Inštruktori Slovenského Červeného kríža vzdelávajú v oblasti prvej pomoci ľudí bez rozdielu. Základy prvej pomoci učia aj nevidiacich, či nepočujúcich

Každý má potenciál naučiť sa poskytovať prvú pomoc, dokonca aj nevidiaci alebo nepočujúci. Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci to pripomenul Slovenský Červený kríž.
tréning prvej pomoci

Zdroj: Pexels.com

Základy prvej pomoci zvládne každý

Zdravotníci Slovenského Červeného kríža tento rok pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci upriamili pozornosť na skupiny ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie či žijú v izolácii, mimo väčšinovej spoločnosti.

Dôležité základy poskytnutia prvej pomoci sa môžu naučiť aj oni. Prvú pomoc približujú inštruktori aj deťom v materských školách a seniorom.

Červený kríž na celom svete pripravuje laikov v prvej pomoci už 150 rokov. V roku 2017 sa vo svete vďaka kurzom prvej pomoci Červeného kríža naučilo poskytovať prvú pomoc vyše 16 miliónov ľudí. Nič vám nebráni pridať sa a naučiť sa základné postupy, ako zachrániť život. Dlhoročné skúsenosti nám ukazujú, že tieto zručnosti sa vám môžu zísť kedykoľvek a kdekoľvek,“ podotkla generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová.

Prvá pomoc ľudí spája

90% životov zachránia ľudia, ktorí vedia poskytnúť prvú pomoc, napríklad pri topení, úrazoch, otrávení, krvácaní či popálení. Slovenský Červený kríž poskytuje kurzy prvej pomoci pre laikov na celom Slovensku.

Zoznam územných spolkov je dostupný na web stránke Slovenského Červeného kríža.

Svetový deň prvej pomoci

Svetový deň prvej pomoci si svet každoročne pripomína 14. septembra. Iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci je Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Pod týmto názvom sa pripomína od roku 2003.

Cieľom svetového dňa je zvýšenie povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci v každodenných a krízových situáciách.

Ako podať prvú pomoc?

Ak je osoba je pri vedomí, ale pôsobí malátne a zmätene, skúste tieto tri základné otázky:

  • Ako sa voláš?
  • Aký je dnes deň?
  • Koľko máš rokov?

Chybné odpovede, po prípade neschopnosť odpovedať, signalizuje zmenu mentálneho stavu.

Ak osoba vôbec nereaguje na vonkajšie podnety, akými sú dotyky, vône, zvuky či iné, značí to úplnú stratu vedomia.

V tomto prípade sa držte nasledovných krokov:

  1. Skontrolujte či osoba dýcha. Keď dýcha, uložte ju na chrbát, zdvihnite jej nohy približne do výšky 30 centimetrov a sledujte priechodnosť dýchacích otvorov.

  2. Ak už leží na chrbte, navyše ste si istí, že nemá poškodenú miechu, uložte ju do stabilizovanej polohy - opatrne ju prevráťte nabok a pokrčte vrchnú nohu do trojuholníku tak, aby na strete chodidla a kolena vznikol pravý uhol. Nakloňte hlavu mierne vzad, aby do organizmu mohol prúdiť vzduch.

  3. Pokiaľ osoba zvracia, obráťte ju nabok. Mohla by sa udusiť.

  4. Ak osoba nedýcha - okamžite volajte záchranku (155 alebo 112) a vykonajte KPR - kardiopulmonálnu resuscitáciu. Keď dôjde k zastaveniu dýchania v stabilizovanej polohe, osobu opäť prevráťte na chrbát a takisto začnite s resuscitáciou.

  5. Uvoľnite akékoľvek sťahujúce prvky na oblečení - opasok, kravatu, tesný límec a podobne.

  6. Udržujte osobu v teple.


Viac o téme prvej pomoci nájdete v nasledujúcich článkoch:

Telefonické linky prvej pomoci

VIDEO: Prvá pomoc pri krvácaní

Prvá pomoc pri popáleninách