Slovensko a ekológia: ako sme na tom?

Zdravý život sa dá vnímať v širšom i užšom slova zmysle. Ktoré sú kľúčové faktory zdravého životného štýlu? A prečo ľudia hlásajú nelogické heslo „zabi bobra, zachrániš strom“?

Z hľadiska zdravého životného štýlu je potrebné neustále podčiarkovať podporu zeleným technológiám a pragmatickému enviromentálnemu ekologizmu.

Nutnosť ekologickej obozretnosti

Život sa dá kvalitne žiť len v určitom ekologicky prijateľnom prostredí. Niektoré ekologické zvrátenosti sú odrazom nepochopenia situácie.Ochrana životného prostredia je dlhom celého ľudstva. Platí to v Afrike (najchudobnejšej) i Európe a Amerike (najbohatšej).

Ekológia však občas kolíše medzi anomáliami zvráteností v štýle neadekvátneho pomeru medzi úsilím a výsledkom, medzi krikom a činom a medzi vážnosťou problému a nafukovaným imidžom. Ekologickú ochranu a obozretnosť voči rizikám potrebuje konkrétna krajina i anonymný svet. Avšak len takú, kde rozhoduje racio.


Prečítajte si tiež:

Päť tipov na recykláciu a šetrenie v domácnosti

Rozhodujúce faktory zdravého životného štýlu

Medzi najdôležitejšie faktory, ktoré najviac ovplyvňujú náš spôsob života a životný štýl, patria: potrava, vzduch, voda, slnko, telocvik, odpočinok, vyhýbanie sa toxickým látkam a dobrý duševný stav.

Potrava: prijímanie potravy je návyk, ktorý najviac ovplyvňuje naše zdravie. To sa týka druhu potravy, spôsobu, času a formy jej prijímania. Ľudia potrebujú potravu alebo základné živiny na rast a zachovanie všetkých tkanív tela, ako aj na normálne fungovanie procesov prebiehajúcich v organizme.

Vzduch: žiaduci je čistý a svieži vzduch s dostatkom kyslíka. Kyslík je obsiahnutý vo vzduchu. Je nevyhnutný na spaľovanie potravy v našich bunkách a na produkovanie energie nevyhnutnej pre život.

Voda: bez vody a vlahy je sucho. V prostredí sucha sa životu nedarí a často zaniká. Telo človeka obsahuje 60% podiel vody. Denne by mal človek prijať okolo dvoch litrov tekutín. Najlepšia je pramenitá voda.

Slnko: slnečné svetlo je nevyhnutné pre život a uchovanie zdravia. Vďaka nemu sa v pokožke vytvára vitamín D. Ultrafialové žiarenie má dezinfekčný účinok, stimuluje všetky životné procesy a posilňuje organizmus.

Detoxikácia a infraštruktúrne dlhy

Slovensko potrebuje nutne oveľa viac pragmatizmu v doterajšom úsilí pri odstraňovaní obrovských infraštruktúrnych dlhov aj v ekológii. Detoxikovať potrebujeme často nielen prírodu a krajinu, ale najmä a predovšetkým spôsob narcistického a egoistického myslenia niektorých jednotlivcov. Ak to nebudeme ako ľudia robiť, nielen parazitujeme na úkor kvality života a dedičstva pre naše deti a budúce generácie. Ale aj aktívne participujeme na sebadeštrukcii najväčšieho bohatstva živého rozmeru planéty, na ktorej žijeme.

Zabi bobra, zachrániš strom

Najviac propagandisticky ospevované kauzy na Slovensku za posledné roky poriadne rozhádali nielen odborníkov, ale aj politikov a laickú verejnosť. Medzi najdiskutovanejšie patria predovšetkým: veterná víchrica, ktorá zničila lesy v Tatrách, premnoženie medveďov a permanentná rivalita medzi developermi a podnikateľmi voči ochranárom a lesohospodárom, úvahy o veterných elektrárňach a obnove ťažby niektorých rizikových nerastov – napríklad urán.

Domáci folklór a kolorit na tému ekologickej objektivity voči subjektivite najlepšie charakterizuje verejnosti známy vtip o tom, že rozporuplnosť ochranárov je niekedy tragická. V zmysle výroku jedni chránia najmä bobra, druhý najmä strom. A končia to nesúladom, ale výrobkom „zabi bobra, zachrániš strom“.

Sympatickí a nesympatickí ochranári

Objektívne rozhodovanie aj v ekológii by malo byť na báze argumentov, faktov a dôkazov. Nie subjektívne – na báze pocitov, názorov, zvykového práva. Je smutnou fraškou, až tragikomédiou, keď také profesné skupiny, ktoré by mali spolupracovať podľa logického kľúča, sa najviac knokautujú. Napríklad spory ochranárov a lesníkov pri rozhodovaní, ktorý les zoťať, a ktorý nie po kalamitách vo Vysokých Tatrách v minulom a predminulom roku.

Sympatické je občanovi, keď vidí, že hnutie zelených (Greenpeace) a všetci ekologicky cítiaci rozumne chránia hodnoty prírody. Nesympatické je, keď tam vidieť zbytočne veľa hereckého výkonu a falošnej dramaturgie v rôznych nezmyselných scenároch.


Prečítajte si aj tento článok:

Päť tipov na recykláciu a šetrenie v domácnosti