2 spôsoby autoterapie z nespokojnosti a neúspechu

Každý z nás je občas nespokojný s vlastným statusom, v nepriaznivej situácii, „lezie si na nervy“ alebo nadáva na všetko dookola. Je jednoducho nešťastný – dočasne, krátkodobo, ale i dlhodobo. Od pocitu nešťastia je blízko k oslabeniu aury, organizmu, a teda k prepuknutiu choroby.

Vlastný osobný program šťastia

Šťastie sa zaručene nedá kúpiť, ale určite sa dá nájsť. Ale nedokáže to každý človek, len niektorí. O nešťastí a nespokojnosti hovoríme menej, lebo nechceme, aby sa rozšírilo aj na nás. V danej veci sme nielen poverčiví, ale najmä nedôverčiví. Ak nie sme šťastní, ale naopak, ako to napraviť? Vychádzať treba z postulátu, že človek je sám sebe najväčšou prekážkou k úspechu a šťastiu. Pocit a vnímanie šťastia dokáže človek ovplyvniť, len ak to naozaj chce a skutočne vie. Čo robiť, aby sme sa zo stavu nešťastia a nespokojnosti prebrali?

Treba realizovať zmenu - ozdraviť vlastný postoj i vnímanie rozlišovania šťastia a nešťastia.


Prečítajte si tiež:

Návod, ako sa stať optimistom


Východiská a pomôcky

Je potrebné si zostaviť vlastný osobný program šťastia a každé ráno začínať deň autosugesciou o tom, že ste práve šťastný v porovnaní so strádaním mnohých ľudí. A čo robiť konkrétne? Prečítať si hocijakú zo stoviek motivačných kníh alebo inšpiračných sebarozvojových portálov na internete k šťastiu a osobnému rastu. Inšpirovať sa čímkoľvek, čo vás dokáže „nakopnúť“. Z početných východísk odporúčame predovšetkým 2 pomôcky:

1. Jednoduchá Sebaanalýza

Čo sa vám doteraz v živote podarilo a čo nie. S čím ste spokojný a s čím nie? Čo od života chcete a v čom je váš zmysel života? Čo vás doteraz najviac tešilo a čo ľakalo? Stačí k tomu len papier a ceruzka. Nerealizujte to len v podvedomí, ale napíšte si to a viackrát po sebe prečítajte. Možno sa na prvýkrát netrafíte a neskôr niečo preškrtnete, opravíte a nahradíte.

2. „Pavúčí test“

Tento malý test predstavuje istý druh „Skúšky správnosti“. Postupujte pri ňom takto:

  • Zoberte si čistý list papiera (alebo zapnite počítač).

  • Nakreslite do jeho stredu kru a doň napíšte vaše meno, a potom okolo neho nakreslite „pavúka“, kde na koniec každej nohy napíšte jedno z vašich kritérií úspechu.

  • Každú pavúčiu nohu rozpíšte na dva až tri spôsoby (cesty), ako príslušné kritérium splniť.

  • Ku každému spôsobu napíšte, čo urobíte v budúcich dvoch – troch rokoch preto, aby ste ho naplnili.

  • Určite si termíny, dokedy to urobíte.

  • Celkom nakoniec si určite, čo pre váš úspech urobíte nasledujúci týždeň.

Závery – zhrnutie

Zlepšite postoj k nešťastiu a nespokojnosti prestavením vlastnej mentálnej mapy vo vašej hlave. Spýtajte, porovnajte a spoznajte – čo vás najvia ťaží na duši a naopak, čo vás najviac teší. A naučte sa toto pochopiť. Následne prepnite a preprogramujte vlastnú myseľ a osobnú mentálnu mapu na šťastie. Pripravte si vlastný program osobného šťastia, kde najmä zostavíte zoznam ľudí a strojov, činností, vecí a faktov, ktoré vás tešia, uspokojujú a činia šťastným.

Prejdite čo najskôr od slov (teória) k činom (prax). Lebo aj v otázke (ne)šťastia rozhodujú najmä aktívne prístupy, nie pasívne postupy. A aktívny postoj hlása jasne, že činy rozhodujú, nie slová. Držíme palce, aby ste vaše skutočné či zdanlivé nešťastie čo najskôr odvrátili alebo roztopili a premenili ho na šťastie.


Prečítajte si aj tento článok:

Návod, ako sa stať optimistom