Malígny melanóm

Veľmi dôležité je rozoznať nezhubné a zhubné znamienka a včasnou liečbou predísť komplikáciám. 100% metóda na rozlíšenie nezhubných a zhubných znamienok neexistuje!

Malígna (zhubná) premena névu je charakterizovaná:

    • spontánnou ulceráciou (zvredovatením) a krvácaním
  • zväčšením a stmavnutím

  • šírením sa pigmentovaného útvaru do okolia

  • vytváraním ďalších pigmentových lézií v blízkom okolí pôvodného útvaru

  • zápalovými zmenami bez vonkajšej príčiny (mechanické poškodenie a pod.)

  • bolesťou a svrbením.

  • 2: Podľa pôsobenia na ľudský organizmus

  • nezhubné znamienka (benígne)

  • zhubné znamienka (malígne)

Zhubné svojim nekontrolovaným rastom a metastazovaním (rozosievaním svojich buniek do celého organizmu a ich ďalší nekontrolovaný rast) môžu pri neskorom zistení a liečbe spôsobiť vážne zdravotné problémy až smrť.

Veľmi dôležité je rozoznať nezhubné a zhubné znamienka a včasnou liečbou predísť komplikáciám. 100% metóda na rozlíšenie nezhubných a zhubných znamienok neexistuje!

Najjednoduchšia metóda je samovyšetrovanie a sledovanie svojich materských znamienok. Ako pomôcka slúži pravidlo označované ako ABCDE.

Asymetry-asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne. Border-hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva ,stráca sa v nej, Color-farba je tmavá, alebo nepravidelne pigmentovaná , Diameter-priemer znamienka je väčší ako 5-6 mm ), Enlarging lesion- zväčšujúci sa útvar.

**TIP Redakcie:** [**Viete o tom, že tetovanie môže schovávať rakovinnu kože?**](https://www.zdravie.sk/clanok/50641/smutne-odhalenie-tetovanie-casto-skryje-rakovinu-koze)
Prítomnosť niektorého z kritérií ABCDE, alebo zmena v niektorom z kritérií ABCDE je dôvodom na chirurgické odstránenie – vyrezanie (excízia) a následné histologické vyšetrenie. Pri samovyšetrovaní je potrebné postupne vyšetriť celé telo, nevynechať ani intímne oblasti, zrkadlom vyšetriť oblasti neprístupné zraku. Presnejšia metóda je vyšetrenie podozrivých znamienok dermatoskopom, to jest pod zväčšením s eventuálnym vyhodnotením morfologických charakteristík znamienka počítačom, avšak ani toto vyšetrenie nedáva istotu.

Jedinou metódou, ktorá určí s takmer úplnou istotou typ znamienka je jeho histopatologické vyšetrenie patológom pod mikroskopom po jeho excízii (chirurgickom odstránení) a následnom spracovaní. Pigmentové névy môžu byť vrodené – nachádzajú sa na koži už pri narodení a získané. Počet névov vzrastá hlavne do 30 roku života, ich maximálny počet je okolo 40 roku života, v staršom veku postupne miznú a vo vyššej starobe môžu byť v podstate nepozorovateľné.

Pigmentové névy sú častým nálezom u ľudí bielej rasy a relatívne vzácne u ľudí tmavej pokožky. Počet névov sa dáva do súvislosti so slnečným žiarením, to je asi dôvod malého výskytu névov u ľudí s tmavou pokožkou, ktorá má ochranný charakter pred slnečným žiarením. Výskyt znamienok je u oboch pohlaví skoro rovnaký, mierne vyšší výskyt u žien sa vysvetľuje častejším vyhľadávaním kozmetických aj zdravotných služieb týkajúcich sa odstránenia znamienok.

Bol pozorovaný rýchlejší vznik pigmentových névov po poranení, popálení alebo po spálení na slnku – tzv. eruptívne névy. Aj vrodené aj získané névy sa môžu časom vyvinúť do malígneho melanómu. Skutočný počet névov, ktoré sa transformujú na malígny melanóm je neznámy, rôzne štúdie udávajú rôzne čísla, od veľmi nízkych až po 40%.

Malígny melanóm je zhubnou formou pimentového névu. Tvorí 4% všetkých zhubných nádorov kože, avšak spôsobuje viac ako 70% úmrtí spôsobených zhubnými nádormi kože. Väčšina malígnych melanómov (viac ako 70%) vzniká de novo, teda nie premenou už existujúceho nezhubného pigmentového névu ale na neporušenej koži. Preto nemá zmysel odstrániť všetky pigmentové névy ako prevencia pred vznikom malígneho melanómu. Dôležité je odstrániť a histologicky vyšetriť podozrivé útvary.

