Korupcia medicíny – zabíjanie v mene zisku?

O tom, že lekári a ich liečba sú závislí na praktikách farmaceutického priemyslu, sa diskutuje už dlho. Mnohí zastávajú radikálny názor, že doktori sú doslova kúpení farmaceutickými firmami, aby ich produkty využívali na pacientoch, hoci nie vždy je toto riešenie úplne najlepšie.

O čom to je: kritická analýza kvality EBM v kontexte s finančnými tokmi v tejto oblasti. Kladie si otázku, či sa vôbec ešte môžeme spoliehať na výsledky a závery EBM.

Pozitíva: spracované uznávanou lekárskou autoritou J. Fungom.

Otázniky: v zásade iba – ako z toho von?

Súvislosti: nekvalitné závery EBM vedú k nekvalitným terapeutickým rozhodnutiam.

Link: https://medium.com/@drjasonfung/the-corruption-of-evidence-based-medicine-killing-for-profit-41f2812b8704

Poznámka: vo svete sú tieto fakty dennodenne pomenuvávané a sprievodným javom je vznik tzv. "paralelnej medicíny" z radov lekárov neakceptujúcich guideliny založené na nekvalitných dôkazoch, ako i dôraz na vyliečenie a nie iba liečbu.


Prečítajte si aj tento článok:

Dlhovekosť za pár centov?