Dá sa cukrovka II. typu vyliečiť prerušovaným pôstom?

Aj keď sa tvrdí, že diabetes mellitus 2. typu je celoživotným ochorením, aktuálna štúdia amerických vedcov prináša novú nádej. Pozrite sa, ako dokáže zmena stravovacích návykov ovplyvniť toto náročné ochorenie.

O čom to je: prvá klinická štúdia preukazujúca reálnosť vyliečenia cukrovky II. typu pomocou prerušovaného pôstu ako súčasti komplexnej úpravy životného štýlu.

Pozitíva: poukázanie na to, že ochorenie nie je neliečiteľné, ako sa všeobecne akceptuje, ale je možné ho kompletne zvrátiť a vyliečiť.

Otázniky: malá vzorka pacientov (sú v pláne väčšie štúdie).

Súvislosti: virta Health pracuje s tisíckami pacientov celosvetovo a pri vyhodnotení po 1 roku majú úspešnosť cca 60 % kompletnej reverzie/vyliečenia diebetu II. typu.

Link: https://www.medicalnewstoday.com/articles/323316.php

Poznámka: výrazné praktické úspechy v dosiahnutí vyliečenia cukrovky pomocou správnej úpravy životného štýlu si vyžiadali aj klinickú štúdiu, preukazujúcu reálnosť tohto postupu.


Pozrite si tiež:

Pozor! Nebezpečné hladiny cukru môžu mať aj "necukrovkári"