Využitie a spracovanie darovanej krvi

Patríte k tým, čo pravidelne chodia darovať krv? Alebo sa chystáte ešte len prvý raz? Každopádne, pozrite sa, ako vyzerá celý proces spracovania a využitia vašej krvi.

Darcovi sa krv odoberá do jednorazových odberových vakov s konzervačným a protizrážavým roztokom.

Plní nasledujúce úlohy:

  • Zabráni zrážaniu krvi – krv sa mimo cievy fyziologicky zráža, v roztoku sa nachádza citrónan sodný, ktorý vyviaže vápnik, čo zabráni zrazeniu krvi.

  • Udržuje metabolizmus a integritu červených krviniek – červená krvinka (erytrocyt) potrebuje, ako každá bunka ľudského tela, na prežitie funkčný metabolizmus. Jej metabolizmus je závislý od glukózy, preto je potrebné zabezpečiť výživu erytrocytom – pomocou glukózy, ktorá je zdrojom energie a za týmto účelom sa pridáva aj adenín.

  • Konzervačná úloha – látky, ktoré zabezpečujú vhodné prostredie na prežívanie erytrocytov počas celej doby skladovania.

V súčasnosti sa na liečebné účely nepoužíva celá krv, ale jej jednotlivé zložky – tzv. komponentová liečba – dopĺňame pacientovi len tú zložku krvi, ktorá mu chýba. Jednotlivé zložky krvi sú získavané centrifugáciou - na spodku vaku sa nachádza veľká vrstva erytrocytov, nad nimi tenká vrstva bielych krviniek a krvných doštičiek, úplne navrchu žltá plazma. Následne sa jednotlivé vrstvy pretlačia uzavretým spôsobom do jednotlivých satelitných vakov, čím sa vytvoria samostatné zložky/komponenty.

Zložky krvi

NTS SR - Vak s viditeľne oddelenými tromi zložkami krvi po separácii v centrifúge | Zdroj: súkr.archív


Prečítajte si tiež:

Toto vám o darovaní krvi možno nepovedali

Na špeciálne účely sa môžu prípravky ďalej spracovávať:

  • Filtráciou – pomocou špeciálnych jednorazových filtrov sa z koncentrátu erytrocytov alebo trombocytov odstraňujú biele krvinky – leukocyty (tzv. deleukotizácia), keďže tie sú príčinou mnohých nežiaducich reakcií v súvislosti s transfúziami.

  • Prepieraním – opakovaným „kúpeľom“ vo fyziologickom roztoku a následnou centrifugáciou s odsatím supernatantu vznikajú erytrocyty zbavené zvyškov plazmy s protilátkami.

  • Poolovaním – zmiešaním niekoľkých transfúznych prípravkov od viacerých darcov, aby sa dosiahla požadovaná liečebná dávka transfúzneho lieku – využíva sa pri príprave krvných doštičiek.

Transfúzne lieky z plazmy sa môžu použiť na liečebné účely až po 6-mesačnej karanténe. Až vtedy, keď sa opakovaným vyšetrením u darcu krvi potvrdí negativita testov na infekčné ochorenia. Ak nie je možné uskutočniť toto kontrolné vyšetrenie pre nedostupnosť darcu, resp. darca už v nasledujúcom období prestal krv darovať, plazma sa nemôže použiť na liečebné účely, ale sa odosiela na priemyselné spracovanie – frakcionáciu – kedy vznikajú z veľkého množstva plazmy tzv. krvné deriváty – albumín, koncentráty faktorov zrážania (napr. pre hemofilikov), imunoglobulíny...

Poznámka

Opakované darcovstvo má podstatný význam pre liečebné použitie plazmy/uvoľnenie plazmy z karantény. Ak sa nevykoná kontrolné virologické vyšetrenie (na HIV, HCV, HBV), plazma nie je vhodná na priamu liečbu.

Červené krvinky

NTS SR - Jedna transfúzna jednotka červených krviniek | Zdroj: súkr.archív

Transfúzne lieky

Medzi štandardné transfúzne lieky patria erytrocytové koncentráty, trombocytové koncentráty a plazma čerstvo zmrazená. Trombocytové koncentráty sa vyrábajú buď poolovaním (opísané vyššie) od viacerých darcov alebo od 1 darcu pomocou krvinkového separátora v procese cytaferézy, keď sa darcovi odoberá celá krv, z ktorej prístroj separuje len trombocyty a ostatné súčasti krvi vracia naspäť do obehu.


Prečítajte si aj tento článok:

Toto vám o darovaní krvi možno nepovedali