Diagnóza: drogová závislosť

Psychická choroba, pod ktorú môžeme zaradiť aj závislosť, sa stala skutočným fenoménom v našej spoločnosti. Samozrejme, drogy tu boli a budú. Pokiaľ si myslíte, že je to len výmysel detí generácie Y, ste na veľkom omyle. Svoje by o tom vedel porozprávať aj herec Dušan Cinkota, ktorý si odpykával 8-ročný trest za pervitín.

Skončil som, čo teraz?

Vysporiadať sa s tým, že vaše meno bude neustále spájané s drogovou minulosťou je neľahký oriešok. Najväčšiu oporu by mal človek nájsť v najbližších. Rodina ako najbližšia komunita, môže veľmi pomôcť, ale aj uškodiť. Dôležitá je podpora a dôvera, že to váš priateľ, dcéra alebo brat myslia vážne. Odmalička sú nám vštepované informácie o škodlivosti zakázaných látok. S odbornejším prístupom sa už stretávame na školách, kde fungujú programy zamerané na prevenciu užívania návykových látok.

Poznáme 3 základné druhy:

1. primárna prevencia - prvý krok, ktorý realizujú najmä školy. Cieľom primárnej prevencie je oboznámiť publikom s problematikou a zamedziť kontakt s drogami a vznik syndrómu závislosti.

2. sekundárna prevencia - zameraná na ohrozené skupiny ľudí. Ide najmä o komunitu, ktorá sa pohybuje v sociálne znevýhodnenom prostredí. Hlavnou úlohou je zamedziť vzniku porúch v psychickom a fyzickom vývoji.

3. terciárna prevencia - cieľom sú jedinci, ktorí už v minulosti mali skúsenosti s drogami. Za úlohu si kladie najmä opätovné vrátenie jedinca do spoločnosti a jeho bežných každodenných aktivít. Monitoruje sa možnosť recidívy a posilňuje sa žiadúce abstinujúce správanie.

Možnosti liečby

V súčasnosti sa môžu pacienti liečiť v rôznych inštitúciách, ba dokonca viacerými technikami. Dôležité je len nabrať odvahu zmeniť svoj život. Pomôcť vám môžu v ambulanciách, ale aj v odborných ústavoch. Je len na vás ako sa rozhodnete.


Prečítajte si o drogovej závislosti viac