Maximálna bezpečnosť v práci vďaka kvalitným pracovným odevom

Svet odevov a módy sa neustále mení a vyvíja. Ak sa pozrieme na jednu stranu spektra odevného priemyslu, sledujeme trendy, ktoré sa neustále obmieňajú a to čo sa nosilo pred niekoľkými rokmi, sa takmer s určitosťou vráti do módy znova. Ak sa však pozrieme na úplne inú stranu, stranu pracovných odevov, situácia je úplne odlišná.

Segment odievania industriálnej sféry sa neustále vyvíja. Či už ide o nové materiály, zaujímavé strihové a farebné prevedenia, alebo prispôsobovanie sa stále prísnejším normám v oblasti BOZP. Časy, kedy väčšina nie len robotníkov, nosila rovnaké pracovné oblečenie, ktoré na tom nebolo úplne najlepšie ani po estetickej a ani funkčnej stránke, sú už našťastie, dávno za nami. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú rôzne nové materiály, ktoré sú využité napríklad v pracovných odevoch, ktoré sú určené pre špecifické typy prác. Dôležitým kritériom pre výber pracovného oblečenia je, v akom prostredí ho budete používať.

Kvalitné pracovné oblečenie je dôležité hneď z niekoľkých hľadísk:

Ochrana zamestnancov

Reprezentatívne a vhodné pracovné oblečenie je podstatným faktorom z pohľadu bezpečnosti pri práci a pocitu pohodlia počas nej. Bezpečný a funkčný pracovný odev chráni zamestnanca pred akýmikoľvek nebezpečenstvami v práci a zároveň spĺňa prísne normy zákona č. 124/2006 Z.z. (O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci) v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje prakticky na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo výrobnej a aj nevýrobnej sfére.

pracovny odev

Pracovný odev predstavuje v mnohých odvetviach jedinú ochranu pred úrazom. Zdroj: lindstromgroup.com

Ochrana práce

Opačným prípadom je potom napríklad potravinársky a farmaceutický priemysel ale aj sféra zdravotnej starostlivosti, v ktorej je životne dôležitý hygienický pracovný odev a ochrana vykonávanej práce, alebo konkrétneho výrobku. V potravinárskom priemysle, by mal pracovný odev vyhovovať dohodnutým zásadám riadenia rizík v oblasti bezpečnosti potravín a zároveň by mal zabezpečiť ochranu výrobkov pred rizikom kontaminácie zo strany zamestnancov.

pracovne odevy

Potravinársky priemysel má nekompromisné požiadavky na kvalitu pracovného odevu. Zdroj: lindstromgroup.com

Rozpoznateľnosť značky a profesie

Pracovný odev prezrádza aj profesiu a pomáha identifikovať zamestnanca. Jednotný pracovný odev vytvára presvedčivý prvý dojem, zlepšuje rozpoznateľnosť vašich zamestnancov a zvyšuje ich profesionálnu hrdosť. Okrem toho pracovný odev v súlade s vaším firemným imidžom podporuje celkovú značku, vytvára imidž vašej firmy a zvyšuje pohodlie vašich zamestnancov pri práci.

pracovne odevy

Aj jednotný pracovný odev vám napomôže k budovaniu firemnej identity. Zdroj: lindstromgroup.com

Aktuálnymi trendami pre zamestnancov nemocníc, či iných medicínskych zariadení, sú odevy s klasickým dizajnom, no s mladistvým strihom, vďaka čomu sú všetci zamestnanci oblečení moderne a taktiež účinne. V tomto pracovnom odvetví ide nielen o to, aby ste vyzerali štýlovo, ale najmä pohodlne, aby vám nič neprekážalo pri vykonávaní vašej dôležitej práce.

Kvalitné pracovné oblečenie navyše nemusí zaťažiť firemný rozpočet, alebo naopak, peniaze ktoré by ste do neho investovali, môžete využiť v iných sférach vášho podnikania. Nemusíte viazať kapitál spoločnosti a personálne zdroje do nákupu pracovných odevov, ich údržby a skladovania. Jednou z možností, je napríklad aj prenájom pracovných odevov. V súčasnosti fungujú na našom trhu spoločnosti, ktoré ponúkajú riešenia pracovného odevu pre spoločnosti a organizácie všetkých veľkostí a pre rôzne odvetvia – od zdravotnej starostlivosti cez potravinársky priemysel až po priemysel ťažkých kovov. Firma Lindström vám poskytne kompletný servis pracovného oblečenia, od konkrétneho návrhu oblečenia, cez materiály, farby a firemné identifikátory, starostlivosť o odevy v podobe opravy, výmeny a uskladňovania, až po jeho samotnú pravidelnú donášku a ekologickú likvidáciu.


Mohlo by vás zaujímať:

Je pre vás práca na prvom miete? Možno ste workoholik, upozorňuje psychológ