Nádej v liečbe rakoviny? Nová vakcína so 100-percentnou úspešnosťou

Americkí vedci vyvinuli novú očkovaciu látku proti rakovine. Pri kombinácii s inou liečbou je schopná stopercentne odstrániť melanóm u myší. Terapia môže byť v budúcnosti využiteľná na liečbu veľmi agresívnych nádorov.

Úspešná liečba rakoviny kože

Obrovský úspech zaznamenali vedci z Národnej akadémie vied, keď do myší aplikovali očkovaciu látku spoločne s molekulou diprovocim. Táto kombinovaná terapia priniesla kompletnú odpoveď pri liečbe melanómu (rakoviny kože). "Tak, ako očkovacia látka chráni telo pred vonkajšími vplyvmi, táto vakcína posilňuje imunitný systém," vyjadril sa vedúci štúdie.

Experiment na myšiach

Na experiment použili 24 laboratórnych myší a každá z nich bola liečená rakovinovou imunoterapiou známou pod skratkou anti-PD-L1. Hlodavce boli rozdelené do troch rovnakých skupín. Prvá skupina dostala očkovaciu látku nakombinovanú s molekulou diprovocim, do druhej skupiny vedci aplikovali vakcínu obohatenú o látku adjuvans, ktorá sa používa v imunológii, a posledná skupina dostala iba samotnú vakcínu.

Dávku podali myšiam v dvoch injekciách v sedemdňových intervaloch. Po 54 dňoch vedci zaznamenali 100-percentnú mieru prežitia u myší, ktoré dostali vakcínu s diprovocimom. Z myší, ktorým bola podaná očkovacia vakcína s látkou adjuvans, prežila iba štvrtina a v prípade tých, ktoré dostali iba vakcínu, neprežila ani jedna.

Nádej na liečbu rakoviny u ľudí

"Terapia diprovocimom v kombinácii s vakcínou môže mať úplný liečebný efekt. V prípade pridania látky adjuvans bola stimulovaná tvorba bielych krviniek infiltrujúcich nádor," vysvetlil vedúci výskumu. Vo vedeckom tíme mali okrem iných aj držiteľa Nobelovej ceny - Brucea Beutlera.

Výskumný tím navrhuje ďalšie predklinické testy na túto očkovaciu látku. Snaží sa zistiť, ako funguje v kombinácii s inými onkologickými liekmi. Molekula diprovocim je ľahko syntetizovateľná v laboratóriu a jednoducho sa upravuje, čo ju robí atraktívnou pre použitie v medicíne. Pokiaľ budú ďalšie experimenty úspešné, nevylučuje sa ani zahrnutie ľudí do ďalšieho testovania.


Pozrite si tiež:

Zázračná kapsula so senzormi zmeria zdravie vašich čriev