Kompletný prehľad platnosti lekárskeho predpisu

Máte chaos v tom, aký dlhý čas máte na vyzdvihnutie si lieku na predpis? Pomôžeme vám sa lepšie zorientovať. Existujú štyri základné skupiny, plus špeciálne platnosti lekárskeho poukazu.

Platnosť lekárskeho predpisu na lieky

  • 7 dní na hromadne vyrábaný humánny liek a individuálne pripravovaný humánny liek, ak neobsahuje protimikrobiálne antibiotikum, chemoterapeutikum, omamnú látku II. skupiny a psychotropnú látku II. skupiny.

  • 5 dní na humánny liek s obsahom omamnej látky II. skupiny a psychotropnej látky II. skupiny.

  • 3 dni na humánny liek s obsahom protimikrobiálneho antibiotika a chemoterapeutika.

  • 1 deň na humánny liek predpísaný lekárom zubno-lekárskej pohotovostnej služby lekárom ambulantnej pohotovostnej služby a lekárom ústavnej pohotovostnej služby.

Platnosť lekárskeho poukazu

  • 1 mesiac

  • 3 mesiace na individuálne zhotovenie ortopedicko – protetickej zdravotníckej pomôcky alebo stomatologickej zdravotníckej pomôcky na mieru.


Pozrite si tiež:

Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje pravidlá liekovej cenotvorby