Syndróm dráždivého čreva - Irritable Bowel Syndrom (IBS)

Príčinou tejto funkčnej gastro-intestinálnej poruchy u mladšej populácie sú infekcie, neprirodzená a nesprávna výživa, cudzorodé látky v nej, diéty, narušená črevná flóra, lieky, antibiotiká, zlá životospráva. Značný vplyv na chorobu má aj psychohygiena, stresy a neuropsychická záťaž, pracovná preťaženosť či nedostatok relaxu a pohybu.

Syndróm dráždivého čreva Zdroj foto: Shutterstock.com

Dráždivé črevo nie je črevná choroba

Mnohí pacienti s týmito dispeptickými problémami sa domnievajú, že majú rakovinu čreva (kvôli čiastočnej podobnosti v niektorých diagnostických príznakoch). IBS však nie je primárne črevnou chorobou (iba ak ho vyvolala infekcia).

Ide o dispeptické problémy (tráviace) problémy a nesprávnu funkciu čreva. Je to stav rozladenosti tráviacej žalúdočnej a črevnej funkcie, črevnej spasticity, črevnej flóry, spojený s narušením motility čreva a plynulosti vylučovania tráviacich štiav a trávenia, spôsobený viacerými faktormi súčasne napr. dlhodobým aj neuropsychickým preťažením (stresmi), liekmi a zhoršovaný rizikovou, neprirodzenou výživou, alkoholom, zlým životným štýlom a životosprávou, pridruženými infekciami, zlou črevnou flórou a pod.

Väčšina pacientov chce dosiahnuť nápravu rýchlo a len liekmi, no to nestačí. Pokiaľ sú príčinou aj psychické, osobnostné a zlé životosprávne a psychohygienické faktory, precitlivenosť a pod., vyžaduje liečba iný prístup.


Prečítajte si tiež:

Ako mať zdravé hrubé črevo?

Psychosomatický charakter IBS

V mechanizme vzniku tohto a podobných dráždivých ochorení čreva hrá podstatnú úlohu obranný mechanizmus nášho tela, pri ktorom dochádza k zastaveniu a prerušovaniu trávenia pri každom strese. IBS má preto výrazný psychosomatický charakter. Aby nastala náprava, je potrebné odstrániť súčasne všetky negatívne vyvolávajúce príčiny v životospráve, výžive, psychohygiene a okrem liekovej, zahájiť aj prísnu režimovú terapiu v spomínaných troch oblastiach.

Tá vyžaduje: krátkodobú liekovú podporu len na začiatku a významné trvalé režimové zmeny v každodennom spôsobe života, životosprávy, výživy, psychohygieny, spánku a relaxácie, čiže podstatné odstránenie vyvolávajúcich príčin. To je pre mnohých veľmi ťažké.

Preto sa pacienti dožadujú zasa skôr liekov a širších vyšetrení, no problémy pretrvávajú a vyšetrenia čreva sú bez patologického nálezu. Pomôže len všestranná úprava spôsobu života, výživy a zníženie dlhodobého psychického napätia. Prítomnosť emocionálneho stresu, frustrácie, obáv, strachu, úzkosti a psychického napätia, napr. z pracovného preťaženia či zodpovednosti, zo vzťahových konfliktov, prenasledovania, šikany, hypoték, dlhov, psychotraumy a pod., psychického vyčerpania, hrá pri vzniku IBS významnú úlohu.

Rozvoju ochorenia napomáha často nesprávna samoliečba bez riadneho vyšetrenia. Pacient s prvotnými tráviacimi problémami začne prijímať často sám rôzne nesprávne diétne opatrenia, požívať nesprávne lieky, a tým ešte viac komplikuje svoj stav. S jeho zhoršovaním narastajú zdravotné obavy, frustrácia, stres, a tak sa vytvára „začarovaný kruh“ hypochondriálneho správania, zdravotných obáv z vážneho ochorenia (napr. rakoviny, Crohnovej choroby, ulceróznej kolitídy, celiakie a pod.).

Následne sa dožaduje u lekárov špecialistov často čoraz viac vyšetrení (kolonoskopia, USG, CT, MR a pod.), no pri nich sa spravidla nezistí nijaká organická porucha a jednoznačná diagnóza. Po zistení, že mu vlastne nič vážne nie je, sa ešte viac zhoršuje jeho psychický stav, vzhľadom na neustálu prítomnosť funkčných problémov s trávením. Často potom dochádza až k odporučeniam na psychologickú či psychiatrickú terapiu, alebo rovno k predpísaniu psychofarmák a sedatív.

Rizikovou skupinou sú mladší ľudia

Dôvodom je neprirodzenosť všetkých sfér života dnešnej mladšej populácie. Neprirodzený je spôsob jej života - životospráva, nedostatok pohybu, životný štýl, sociálne vzťahy, výživa atď. Nadmerná je neuropsychická (emočná) preťaženosť v škole, v práci (extrémne kariérne nároky), ale aj doma, preťaženosť z počítačov, televízie a iných médií. Absentujú relaxačné, regeneračné pohybové aktivity a správny psychohygienický denný a spánkový režim na posilnenie a regeneráciu fyzických a psychických síl. Často je na príčine mobing, bossing, šikana, konflikty, napäté vzťahy v rodine a kolektíve, partnerských vzťahoch, na pracovisku a pod.

Niekedy je psychické preťaženie len relatívne, a na príčine je prílišná psychická precitlivenosť jedinca a diétne chyby. Preto príznakmi dráždivého čreva trpia väčšinou ženy, viac citliví jedinci a jedinci s chúlostivým tráviacim traktom. No pri dlhodobom emočnom napätí, frustrácii a súčasne trvale zlej výžive a životospráve môže ochorieť na IBS skôr či neskôr aj zdravší a odolnejší jedinec.

