Aký je vplyv príjmu cukrov na vznik osteoartrózy?

Jednoduché cukry v našej strave prispievajú k zhoršovaniu zdravotného stavu. Je možné, že okrem obezity, cukrovky či zubného kazu majú vplyv aj na naše kosti?

O čom to je: článok popisuje štúdiu, ktorá demonštruje vplyv príjmu cukru na vznik zápalového procesu, ovplyvňujúceho vznik artrotických zmien kĺbov.

Pozitíva: štúdia opätovne naznačuje, že poškodenie kĺbov v súvislosti s vekom a záťažou nemusí byť jediným dominantným faktorom vzniku artrózy a vynárajú sa tak možnosti dietetickej prevencie a liečby.

Otázniky: štúdia vykonaná na hlodavcoch, potreba ďalšieho výskumu.

Súvislosti: vplyv hladiny glykémie na systémový zápal a artrotický proces, metabolické teórie vplyvu na vznik artrózy boli rozpracované už pred 50 rokmi.

Link: https://medicalxpress.com/news/2018-08-dietary-carbohydrates-osteoarthritis.html

Poznámka: štúdia naznačuje možné vysvetlenie artrotických zmien tam, kde neobstojí teória z opotrebovania, trauma ani iná patológia.


Pozrite si tiež:

Najnovšia vedecká analýza: vieme, aké potraviny nám najviac ničia zdravie