočníka (na obrázku ľudkého tela je jeho využitie znázornené modrou farbou):

 1. Lupus, Autizmus
 2. Poškodenia miechy
 3. Kardiomyopatie
 4. Zlyhanie a cirhóza pečenie
 5. Diabetes typ I, II
 6. Reumatoidná artritída, Ulcerózna kolitída
 7. Podpora transplantácie krvotvorných kmeňových buniek
 8. Kritická ischémia dolných končatín, Rozsiahle a závažné popáleniny
 9. Skleróza multiplex, Osteoartritída

Tkanivo placenty (na obrázku ľudkého tela je jeho využitie znázornené zelenou farbou):

 1. Hypoxia mozgu pri narodení
 2. Idiopatická pľúcna fibróza
 3. Ankylozujúca spondylitída
 4. Podpora pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek
 5. Crohnova choroba
 6. Erektilná dysfunkcia
 7. Malígne a nemalígne hematologické ochorenia

Môže vás zaujímať:

Ako zistiť, či máme rakovinu?