O krok bližšie k novej univerzitnej nemocnici v Bratislave

Na bratislavských Rázsochách sa 13. augusta začali búracie práce. Ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská a predseda vlády SR Peter Pellegrini oficiálne odštartovali odstraňovanie skeletu. Je to prvý krok, ktorého cieľovou stanicou bude nová špičková univerzitná nemocnica v hlavnom meste.
Nová univerzitná nemocnica

Facebook.com - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Zdroj: súkr.archív

Nová nemocnica konečne na obzore

Samotným búracím prácam predchádzali v uplynulých týždňoch prípravné činnosti, napríklad čistenie a obnova komunikácií v areáli, orezávanie krovín a drevín, či zmonitorovanie objektov a komunikácií, vypracovanie technologického postupu búracích prác.

Proces odstraňovania stavby potrvá približne 9 mesiacov.

„Opäť sme bližšie k tomu, že Bratislava bude mať po mnohých rokoch univerzitnú nemocnicu, ktorú si pacienti a zdravotnícky personál zaslúži. Koncové zdravotnícke zariadenie nielen pre obyvateľov hlavného mesta, ale pre pacientov z celého Slovenska poskytne adekvátne podmienky na liečbu a lekárom, sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom dôstojné podmienky na svoju prácu. Kvalitné podmienky na vedu, výskum a vzdelávanie budú súčasťou nového komplexu,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

„Dnešok je výrazným míľnikom na ceste k novej nemocnici. Začína sa symbolicky odstraňovať tridsať rokov neschopnosti poradiť si s týmto obrovským komplexom. Som hrdý, že sme dnes vykročili ku konkrétnemu hmatateľnému cieľu – novej modernej špičkovej univerzitnej nemocnici, ktorú hlavné mesto nesmierne potrebuje,“ povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

Búranie nemocnice

Facebook.com - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | Zdroj: súkr.archív

Čo bude nasledovať?

Hľadá sa realizátor projektu novej nemocnice

Po skončení búracích prác a odstránení skeletu bude nasledovať výstavba novej nemocnice. Aktuálne je vyhlásené verejné obstarávanie na projekt „Komplexná príprava projektu novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy“. Jeho predpokladaná hodnota zákazky určená na základe prieskumu trhu je stanovená na 17,5 mil. eur bez DPH.

Aká bude nemocnica a kedy bude postavená?

Univerzitná nemocnica bude centrom excelentnosti, poskytovať bude komplexné služby v liečebno-preventívnej starostlivosti a pacienti tu dostanú rýchlu nadštandardnú diagnostiku a liečbu.

Zdravotnícke zariadenie sa stane centrom pre výskum a vzdelávanie v lekárskych i nelekárskych študijných programoch, využívať bude aj „smart“ technológie šetrné k životnému prostrediu.

Odhadovaný náklad na novú nemocnicu je v koncepcii schválenej vládou SR stanovený na 263 mil. eur. V sume sú zahrnuté aj búracie práce (10 697 184 eur bez DPH), či projektová príprava - ako medicinálne plánovanie, architektúra a projekcie.

Podľa optimistických odhadov by nová univerzitná nemocnica na Rázsochách mala stáť v roku 2024.


Pozrite si tiež:

Ministerstvo zdravotníctva: Záleží nám na tom, aby aj matky s novorodencami mali kvalitnú starostlivosť