Prečo sa odoberá pupočníková krv? Aké sú jej výhody oproti kostnej dreni?

Žiadny človek by sa nechcel dostať do situácie, kedy by spolu s lekármi musel rozhodovať o nevyhnutnej liečbe a tobôž, aby tak robila mamička pre svoje dieťatko. Ale žiaľ, aj také prípady sú. Mnohé závažné ochorenia, akými sú napríklad leukémie, lymfómy či iné rakovinové ochorenia, si môžu vyžadovať transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek s cieľom obnovy buniek kostnej drene. Krvotvorné kmeňové bunky je možné získať nielen z kostnej drene, ktorej odber je komplikovaný a bolestivý, ale aj bezbolestne z pupočníkovej krvi. Aký je však medzi nimi rozdiel?
Pupočníková krv

Pupočníková krv / Zdroj foto: Cord Blood Center

Transplantácia kostnej drene

Cieľom transplantácie kostnej drene je, aby sa pacientovi poskytla zdravá populácia krvotvorných kmeňových buniek. Teda, aby sa nahradili choré a nefunkčné krvotvorné bunky alebo aby sa obnovil imunitný systém, ktorý bude bojovať s reziduálnymi (zvyškovými) nádorovými bunkami, ktoré nezničila chemoterapia či rádioterapia. Transplantáciou možno obnoviť normálnu funkciu kostnej drene či dokonca ju úplne nahradiť geneticky zdravou dreňou (nutné pri špecifických ochoreniach).

Pred samotnou transplantáciou sa často aplikuje pacientovi chemoterapia alebo celkové ožiarenie, ktorého úlohou je zničiť nádorové bunky, eliminovať iné ochorenia kostnej drene, vytvoriť priestor pre nové kmeňové bunky, potlačiť imunitný systém a predísť odmietnutiu kmeňových buniek darcu. Aby bola transplantácia úspešná, potrebná je dôkladná a intenzívna príprava zameraná aj na neželanú reakciu štepu proti hostiteľovi – kedy nové biele krvinky vytvorené kmeňovými bunkami darcu vnímajú tkanivá pacienta (hostiteľa) ako cudzie a snažia sa ich zničiť.

Po úspešnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek sa funkcia kostnej drene obnoví zhruba do 3 týždňov po podaní.

V prípadoch, keď kostná dreň pochádza od darcu, často dochádza k odvrhnutiu štepu = imunitný systém pacienta (hostiteľa) nedovolí, aby sa bunky darcu v tele usídlili alebo k tzv. reakcii štepu proti hostiteľovi, čo predstavuje smrteľnú komplikáciu. Naopak, pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek z vlastnej kostnej drene pacienta sú reakcie na štep proti hostiteľovi minimálne, nakoľko bunky pochádzajú z toho istého organizmu.

Napriek pokroku dosiahnutému pri transplantácii krvotvorných kmeňových buniek kostnej drene v posledných desaťročiach je dostupnosť darcov stále veľkou prekážkou.

Hľadanie vhodného darcu a iné úskalia

Ideálnymi darcami kostnej drene sú rodinní príslušníci, no ak to možné nie je, hľadať treba v registri darcov. Môže sa javiť, že nájdenie kompatibilného darcu nie je ťažké, no prax potvrdzuje opak. Počet darcov vzhľadom na nutnú kompatibilitu je obmedzený, aj keď sa národné či medzinárodné registre dobrovoľných darcov kostnej drene stále rozširujú.

Približne 10 000 – 15 000 pacientov ročne nemôže medzi miliónmi darcov registrovaných v globálnych databázach nájsť vhodného darcu. Niektorí pacienti zasa nemajú dosť času nájsť vhodného nepríbuzného darcu kvôli rýchlej progresii ochorenia. V takýchto prípadoch je transplantácia kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi možným riešením.

Pupočníková krv má množstvo výhod

Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek získaných z pupočníkovej krvi je od osemdesiatych rokov minulého storočia často používaným štandardným spôsobom liečby závažných hematologických ochorení, nádorových alebo autoimunitných ochorení. Podanie kmeňových buniek pupočníkovej krvi má v porovnaní s transplantáciou kostnej drene mnoho výhod, a to aj v prípade podania darcovskej i vlastnej pupočníkovej krvi.

Odber pupočníkovej krvi sa vykonáva ihneď po pôrode z pupočnej šnúry a trvá iba niekoľko minút. Transplantát z pupočníkovej krvi je pripravený na okamžité použitie, nie je potrebné ho odoberať darcovi alebo pacientovi neskôr, v okamihu potreby. Vďaka tomu sa skracuje doba vyhľadania vhodného darcu.

Medzi ďalšie dôležité výhody pupočníkovej krvi ako zdroja krvotvorných buniek v porovnaní s ostatnými zdrojmi (kostná dreň, periférna krv) patrí najmä nižšie riziko vzniku reakcie štepu proti hostiteľovi a lepšia schopnosť buniek ďalej sa deliť, nakoľko sú mladé a získané v čase „0“.

Najdôležitejšie výhody pupočníkovej krvi v porovnaní s inými zdrojmi krvotvorných kmeňových buniek:

  • vyššia tolerancia nezhody pacientom (v tzv. HLA systéme)
  • lepšia schopnosť buniek deliť sa (tzv. vyšší proliferačný potenciál)
  • menšie riziko intenzívnej reakcie štepu proti hostiteľovi (tzv. Graft vs Host Disease)
  • nižšie riziko prenosu infekcií
  • možnosť dlhodobého skladovania
  • rýchla dostupnosť v prípade potreby
  • jednoduchý, úplne neinvazívny odber

Banky pupočníkovej krvi

Rodinné banky ponúkajú príležitosť uskladniť vlastnú pupočníkovú krv, ktorá je v prípade potreby okamžite k dispozícii a je možné ju použiť i pre zhodného súrodenca. Na Slovensku zabezpečuje odber, spracovanie, vyšetrenie, uchovanie aj vydanie pupočníkovej krvi rodinná banka Cord Blood Center, ktorá má dlhú históriu - do dnešného dňa vydala už 77 jednotiek PK (autológnych, alogénnych) na liečbu detí a dospelých pacientov. Skúsenosť s transplantáciou kmeňových buniek pupočníkovej krvi majú i slovenskí odborníci v danej oblasti.

tehotenstvo a pupočníková krv

Cord Blood Center | Zdroj: súkr.archív

Rodinná banka pupočníkovej krvi Cord Blood Center v rámci komplexných služieb ponúka svojim klientom:

  • Program podpory, prostredníctvom ktorého vyhľadáva vhodné transplantačné pracovisko vo svete, poskytuje odbornú konzultáciu či úhradu nákladov na transplantáciu a úhradu osobných výdavkov.
  • Program Pomocnej ruky, v rámci ktorého zabezpečila liečbu detí trpiacimi chorobami liečiteľnými kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi na špičkovom pracovisku Duke University Hospital v USA.*

*Viac informácií sa dozviete na: www.cordbloodcenter.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 11 12 33.


Súvisiace články:

Onkologické, hematologické či neurologické ochorenia - pomáhajú v boji kmeňové bunky z pupočníkovej krvi?

Bežné a nadštandardné výdavky, s ktorými musíte počítať, keď ste tehotná