Glaukóm - zelený zákal

Glaukóm alebo zelený zákal je chronické očné ochorenie, ktorý sa považuje za druhú najčastejšiu príčinu slepoty. Vysoký vnútroočný tlak mechanicky poškodzuje zrakový nerv a vedie ku zmenšovaniu zorného poľa.

Kontrola očí Zdroj foto: Shutterstock.com

Definícia glaukómu

Glaukóm (glaukómová neuropatia zrakového nervu) alebo ľudovo povedané zelený zákal je chronické očné ochorenie, ktoré je druhou najčastejšou príčinou slepoty. Poškodzuje zrakový nerv a sietnicu, čo vedie k úbytku zorného poľa.

Lekári dlho považovali za príčinu vzniku zeleného zákalu nepomer medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny a následné zvýšenie vnútroočného tlaku (VOT), ktorý mechanicky poškodzuje zrakový nerv a vedie ku zmenšeniu zorného poľa. Zníženie VOT konzervatívnou alebo chirurgickou liečbou má priaznivý efekt na životnosť zrakového nervu a na rozsah zorného poľa. Sú však aj pacienti, u ktorých je VOT normálny, alebo dokonca nižší, a napriek tomu časom dochádza k poškodeniu zorného poľa. Preto sa hľadajú aj iné príčiny poškodenia očného nervu.

Zistilo sa, že u niektorých pacientov je horšie zásobovaná tzv. hlava zrakového nervu, hlavne jej predná časť, tkanivo nie je dostatočne vyživované, a preto je citlivejšie na poškodenie.

Ďalšou možnou príčinou je porucha transportu tekutiny v bunkách sietnice, ktorých výbežky tvoria zrakový nerv. Preto sa začalo hovoriť o neuropatii zrakového nervu. Tento pojem je širší a nedefinuje ochorenie len z hľadiska zmeny VOT.

Dôležitú úlohu hrá dedičnosť a anatomické zvláštnosti v cestách, ktorými odteká vnútroočná tekutina, ako aj niektoré celkové ochorenia alebo užívanie liekov.


Prečítajte si aj:

­Aké sú príznaky sivého zákalu?

Najčastejšou formou zeleného zákalu je tzv. primárny glaukóm s otvoreným uhlom

Jeho najväčším problémom je včasná diagnostika. Často sa odhalí náhodou pri inom oftalmologickom vyšetrení, keď očný lekár nameria vyššie až veľmi vysoké hodnoty VOT. Aj keď pacient necíti žiadne alarmujúce príznaky, terč zrakového nervu býva už vážne poškodený a zorné pole výrazne zúžené.

Rizikové faktory

 • Vek nad 50 rokov
 • Dedičnosť (ak už je toto ochorenie v rodine
 • Krátkozrakí, diabetici
 • Ľudia so srdcovo-cievnym ochorením
 • Ľudia tmavšej pleti

Anatómia oka

Vrstvy na oku Zdroj foto: súkr.archív

Horizontálny prierez pravým bulbom, znázorujúci oddelené vrstvy stien (obalov) a obsah oka:

 1. vonkajšia vrstva (väzivový obal) sa skladá: a) z nepriehľadného bielka (na jeho povrch sa upínajú okohybné svaly) a b) z priehľadnej rohovky, ktorá sa spája s bielkom, podobne ako sa vkladá sklo do hodiniek;
 2. stredná vrstva (cievnatá) má 3 časti: a) vpredu viditeľná dúhovka, pokračuje b) do vráskovca (na priereze má tvar trojuholníka), c) najväčšiu časť tvorí cievovka (vyživuje sietnicu);
 3. vnútorna vrstva (nervová) je tvorená sietnicou (a), ktorá pokračuje do zrakového nervu (b);
 4. obsah oka tvorí tekutá výplň prednej a zadnej komory (a), šošovka (b) a rôsolovitý sklovec (c)

Anatómia šošovky

Šošovka Zdroj foto: súkr.archív

 1. Vonkajší vzhľad
 2. Embryonálne jadro
 3. Zárodočné jadro
 4. Jadro dieťaťa
 5. Jadro dospelého
 6. Kôra
 7. Epitel
 8. Púzdro

Dejiny i súčasnosť nás neustále presviedčajú o skutočnosti, že celá ľudská kultúra, umenie i technický pokrok sú úzko späté s využívaním zraku. Očami vnímame až 80 % informácii o okolitom svete. Schopnosť vidieť neznamená len prijímať svetlo, ale aj schopnosť vnímať tvar, veľkosť, vzdialenosť i pohyb predmetov a zároveň vnímať aj priestor a farby.

Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, sa podľa zákonov fyziky optickým systémom oka (rohovkou a šošovkou) sústreďujú do ohniska žltej škvrny sietnice. Na svetlocitlivej vrstve sietnice (zmyslový epitel) sa potom vytvára ostrý a jasný obraz, ale zmenšený, zrkadlový a prevrátený na hlavu.

