Stratifikácia nemocníc prinesie podľa Kalavskej kvalitnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť pre všetkých

Poskytovanie kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov našej krajiny je nevyhnutnosťou. Bez reformy to však nepôjde. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská bude rokovať so všetkými politickými stranami, aby si obhájila projekt jednej z najväčších reforiem slovenského zdravotníctva, tzv. stratifikácie, nazývaný aj "Zdravá zmena".

Verejná podpora zmeny v zdravotníctve

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, Inštitút zdravotnej politiky ako prvotní autori reformy, renomovaní odborníci - profesori z oblasti gynekológie a pôrodníctva, chirurgie, kardiológie, neurochirurgie, zástupcovia oboch asociácii nemocníc, a taktiež pacientov, vyjadrili verejnú podporu zmene v zdravotníctve, ktorú ponúka stratifikácia.

Pozorne sme počúvali všetky názory, aby sme koncept nastavili čo najlepšie na skvalitnenie systému. V súčasnosti sa deje stratifikácia, ktorá je živelná. Chceme do života uviesť jasné a transparentné pravidlá na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov a lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov,“ zdôraznila šéfka rezortu zdravotníctva.

Čo prinesie stratifikácia nemocníc?

Stratifikácia, známa aj pod názvom Zdravá zmena, prinesie do systému po prvýkrát v histórií Slovenska merateľné kritériá na základe výsledkov liečby, vďaka čomu by sa mala zlepšiť kvalita a bezpečnosť zdravotnej starostlivosti.

Pre pacienta tak prinesie napríklad nižší počet opakovaných operácií či hospitalizácií. Prinesie aj nový typ nemocníc, ktoré sa budú orientovať na dlhodobú starostlivosť.

Výsledky Zdravej zmeny by mali pocítiť lekári, sestry, aj ostatní zdravotnícki pracovníci. Vytvára priestor pre vznik špičkových pracovísk, vyššiu špecializáciu nemocníc a vysokú odbornosť tímov v nich.

Vďaka stratifikácii by postupne malo vzniknúť minimálne 3 000 dlhodobých lôžok po celom Slovensku. Cieľom je, aby sa pacient po operácií doliečoval čo najbližšie k svojmu bydlisku.

Projekt stratifikácie na pôde ministerstva obhajovali nielen odborníci, ale aj zástupcovia pacientov. Vyjadrila sa aj prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR Mária Lévyová.

Pacienti očakávajú, že štát v ich mene bude klásť na nemocnice také nároky a kritériá, ktoré im umožnia ísť do hociktorej nemocnice s vedomím, že v daných výkonoch spĺňa požadované prísne kritériá.´´

Zmena po 15 rokoch

Projekt reformy slovenského zdravotníctva je prelomovým krokom po 15 rokoch, ktorý je potrebný pre skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Vychádza aj z konceptu stratifikácie nemocníc, ktorý už v mnohých krajinách pomohol zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Má celkovo niekoľko prechodných období, ktoré sú nevyhnutné na úspešné zavedenie všetkých opatrení do praxe. Minimálne počty výkonov nabiehajú v dvojročnej fáze do roku 2022, nová typológia nemocníc a sieť urgentných príjmov bude platiť od roku 2024.

Výsledný stav celej verejnej minimálnej siete očakávame v roku 2030.


Prečítajte si aj ďalšie súvisiace články z oblasti zdravotníctva:

Čaká nás pokrok v zdravotníctve? Toto sú aktuálne reformy

Finančná situácia v zdravotníctve sa týka zdravotníkov aj vás