Slepé črevo – zbytočný orgán?

V minulosti sa apendixu a jeho funkcii neprikladal žiadny význam. Síce sa predpokladalo, že má v tele určitú úlohu, ale predstavy o jeho význame neboli jednoznačné. Dokonca bol považovaný za zbytočný, keďže jeho odstránenie nemalo priamy vplyv na zdravotný stav. Aké sú názory odborníkov dnes?

Anatómia slepého čreva

Slepé črevo (caecum, cékum) je vakovito rozšírený orgán, spájajúci časť tenkého čreva (ileum) s hrubým črevom. Je uložený v pravej bedrovej jame (slepé črevo v anatomickom význame). Na jeho dolnom konci sa nachádza 2 až 20 cm dlhý červovitý prívesok (appendix vermiformis, vermicularis), s vlastnou vnútornou stenou, ktorý sa ľudovo, nesprávne, nazýva slepým črevom.

Umiestnenie appendixu

Appendix je najčastejšie lokalizovaný v pravom dolnom kvadrante brucha. Asi u 5% ľudí sleduje polohu hrubého čreva a môže byť umiestnený za ním. Jeho pozícia v brušnej dutine zodpovedá bodu, ktorý je označovaný ako McBurneyov bod (na prednej brušnej stene, nachádzajúci sa na spojnici pupka a pravého horného bedrového tŕňa, asi vo vzdialenosti jednej tretiny od tŕňa).

Niektoré z jednovaječných dvojčat (známe ako zrkadlové dvojčatá) môže mať tzv. zrkadlovú anatómiu – appendix sa môže nachádzať v ľavom dolnom kvadrante brucha. Umiestnenie appendixu je v rozlišných ľudských populáciách rôzne a v zriedkavých prípadoch nemusí byť prítomný vôbec.


Prečítajte si tiež:

Čo sa skrýva za syndrómom dráždivého čreva?


Funkcia appendixu

V minulosti sa appendixu neprikladal žiadny význam, bol považovaný za zbytočný, keďže jeho odstránenie nemalo priamy vplyv na zdravotný stav. Existuje teória, že je to skrátený a zakrpatený zvyšok slepého čreva, vyskytujúci sa u dávnych predchodcov človeka. Darwin sa domnieval, že slepé črevo mohlo byť orgánom praľudí, ktorý sa zmenšil z pôvodnej veľkosti, určenej na trávenie bylinnej potravy, obsahujúcej celulózu. Postupne, ako ľudia začali konzumovať ľahšie stráviteľné potraviny, slepé črevo strácalo svoju tráviacu funkciu.

Po miliónoch rokov, kedysi potrebné slepé črevo, bolo degradované na appendix moderného človeka.

Dlhší čas je známy fakt, že v appendixe sa nachádza lymfatické tkanivo, slúžiace ako lokálna lymfatická uzlina. Bunky imunitného systému podporujú rast a množenie užitočných baktérií likvidovaním patogénnych. Výskum uskutočnený vo Winthropskej univerzitnej nemocnici (NY, USA) dokázal, že jedinci bez appendixu majú štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť recidívy kolitídy (zápal hrubého čreva), spôsobenej baktériou Clostridium difficile. Teória, že červovitý prívesok slúži ako sklad užitočných baktérií sa opiera o to, že po určitých ochoreniach (dyzentéria, cholera, ochorenia tráviaceho traktu) sa podieľa na znovuobnovení črevnej flóry v tráviacom ústrojenstve.

Apendix je aj dôležitou súčasťou imunitných odpovedí, sprostredkovaných B-lymfocytmi (tvorba protilátok) a T-lymfocytmi (bunková obrana). Jeho štruktúra pomáha pri správnom pohybe čreva a odstraňovaní odpadových látok v tráviacom systéme. Apendix môže fungovať ako regulátor vniknutých mikroorganizmov získavaním B aT-lymfocytov z lymfatického systému. Tie bojujú proti vírusom a baktériám, infikujúcich príslušnú časť čriev a „cvičia“ ich na cielenú a spoľahlivú odpoveď v boji proti patogénom.

Najčastejšie ochorenia appendixu

Zápal červovitého prívesku (apendicitída) a karcinoidné tumory

Rakovina appendixu predstavuje asi jednu z 200 všetkých gastrointestinálnych (týkajúcich sa žalúdka a čriev) malignít. V zriedkavých prípadoch sa vyskytujú aj adenómy (nezhubné nádory).