Príznaky

Prvotné príznaky sú rôzne, nenápadné a zhodné s bežnými, najprv prechodnými tráviacimi (dispeptickými) problémami. Medzi najčastejšie patrí napr. škvŕkanie v črevách, náhle nadúvanie po najedení či určitých jedlách, výskyt tvrdej stolice, zápchy a onedlho naopak redšia či dlhodobo riedka až vodnatá stolica, pocity tlaku, príp. bolesti v hrubom čreve, konečníku a po vyprázdnení, vetry, naliehavé nutkanie na stolicu, občas kŕče či bolesti v podbrušku (koliky), rôzne sfarbený hlien, alebo nestrávené zvyšky v stolici a pod., ale aj mnoho iných menej typických a vzácnejších prejavov (napr. jednorazové stopy krvi pri zápche, alebo komplikáciách s hemoroidmi a pod.).

Pri neuropsychickom pôvode IBS má pacient aj rad iných problémov (nespavosť, bolesti hlavy, búšenie srdca, zmeny tlaku, depresie, rozmrzenosť atď. Vtedy je pri liečbe potrebná aj súčinnosť psychológa či psychiatra a prípadná „krátkodobá“ lieková podpora na upokojenie.

Prognóza a liečba, prevencia

Pri komplexnom a správnom prístupe k liečbe IBS je prognóza dobrá, no vyžaduje veľké úsilie na zavedenie a dodržanie režimovej a antistresovej terapie. Pri infekčnom pôvode tráviacich ťažkostí stačí naozaj krátkodobá liečba živočíšnym uhlím, črevnými dezinficiens (Endiex, Endiform a pod.), probiotickými tabletkami, jednorázovo Imodium a dlhšou diétou (čajoviny, sucháre, nemastné a varené ľahko stráviteľné jedlá, lieky a pod.), prísna pravidelnosť stravovania v malých dávkach, zákaz večerného a nočného jedenia atď.

Ak IBS vzniklo ako dôsledok neuropsychického preťaženia, musia sa odstrániť hlavne vyvolávajúce faktory a na odoznenie pretrvávajúcich následkov v poškodenej psychike (depresie, nervozity a precitlivenosti) môže lekár nasadiť krátkodobo a opatrne upokojujúcu a tlmiacu psychofarmačnú liekovú podporu. Jej dlhodobé používanie je neopodstatnené, pretože môže natoľko tlmiť aktivitu, optimizmus, vitálnu motiváciu a energiu pacienta, že nevie nájsť psychickú silu a energiu na podstatné zmeny v živote a životospráve, pri riešení vzťahových, pracovných či iných sociálnych problémov.

Primárnou prevenciou IBS je aj návrat k prirodzenosti všetkých oblastí života jedinca od narodenia, ktorý zahŕňa: prirodzenú výživu, životosprávu, psychohygienu a odpočinok, sociálne vzťahy, návrat k pohybu a športu v prírode a na vidieku, k posilňovaniu telesnej kondície aj rekreačnou prácou na záhrade, chate, posilňovaniu imunity otužovaním na vzduchu a slnku a psychickej odolnosti zavedením pokojových relaxačných prestávok a aktivít medzi povinnosťami a zavedením stáleho denného životosprávneho režimu (pravidelných pracovno-relaxačných zvykov a rituálov). Liečebná diéta a spomínaný prirodzenejší výživový, životosprávny, pohybový a relaxačný režim, probiotiká a pomocné liečivá vedú spravidla k náprave.

Pri zlej liečbe a bez liečby sa môže pridružiť dočasný či chronický zápal v niektorej časti čreva, reflux a pod. Preto dlhodobo neliečené, alebo zlé liečené príznaky dráždivého čreva môžu viesť k rozvoju iných, oveľa závažnejších ochorení podobného typu, spojených už so zápalom, autoimúnnym procesom v čreve a pod.

Viaceré príznaky IBS sú podobné iným dráždivým črevným ochoreniam (IBD – Irritabile Bowel Disseases), ako je napr. ulcerózna kolitída či Crohnova choroba, či iným závažnejším ochoreniam v tráviacom trakte. Pre túto čiastočnú podobnosť v niektorých diagnostických znakoch sa mnohí pacienti, hľadajúci sami diagnózu na internete, hneď obávajú týchto závažnejších ochorení, vrátane rakoviny, no často zbytočne. Na odlíšenie diagnózy je bezpodmienečne nutné profesionálne vyšetrenie a správna diferenciálna diagnostika lekárom špecialistom.

Zavedenie prirodzených režimových opatrení vo výžive, životospráve a psychohygiene je prevenciou nielen IBS, ale aj mnohých iných „moderných“ civilizačných ochorení v populácii, a preto sa jej oplatí venovať čas.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako mať zdravé hrubé črevo?

Nerozumiem

Tak kde je pravda? ine zdroje uvadzaju, ze IBS sa nevyvija do horsich ochoreni a ze ani rokmi s IBS sa niekedy ani vzhlad crevnej flory nemeni... cudne.

Peter4618

Dráždivé črevo je funkčný problém, takže nie je zapríčinené nejakou chorobo...dnes je najväčší problém stres a nahánanie sa pre pracovné a rodinné povinnosti ... žijeme pod neustálim tlakom.. niečo som čítal aj na inej stránke ... (zdravoteka.sk) ...pozri aj tam - nerozumiem ...