Biele krvinky (leukocyty)

Hlavnou funkciou bielych krviniek je obrana proti cudzorodým látkam. Leukocyty sú veľmi energeticky náročné bunky. Granulocyty a monocyty zabezpečujú nešpecifickú imunitnú odpoveď, lymfocyty špecifickú.

Fagocytóza

Fagocytóza je základná schopnosť bielych krviniek - pohltenie a zlikvidovanie cudzorodých častíc alebo zmena buniek vlastného organizmu. Biele krvinky vylučujú látky zodpovedné za reguláciu krvotvorby, ovplyvňujú zastavenie krvácania a rozpúšťanie krvných zrazenín.

Koľko leukocytov máme (leukocytóza, leukopénia, agranulocytóza)?

Množstvo leukocytov odzrkadľuje obranyschopnosť organizmu a funkčný stav kostnej drene. Počet bielych krviniek je u oboch pohlaví rovnaký, v dospelosti 4-10*109/l krvi.

Zvýšené množstvo leukocytov sa nazýva leukocytóza. Zvýšený počet bielych krviniek môže byť zapríčinený ich zvýšenou tvorbou, čo je typické pre bakteriálne infekčné ochorenia, intoxikácie, malígne ochorenia a graviditu. Zvýšenie počtu bielych krviniek zapríčinené ich uvoľnením do krvného obehu je pri strese, fyzickej aktivite, po najedení sa, ale aj pri silnom slnečnom žiarení.

Znížené množstvo leukocytov sa označuje ako leukopénia. Počet bielych krviniek sa znižuje pri útlme činnosti kostnej drene.

Agranulocytóza je pokles počtu bielych krviniek pod 2-109/l krvi.


Čítajte viac:


Druhy bielych krviniek a ich zastúpenie

Leukocyty sa delia na granulocyty (neutrofilné, eozinofilné a bazofilné granulocyty) a agranulocyty (lymfocyty a monocyty). Aj keď je celkový počet leukocytov v norme, môže byť pomer jednotlivých druhov zmenený a je pre dané ochorenie špecifický. Diferenciálny počet bielych krviniek sa nazýva leukogram.

Neutrofilné granulocyty tvoria 56-64 % všetkých leukocytov. Neutrofily cirkulujú v krvi 4-8 hodín, potom putujú do tkanív kde žijú 4-5 dní, v prípade zápalu kratšie, lebo po splnení svojej funkcie zanikajú. Zvýšený počet neutrofilov – neutrofília sa vyskytuje pri akútnych infekciách, malignitách, zápaloch, intoxikáciách alebo krvácaní. Pokles počtu neutrofilov označujeme ako neutropéniu. Príčinou môže byť nedostatočná tvorba v kostnej dreni, porucha ich uvoľňovania a iné.

Eozinofily tvoria 1-3 % celkového počtu bielych krviniek. Zvýšenie počtu eozinofilov – eozinofília sa vyskytuje pri parazitárnych a alergických ochoreniach. Pokles počtu eozinofilou – eozinopénia sa môže vyskytovať pri ťažkých infekčných ochoreniach.

Bazofily tvoria 0,5% počtu bielych krviniek. Zvýšenie počtu je zriedkavé a môže sa vyskytnúť pri nedostatočnej činnosti štítnej žľazy, strese a iných fyziologických stavoch.

Lymfocyty tvoria 24-40 % bielych krviniek a ich životnosť je niekoľko mesiacov až rokov. Zvýšený počet lymfocytov – lymfocytóza sa vyskytuje v detskom veku a pri tuberkulóze, hepatitíde alebo čiernom kašli. Znížený počet lymfocytov – lymfopénia vzniká pri imunosupresívnej liečbe alebo pri zániku lymfatického tkaniva nádorovým ochorením.

Monocyty tvoria 3-8% leukocytov. Monocytóza – zvýšený počet monocytov je dôsledok bakteriálnej infekcie ako tuberkulóza, endokarditída, syfilis, brucelóza.