Zdroj foto: eu.fotolia.com

Vytváranie obrazu na sietnici
Optický systém oka - rohovka + šošovka - na sietnici vytvorí zmenšený, dvakrát prevrátený obraz (na hlavu a na strany)


Zdroj foto: eu.fotolia.com

Schématické znázornenie lomivých médií oka
N = fyziologická hodnota (= emetropia). Neprimerané hodnoty sú spojené s neostrým obrazom na sietnici. Pri oku kratšom (Ď = ďalekozrakosť - hyperopia) sa obraz tvorí za sietnicou, pri dlhšom oku (K = krátkozrakosť - myopia) je obraz pred sietnicou. Pri hyperopii sa obraz musí presunúť dopredu (použitím tzv. plus skla = spojky) a pri myopii sa naopak musí posunúť dozadu (predložením tzv. mínus skla = rozptylky)

Príznaky glaukómu

Pacienti majú obtiaže veľmi charakteristické a to ich privádza k lekárovi, ktorý zisťuje tzv. glaukóm s úzkym komorovým uhlom. Príčinou jeho vzniku je mechanické uzavretie odtokových ciest s následným zvýšením VOT až na niekoľkonásobok jeho normálnej hodnoty. Akútny zelený zákal má výhodu v tom, že sa dá zistiť relatívne včas. Akútny záchvat sa prejavuje krutými bolesťami, ktoré sú často sprevádzané pocitmi nevoľnosti, zvracaním, zahmleným a rozmazaným videním, slzením a začervenaním oka. Lekár zníži VOT pomocou liekov v kombinácii s laserovým zákrokom.

Diagnostika glaukómu

Pri podozrení na toto ochorenie premeria lekár krivku VOT, vyšetrí komorový uhol, terč zrakového nervu a zorné pole. Jednorázové vyšetrenie však nestačí. Pokiaľ sa potvrdí zelený zákal, je nutné navštíviť lekára, ktorý sa na toto ochorenie špecializuje. Je treba si uvedomiť, že zelený zákal vedie ku slepote. Prvé zmeny zorného poľa, informujúce o postihnutí vlákien zrakového nervu sa zobrazia až vtedy, keď je ochorenie už v pokročilom štádiu. Preto je liečba nevyhnutná.

Príčinou vrodeného glaukómu je nesprávny vývoj odtokových ciest, prípadne iných častí oka. Typickým príznakom je zväčšovanie oka a zakalenie až zbelenie inak priehľadnej rohovky, ďalej slzenie a svetloplachosť. Tento typ glaukómu je bohužiaľ veľmi odolný voči všetkým druhom liečby a výsledky nebývajú uspokojivé.

Anatómia oka Zdroj foto: súkr.archív

Liečba glaukómu

Liečba zeleného zákalu musí byť včasná a dostatočne intenzívna. Pokiaľ konzervatívna liečba kvapkami nedokáže dostatočne znížiť VOT, je treba pristúpiť k radikálnejším postupom.

Možnosti laserového lúča sú v liečbe glaukómu silne obmedzené a nie u každého pacienta sa ošetrenie prevádza. Posúdenie je vecou lekára - špecialistu. Najčastejším laserovým zákrokom je vytvorenie otvoru v dúhovke očí s glaukómom úzkeho uhla. Ďalšie použitie laserového lúča nie je tak úspešné, darí sa však vyvíjať nové techniky s novými druhmi laserov.

Ak ani kombinácia laserovej a konzervatívnej liečby nedokáže dostatočne výšku VOT znížiť, je operácia nevyhnutná. Cieľom mikrochirurgickej metódy je znížiť VOT vytvorením nových ciest pre odtok vnútroočnej tekutiny z oka. Snahy smerujú k minimalizácii nežiaducich účinkov liečby a objavujú sa rôzne druhy operácií. Jednou z nich je aj operácia s použitím silikónových drenážnych implantátov. V tomto prípade vnútroočný mok odteká z oka silikónovou kanylou, teda špeciálnou trubičkou pod spojivkou, kde sa vstrebáva. Deštruktívne chirurgické liečebné postupy dokážu znížiť tvorbu vnútroočnej tekutiny a tým aj VOT. Princípom je obmedzenie tkaniva tvoriaceho vnútroočnú tekutinu v oku laserom alebo pomocou mraziacej sondy.

Niekedy je nutné previesť aj mikrochirurgický zákrok. Na druhom oku sa väčšinou objavia určité anatomické predpoklady podobného vývoja, a preto sa preventívne ošetruje aj druhé oko.

Životný štýl glaukómu

Aj keď to môže vyzerať nepravdepodobne, veľkú rolu v prevencii tohoto ochorenia hrá správna životospráva. Športovci, ľudia fyzicky pracujúci a psychicky vyrovnaní bývajú touto chorobou postihnutí menej často. Zníženie nadváhy, pravidelná fyzická aktivita, dostatočný príjem zeleniny a ovocia, nižší podiel tukov v strave síce nemôžu ovplyvniť genetické zaťaženie alebo anatomické zmeny, ale podstatnou mierou môžu prispieť k udržaniu rovnováhy v našom tele, a teda aj v oku. Oko má autoregulačnú schopnosť a v otázke zložitosti mu môže konkurovať len mozog. Je schopné dlhodobo regulovať veľké výkyvy v zásobovaní živinami. A práve vďaka tomu mu môžeme pomôcť ubrániť sa glaukómu. Pacient tak môže dodržovaním rád lekára a správnym spôsobom života glaukómu dlhú dobu vzdorovať. Najlepšou prevenciou je však nechať sa občas podrobne vyšetriť u svojho obvodného očného lekára.

Slovník pojmov

 • Diabetes = cukrovka
 • Neuropatia = ochorenia nervov všeobecne
 • VOT = vnútroočný tlak

Prečítajte si aj:

­Aké sú príznaky sivého zákalu?