Nádej v liečbe HIV? Vedci vyvinuli novú vakcínu

Nedávny výskum ukazuje, že experimentálna vakcína proti HIV zaberá u primátov. Opice dokázali produkovať neutralizačné protilátky proti vírusu podobnému ľudskému HIV. Má takáto vakcína nádej aj u ľudí?

Už viac ako 20 rokov vedci v spoločnosti Scripps Research navrhujú vakcíny proti HIV. Jedna z ich experimentálnych vakcín funguje u primátov, ale zatiaľ nie u človeka.

Nová štúdia ukazuje, že organizmus opice makak rhesus môže vďaka vakcíne produkovať neutralizačné protilátky proti jednému kmeňu HIV, podobajúcemu sa na vírusovú formu, ktorá najčastejšie infikuje ľudí - vírus Tier 2.

"Zistili sme, že neutralizujúce protilátky, vyvolané očkovaním, môžu chrániť zvieratá pred vírusmi, ktoré vyzerajú ako skutočné HIV," vyjadril sa jeden z vedcov - Dennis Burton.


Prečítajte si o HIV viac


Cieľom tejto stratégie je identifikovať vzácne zraniteľné oblasti HIV a naučiť imunitný systém, aby napádal tieto oblasti. Štúdie ukázali, že telo potrebuje produkovať neutralizačné protilátky, viažuce sa na vírusový vonkajší obalový proteínový trimer. Riešením je injekčné podanie týchto látok, vyvinutých v laboratóriu.

Ďalším krokom potom bolo primäť organizmus, aby si protilátky dokázal vytvárať sám. Pomoc predstavovala zlúčenina SOSIP, pri ktorej sa podarilo u niektorých testovaných jedincov dosiahnuť tento cieľ. Problémom však zostáva jej vysoká koncentrácia.

"Od objavenia sa HIV je to prvý dôkaz, ktorý máme o ochrane protilátky od vírusu Tier 2 po očkovaní. Účinky sú zaručené len pri vysokej koncentrácii. A tá zatiaľ nie je možná u každého zvieraťa," vyjadril sa jeden z vedcov - Matthias Pauthner

Zatiaľ čo ostatné štúdie sa sústredili najmä na potenciál T-lymfocitov a imunitného systému, v tomto prípade sa ukázalo, že dôležitejšie sú neutralizujúce protilátky.

Vedci sa naďalej snažia vylepšovať vakcínu a prispôsobiť ju aj pre ľudský organizmus. Takisto sa zameriavajú na väčšiu skupinu neutralizujúcich protilátok (bnAbs), ktoré by si poradili s ďalšími kmeňni HIV.


Prečítajte si kompletnú vedeckú štúdiu