Apendicitída

Ľudovo zápal slepého čreva. Najdôležitejšiu úlohu v patogenéze (pôvod a priebeh vývoja choroby) má najčastejšie prekážka v dutine appendixu, spôsobujúca obštrukciu tepien a nedokrvenosť v stene. Túto prekážku väčšinou spôsobujú tzv. koprolity (kalcifikované útvary, vznikajúce zahustením črevného obsahu). Črevné mikroorganizmy preniknú poškodenou sliznicou a zapríčinia zápal, nasledovaný gangrénou (odumieranie a hnitie tkaniva). Apendicitídu môžu vyvolať aj cudzie telesá (dôjde k poruche vyprázdňovania červovitého prívesku), napr. čerešňové kôstky, zriedkavejšie jadierka z hrozna alebo melónu. K poruche vyprázdňovania môže dôjsť aj pri napadnutí čreva parazitmi (hlísty, mrle).

Najčastejšie postihuje deti a mladistvých, ale vyskytnúť sa môže v akomkoľvek veku. Zaraďuje sa medzi náhle brušné príhody (NBP). Má akútny (náhly) postup. Bolesť často začína v strede brucha, je tupá, ťažko lokalizovateľná. Pri postupujúcom zápale sa bolesť sústredí do pravého dolného kvadrantu brucha. Ak dôjde k zápalu pobrušnice (peritonitída), bolesť nevzniká pri aplikácii tlaku, ale pri jeho uvoľňovaní. Prítomná je aj zvýšená teplota, odpoveď imunitného systému (zvýšené hodnoty bielych krviniek, CRP), strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, zápcha, zrýchlený pulz (tachykardia).

Liečba apendicitídy

Pri opodstatnenom podozrení na apendicitídu je nevyhnutný operačný zákrok (apendektómia). Liečba bez operačného zákroku (tzv. konzervatívna) sa v súčasnosti považuje za zastaranú. Potlačený, antibiotikami preliečený, akútny zápal appendixu môže prejsť do chronického zápalu. Chronicky dráždený appendix vyvoláva reakcie, ktoré môžu spôsobiť tvorbu zrastov a následnú neplodnosť u žien. Aj pri chronickom zápale je plne indikované jeho chirurgické odstránenie.

Komplikácie pri apendicitíde

Zápal sa môže rozšíriť na okolité tkanivo a susedné orgány, tvoria sa abscesy (hnisavé ložiská). Najobávanejšia komplikácia je prasknutie (perforácia) apendixu a zápal pobrušnice (peritonitída). Ako reakcia na apendicitídu môže vzniknúť paralýza (ochrnutie) celého čreva aj jeho nepriechodnosť (ileus).

Diferenciálna diagnostika apendicitídy

Aby sa potvrdila diagnóza apendicitídy, je potrebné vylúčiť ochorenia s podobnými príznakmi (symptómami):

 • bakteriálna enteritída (zápal tenkého čreva)

 • biliárna (žlčníková) kolika

 • cholecystitída (zápal žlčníka)

 • rakovina hrubého čreva

 • Crohnova choroba

 • divertikulóza (mnohopočetné výchlipky orgánu)

 • enterokolitída (zápal tenkého a hrubého čreva)

 • gastroenteritída (zápal sliznice žalúdka a čriev)

 • pankreatitída (zápal pankreasu)

 • renálna (obličková) kolika

 • ureterolitiáza (kamene v močovode)

 • infekcia močového ústrojenstva

Záver

Prognóza ochorenia slepého čreva závisí od štádia ochorenia a vyskytujúcich sa ťažkostí. Je zaujímavé, že napriek mnohým postupne objavovaným pozitívam appendixu, tento orgán nie je životne dôležitý, aj keď potrebný.

Dokonca sa využíva na prístup k hrubému črevu u detí s ochrnutými črevami a problémovým konečníkovým zvieračom – appendix sa vyvedie na povrch kože, pripevní sa naň katéter, cez ktorý sa črevo preplachuje.


Literatúra:

• Bollinger, R.R., et al: Biofilms in the large bowel suggest an apparent function of the human vermiform apendix, Journal of Theoretical Biology, 2007, 249 (4).

• Zeman, M.: Neúrazové náhlé příhody břišní, Speciální chirurgie, Praha, Galén, 2001.

• Abrahams, P., Druga, R..: Lidské tělo; Atlas anatomie člověka, Ottovo naklad. 2003.


Prečítajte si aj tento článok:

Čo sa skrýva za syndrómom dráždivého čreva?