Špeciálne odporúčané diéty: sú naozaj také potrebné?

Existuje mnoho stravovacích pravidiel a diét, ktoré majú viesť ku zlepšeniu nášho zdravotného stavu. No je tomu naozaj tak? Sú tieto diéty nastavené správne? Pozrite sa, aké výsledky priniesla najnovšia štúdia.

O čom to je: veľmi očakávaná štúdia, keďže doterajšie tvrdenia sa zakladali iba na epidemiologických podkladoch, avšak s nelichotivým výsledkom – dodržiavanie doporučených stravovacích pravidiel neviedlo k žiadnemu zlepšeniu v porovnaní s bežným stravovaním (typical american diet).

Pozitíva: prvá randomizovaná kontrolná štúdia tohto typu vôbec, doterajšie tvrdenia nemali pevný vedecký základ.

Otázniky: z čoho teda vlastne vychádzajú aktuálne doporučenia pre správne stravovanie, sú postavené na správnych vedeckých základoch?

Súvislosti: súčasné oficiálne stravovacie doporučenia sú v prísnom rozpore s najnovšími vedeckými poznatkami.

Link: https://academic.oup.com/ajcn/article/108/2/266/5067923

Poznámka: celosvetovo stúpa počet žiadostí vedcov, aby došlo okamžite k zmene aktuálnych dietetických odporúčaní, ktoré sú považované za zdravie poškodzujúce.


Pozrite si tiež:

Pestrá strava nemusí byť vždy tým najsprávnejším riešením