Prepnite nešťastie a nespokojnosť na šťastie a spokojnosť

Šťastie sa zaručene nedá kúpiť, ale určite sa dá nájsť. Ale nedokáže to každý človek, len niektorí. O nešťastí a nespokojnosti hovoríme menej, lebo nechceme, aby sa rozšírilo aj na nás. V danej veci sme nielen poverčiví, ale najmä nedôverčiví. Čo robiť v prípade, ak nie sme šťastní?

Vychádzať treba z postulátu, že človek je sám sebe najväčšou prekážkou k úspechu, šťastiu, spokojnosti i zdraviu. Pocit a vnímanie šťastia dokáže človek ovplyvniť, len ak to naozaj chce a skutočne vie.

Čo robiť, aby sme sa zo stavu nešťastia a nespokojnosti prebrali?

Treba ozdraviť vlastný postoj i vnímanie rozlišovania šťastia a nešťastia. Zostaviť si vlastný osobný program šťastia a každé ráno začínať deň autosugesciou o tom, že ste práve šťastný v porovnaní so strádaním mnohých ľudí. A čo konkrétne robiť? Inšpirovať sa niektorým z nasledovných krokov a podniknúť sám niekoľko zmien v doterajšom náhľade a nazeraní na šťastie.


Prečítajte si tiež:

Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život

Zmena z nešťastia na šťastie môže nastať:

Cieľ:vytýč si jasné a dlhodobé ciele: každý deň sa človek niekam posunie. Dokonca aj vtedy, keď sám preto nič neurobí. Bez jasných dlhodobých cieľov sa človek pohybuje cik-cak po ceste života a síce sa veľa nenachodí, ale ďaleko nedôjde.

Čas: pamätaj, že čas je jediný poklad, ktorý si dostal pri narodení do vienka: ako to s pokladmi býva, nie je ho priveľa, a preto si dobre uváž, ako s ním každý deň naložíš. Inými slovami, postav si priority – na ich vrchol daj to, čo je dôležité a zároveň i urgentné. Na koniec zas to, čo nestojí za reč a nesúri. Plánuj zajtrajšok už dnes. Každý má v priebehu dňa svoje plodnejšie a slabšie chvíľky. Podľa toho si organizuj svoje aktivity.

Úvaha: počítaj s nepriazňou osudu: plasticky to vyjadruje modifikovaný Paretov zákon, podľa ktorého síce 80% kladných výsledkov dosiahneme s vynaložením iba 20% úsilia, ale na to, aby sme dosiali zvyšných 20% vytúžených výsledkov nám obvykle nestačí ani vynaloženie všetkých zvyšných síl.

Rešpekt: počítaj s neočakávaným: ak je jasné, že veci sa vyvíjajú inak ako sme očakávali a my nemáme šancu to zmeniť, treba prehodnotiť priority a cesty na ich dosiahnutie. Chvíľu sa síce dá plávať proti prúdu, ale veľa šťastia si človek pritom obvykle neužije.

Sebapoznanie: poznaj, kedy vypnúť: každý potrebuje z času na čas odhodiť mobil, nalepiť si falošné fúzy a nerobiť nič. Problém je len v tom, že obvykle tí, čo potrebujú vypnúť, vypnúť nevedia, a tí, čo potrebujú zabrať, zabrať nevedia.

Nebyť všeobjímajúci: netráp sa tým, čo nedokážeš zmeniť: človek musí platiť dane, nejakým spôsobom zarábať peniaze, mať starosti s deťmi a podobne. Jednoducho by nemal od života očakávať viac, ako si dokáže odtrhnúť.

Dobrá bútľavá vŕba: dobre si rozmysli, s kým sa podelíš o svoje problémy: len ozajstný priateľ bude ochotný vziať ich na svoje plecia. Ostatní si so škodoradosťou vypočujú o vašom nešťastí a pokúsia sa ho využiť vo svoj prospech.

Sebauznanie: nezabudni pochváliť sám seba pred sebou vždy, keď je na to čo i len najmenší dôvod: opäť je to o pozitívnom myslení - či si to pripustíme, alebo nie, faktom zostáva, že aj malý úspech dokáže človeku pohladiť jeho ego a rozhodnejšie vykročiť po ceste k úspechu.

Pokrm: vyberaj si stravu: aj tú fyzickú, aj tú duševnú. Dnes si už človek uvedomuje, že chorý má k šťastiu ďalej než zdravý, ale spravidla to vníma len vo fyzickej rovine a snaží sa zdravo jesť. O tom, čo konzumuje ako duševnú stravu, t.j. čo číta, na čo sa pozerá atď., už rozmýšľa menej. A pritom je jasné, že masmédiá dokážu človeka otráviť rovnako ako zle pripravená jedovatá ryba. Vedeli o tom už starovekí Gréci, ktorí hlásali potrebu pestovať ako fyzické, tak aj duševné zdravie.

Bohatstvonajbohatší nie je ten, čo má najviac, ale ten čo potrebuje najmenej. Uvedom si, že človek nikdy nebude mať dosť peňazí: šťastný je len ten, kto vie uspokojiť svoje potreby s tým, čo momentálne má k dispozícii a pracuje na tom, aby mal viac.

Tešenie sa: maj radosť z toho, čo robíš: je ľahšie mať radosť z práce, ak je človek majiteľom úspešnej firmy ako vtedy, keď človek zametá ulice. Experti však tvrdia, že existujú dva druhy zametačov ulíc: takí, čo si uvedomujú, že človek niekde začať musí a takí, čo to berú ako koniec slepej ulice.

Skúška správnosti:

  1. Zoberte si čistý list papiera (alebo zapnite počítač).

  2. Nakreslite do jeho stredu kru a doň napíšte vaše meno, potom okolo neho nakreslite „pavúka“, kde na koniec každej nohy napíšte jedno z vašich kritérií úspechu.

  3. Každú pavúčiu nohu rozpíšte na dva až tri spôsoby, ako príslušné kritérium splniť.

  4. Ku každému spôsobu napíšte, čo urobíte v budúcich dvoch – troch rokoch preto, aby ste ho naplnili.

  5. Určite si termíny, dokedy to urobíte.

  6. Celkom nakoniec si určite, čo pre váš úspech urobíte nasledujúci týždeň.

Závery

Zlepšite postoj ku nešťastiu a nespokojnosti a naučte sa ich pochopiť. Následne prepnite a preprogramujte vlastnú myseľ a osobnú mentálnu mapu na šťastie. Čím viac šťastia v hlave, tým viac spokojnosti v duši, a tým viac patrónov k ochrane zdravotnej imunity človeka. Zostavte si vlastný program osobného šťastia, kde najmä zostavíte zoznam ľudí a strojov, činností, vecí a faktov, ktoré vás tešia, uspokojujú až činia šťastným.

A prejdite čo najskôr od slov (teória) k činom (prax). Lebo aj v otázke (ne)šťastia rozhodujú najmä aktívne prístupy, nie pasívne postupy. A aktívny postoj hlása jasne, že činy rozhodujú, nie slová.


Prečítajte si aj tento článok:

Desatoro filozofie Carpe diem pre lepší život