Nechajte si skontrolovať zrak počas zbierky Biela pastelka. Vnútroočný tlak a stav sietnice vám zistia bezplatne

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) organizuje aj tento rok verejnú zbierku pre ľudí so zrakovým postihnutím Biela pastelka. Využite tento deň nielen na pomoc iným, ale aj na rýchlu a bezbolestnú prevenciu. V uliciach krajských miest vám odborníci zadarmo skontrolujú zrak.
oko človeka

Zdroj: Pixabay.com

Aké vyšetrenia môžete absolvovať zdarma?

V krajských mestách si budú môcť dať záujemcovia v informačných stánkoch ÚNSS bezplatne zmerať vnútroočný tlak a skontrolovať stav sietnice.

K dispozícii bude Optický koherenčný tomograf (OCT), ktorý vyšetrí hrúbku sietnice, zmeny v jej štruktúrach a odhalí akúkoľvek nezrovnalosť, ktorá môže znamenať vážne ochorenie.

Vyšetrenie je bezbolestné, bezkontaktné a výsledok sa dozviete okamžite. Druhé vyšetrenie, ktoré môžete absolvovať, je kontrola vnútroočného tlaku.

Ide o dôležité preventívne vyšetrenie pri diagnostike glaukómu, ktorý vzniká pri zvýšenom vnútroočnom tlaku. Aj pri tomto vyšetrení získate výsledok vyšetrenia hneď.

Na jednom mieste je tak možnosť rýchlo a bezbolestne získať základné informácie o stave svojho zraku, a tiež možnosť konzultácie s odborníkmi. K dispozícii budú v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove.

Prevencia vám môže zachrániť zrak

Pri očných ochoreniach je prevencia obzvlášť dôležitá. Zrakové problémy sú veľakrát dlhodobo bezpríznakové a ľudia sa o nich dozvedia až na vyšetrení u očného lekára.“ hovorí predseda UNSS Branislav Mamojka.

Medzi najčastejšie očné ochorenia, ktoré trápia Slovákov patrí glaukóm, ľudovo nazývaný zelený zákal. Ako mnohé očné problémy, aj glaukóm je nebezpečný najmä svojim dlhodobým bezpríznakovým priebehom.

Nepostihuje obe oči rovnako, a tak jedno oko dokáže dočasne nahradiť druhé choré oko. Až pri náhodnom prekrytí oka si pacient môže uvedomiť, že niečo nie je v poriadku.

Mnohým je galukóm diagnostikovaný až keď je ochorenie v pokročilom štádiu.

Častým očným problémom je aj diabetická retinopatia, ktorá býva príčinou slepoty aj vo vyspelých krajinách. Podľa lekárov majú diabetici až o 20% vyššie riziko oslepnutia ako zvyšok populácie.

Vysoká hladina cukru, ako aj vysoký obsah tukov v krvi diabetikov, má za následok nedokrvenie sietnice a tvorbu slabých ciev, v ktorých dochádza ku krvácaniu na sietnici.

U ľudí nad 60. rokov je najčastejšou príčinou praktickej slepoty vekom podmienená degenerácia makuly. Je to ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity ako napr. čítanie, písanie, pohyb v priestore, pozeranie televízie, akékoľvek aktivity vyžadujúce zrak, a tak výrazne znižuje kvalitu života.

Dobrovoľníci Bielej pastelky budú v piatok, 20.9. 2019, v uliciach krajských miest rozpoznateľní podľa tričiek a pokladničiek so základnými informáciami o zbierke.

Novinkou tohtoročnej zbierky je fond individuálneho darcovstva, z ktorého únia prispieva svojim klientom na kompenzačné pomôcky. Ide napríklad o počítače s hlasovým výstupom, ale aj digitálne čítacie zariadenia či špeciálne lupy, pomáhajúce nevidiacim a slabozrakým v každodennom živote.


Prečítajte si aj:

Glaukóm-zelený zákal

Aké sú príznaky sivého zákalu

Syndróm suchého oka