Pozornosti nesmú uniknúť hlavne znamienka, ktoré vznikli na neporušenej koži, ďalej všetky névy pri ktorých došlo ku zmene v kritériách ABCDE. Zmeny vo farbe znamienka, nárast jeho veľkosti, výšky, nepravidelnosť okrajov pozoruje viac ako 80% pacientov, u ktorých sa neskôr potvrdila diagnóza malígneho melanómu. Najčastejšie sa malígny melanóm vyskytuje na koži, avšak môže sa nachádzať aj na slizniciach, na oku a rôznych vnútorných orgánoch.

Liečba malígneho melanómu

Prvým krokom v liečbe malígneho melanómu je jeho chirurgická excízia s bezpečnostným okrajom (lemom zdravej –nepigmentovanej kože) a histopatologické vyšetrenie. Vo všeobecnosti platí nasledovný postup: Podozrivý útvar na koži chirurgicky odstrániť s 2 mm bezpečnostným lemom zdravej kože. V prípade veľkého útvaru, keď by odstránenie celého mohlo spôsobiť estetické, alebo zdravotné poškodenie pacienta, je potrebné urobiť parcialnu excíziu , to znamená vybrať časť útvaru v oblasti jeho predpokladanej najväčšej hrúbky aj s časťou zdravej priľahlej kože , tak aby v prípade histopatologickej negatívnej diagnózy pacient nebol poškodený esteticky, alebo funkčne.


Tip redakcie:

Tu treba zdôrazniť, že tento zákrok , tzv. úplná biopsia(vybraté celé znamienko), alebo čiastočná biopsia (vybratá časť znamienka) pacienta v žiadnom prípade nepoškodzuje, prognóza ochorenia sa nemení, ale predíde sa neadekvátnemu rozsiahlemu chirurgickému zákroku, často aj funkčnému a estetickému poškodeniu pacienta a je nevyhnutným krokom pred rozsiahlejším zákrokom, lebo na to aby bol pacient chirurgicky, event. aj ináč adekvátne liečený je potrebné poznať presnú diagnózu.

V našej populácii je častá obava z chirurgického zákroku niekedy aj medzi lekármi (rady typu: nedávaj si babrať do znamienka, lebo sa ti zvrhne, alebo panika ak sa znamienko vyberie a diagnóza je pozitívna) čo vedie k oddialeniu diagnózy a liečby až niekedy k nemožnosti liečby. Za tieto povery sú zodpovedné zmeny , ktoré sa dejú pri vzniku a raste malígneho melanómu ako sú popísané vyššie. Prvotné signály vzniku malígneho melanómu sú veľmi diskrétne, preto je natoľko dôležitá prevencia a chirurgický zákrok už pri iniciálnych zmenách.

V minulosti sa o biologickom chovaní nádoru, jeho klinickom vývoji vedelo málo, algoritmus liečby nebol štandardizovaný, preto väčšinou pacienti prišli k lekárovi neskoro napr. s krvácajúcim nádorom, čo pripisovali poraneniu ale jednalo sa o spontánne krvácanie a keďže to je už neskorým príznakom, išlo už väčšinou o disseminovasné ochorenie s metastázami, pacient aj napriek chirurgickému zákroku zomrel. Z tých čias, ktoré trvali okolo 80 rokov sa traduje, že poranenie znamienka, alebo jeho chirurgické odstránenie môže znamenať priame ohrozenie na živote. .Chirurgické odstránenie znamienka nemôže za žiadnych okolností viesť ku jeho zvrhnutiu na malignitu a pri dokázaní, že išlo o malígny melanóm sa môže pristúpiť na základe histopatologicky určených charakteristík nádoru k adekvátnej liečbe, či už k rozsiahlejšiemu chirurgickému zákroku, alebo onko a rádioterapii..

Výskyt malígneho melanómu

Výskyt malígneho melanómu sa za posledných 20 rokov strojnásobil, výskyt je mierne vyšší u mužov ako u žien. Vývoj malígneho melanómu je multifaktoriálny, predpokladá sa výrazný vplyv silného opaľovania sa, spálenia sa. Tak sa zdá že opakované sporadické spálenie sa je rizikovejšie ako častejší pobyt na miernejšom slnku. Obzvlášť je silné spálenie sa a častý pobyt na slnku rizikový u detí. Ďalším rizikovým faktorom je genetická predispozícia (výskyt malígneho melanómu u priamych príbuzných), , výskyt vysokého počtu pigmentových névov, hlavne atypických a vyšší vek. Hormonálna stimulácia počas gravidity, opakovaná mechanická aj chemická trauma sú tiež niekedy uvádzané medzi príčinami vzniku melanómu.