Ministerstvo zdravotníctva zlepšuje pravidlá liekovej cenotvorby

Priniesť viac peňazí do tých oblastí zdravotníctva, kde pacientom najviac pomôžu. To sa dá napríklad aj zodpovedným nakladaním s verejnými financiami, zamedzením špekulatívnych spôsobov zárobku na zdravotných odvodoch ľudí a zachovaním dostupnosti liečby.

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novelu zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá prinesie jasné pravidlá a zamedzí špekuláciám pri ich cenotvorbe.

Ako to je nastavené teraz?

Ceny liekov na Slovensku sa už dlhodobo určujú ako podiel troch najlacnejších spomedzi európskych krajín. Niektoré farmaceutické spoločnosti v záujme zachovania vyššej ceny lieku a v súlade s vtedajšou platnou legislatívou dodávali jedinečné veľkosti balení liekov a nebolo možné k nim dohľadať ceny v zahraničí a určiť priemer troch najlacnejších v EÚ.

Čo sa zmení?

Novela z dielne Ministerstva zdravotníctva SR túto možnosť odstráni.„Ak naši pacienti spotrebovávajú také veľkosti balení liekov, aké nikde inde, cena týchto balení bude prepočítaná úmerne z cien iných balení toho istého lieku,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Príklad

Ak sa napr. liek XY v našich lekárňach predáva len ako 100-tabletové balenie a pri pravidelnom prehodnocovaní jeho ceny sme našli rovnaké balenie len v Nemecku s cenou 100 eur, preto ho aj u nás predávame bez marží za 100 eur. Po novom však môžeme nájsť najlacnejšie veľkosti napr. v Rumunsku, kde 50-tabletové balenie stojí 20 eur a v Poľsku tiež 50 tabletiek, ale za 30 eur. Ak už nikde inde ani v iných baleniach tento liek nepredávajú, tak rumunské a poľské ceny sa prepočítajú na veľkosť slovenského balenia (Rumunsko: 20x2=40 eur , Poľsko: 30x2=60 eur). Keďže potrebujeme tri najnižšie ceny, tak si vyrátame priemer za 100 eur z Nemecka + 40 eur za Rumunsko + 60 eur za Poľsko a nová cena pre Slovensko bude 66,7 eur.

„Chceme tak dosiahnuť úsporu vo výdavkoch za lieky, ale takým spôsobom, ktorý neprináša zásadnejší zásah do terajšieho princípu cenotvorby,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Ak navrhované zmeny schváli vláda a parlament, upravené ceny pre niektoré lieky, ktoré budú podliehať novému referencovaniu, očakáva rezort od júna 2020.

Cieľom bolo zlepšenie pravidiel pri porovnávaní cien rovnakého lieku v iných európskych krajinách. Doteraz sa pri tzv. referencovaní porovnávali iba ceny identických veľkostí balenia lieku.


Pozrite si tiež:

Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy